TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
atı arabaya koşmak {fi} anspannen {v}
atı binek hayvanı olarak kullanmak {v} Reiten {v}
atı dört nala sürmek {itr} sprengen {itr}
atı dörtnala koşturmak {allg} Galopp reiten {allg}
atı durdurmak {v} [sp]parieren {v}
atı eğitmek {v} bereiten {v}
atı koşmak {fi} anstrengen {v}
atı koşuma vurmak {fi} anstrengen {v}
atı mahmuzlamak {allg} ein Pferd spornen {allg}
atı nallamak {s} beschlagen {adj}
atı nallamak {allg} Pferd beschlagen {allg}
atı nehrin sığ yerinde yıkamak {v} Schwemmen {v}
atı terbiye etmek {v} bereiten {v}
atı yormak {fi} abreiten {v}
atı {i} der Aufschneider {m}
atı {i} die Aufschneiderin {f}
atı {i} [sp]der Werfer {m}
atıcılık bilgisi {i} die Schießlehre {f}
atıcılık derneği {i} [sp]der Schützenverein {m}
atıcılık okulu {i} die Schießschule {f}
atıcılıkda ikinci gelen kişi {i} [sp]der Ritter {m}
atıcılıkta vuruş için havaya fırlatılan hedef levhası {i} [sp]die Tontaube {f}
atıf {i} die Verweisung {f}
atıf {i} das Zuschreiben {n}
atıfet {i} die Gnade {f}
atıfet mehili {ç} die Fristtage {pl}
atıfet mehili {i} die Gnadenfrist {f}
atıfet mehili {ç} die Gnadentage {pl}
atıfet müddeti {ç} die Fristtage {pl}
atıfet müddeti {i} die Gnadenfrist {f}
atıfet müddeti {ç} die Gnadentage {pl}
atıfta bulunmak {fi} verweisen {v}
atık {i} der Abfall {m}
atık {ç} die Abfälle {pl}
atık {i} der Auspuff {m}
atık {i} der Ausstoß {m}
atık {i} der Müll {m}
atık {i} [tek]der Ausschuss {m}
atık arıtma {i} die Abfallbehandlung {f}
atık arıtma {i} die Müllverwertung {f}
atık borsası {i} die Abfallbörse {f}
atık boşaltma yeri {i} die Deponie {f}
atık buhar {i} [tek]der Abdampf {m}
atık buhar borusu {i} [tek]das Abdampfrohr {n}
atık buhar kabı {i} [tek]das Abdampfgefäß {n}
atık buhar miktarı {i} die Abgasmenge {f}
atık buhar sıcaklığı {i} die Abgashitze {f}
atık buhar türbini {i} [tek]die Abdampfturbine {f}
atık çöpler {i} die Wegwerfware {f}
atık çöpleri giderme {i} die Abfallbeseitigung {f}
atık çözelti {i} [tek]die Ablauge {f}
atık demir {i} der Schrott {m}
atık gaz {i} [tek]das Abgas {n}
atık gaz {ç} [oto]die Abgase {pl}
atık gaz çıkış borusu {i} [tek]das Auspuffrohr {n}
atık gaz çıkış deliği {i} [oto]die Auspufföffnung {f}
atık gaz emisyonu {i} die Abgasemission {f}
atık gaz haslığı {i} [tek]die Abgasechtheit {f}
atık gaz kazanı {i} [tek]der Abdampfkessel {m}
atık gaz sıcaklığı {i} die Abgashitze {f}
atık gaz tahkikatı {i} die Abgasuntersuchung {f}
atık gaz vanası {i} [tek]das Auspuffventil {n}
atık gazı azaltılmış {s} abgasreduziert {adj}
atık gazsız {s} abgasfrei {adj}
atık hava {i} die Abluft {f}
atık maddelerin tekrar değerlendirilmesi {i} das Recycling {n}
atık sıcaklık {i} [tek]die Abwärme {f}
atık su {i} das Abfallwasser {n}
atık su {i} das Abflusswasser {n}
atık su {i} das Abwasser {n}
atık su {i} das Waschabwasser {n}
atık su kanalı {i} der Abzugskanal {m}
atık su kanalı {i} der Vorfluter {m}
atık ürün {i} das Abfallerzeugnis {n}
atık ürünler {ç} die Abfallprodukte {pl}
atık yakma {i} die Müllverbrennung {f}
atıkları arıtmak {allg} Abfall behandeln {allg}
atıkları arıtmak {allg} Abfall verwerten {allg}
atıkları atmak {itr} schlacken {itr}
atıkları depolamak {allg} Abfall deponieren {allg}