TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
uluslararası {s} grenzüberschreitend {adj}
uluslararası {s} international {adj}
uluslararası {s} zwischenstaatlich {adj}
Uluslararası Adalet Divanı {i} der Internationaler Gerichtshof {m}
Uluslararası Adalet Divanı {i} der Internationaler Strafgerichtshof {m}
uluslararası antlaşma {i} der Staatsvertrag {m}
uluslararası banka hesap numarası {kıs} [eko]IBAN {Abk}
uluslararası bankacılık {allg} internationales Bankgeschäft {allg}
uluslararası bir orduda bir devletin asker miktarı {i} [ask]das Kontingent {n}
Uluslararası Çalışma Örgütü {allg} IAO {allg}
Uluslararası Çalışma Örgütü {allg} Internationale Arbeitsorganisation {allg}
uluslararası çapta bir sporcu {allg} ein Spieler von internationalem Format {allg}
uluslararası cevap kuponu {allg} internationaler Antwortschein {allg}
Uluslararası Deniz Mahkemesi {i} der Internationaler Seegerichtshof {m}
Uluslararası Denkleştirme Bankası {allg} Bank für Internationalen Zahlungsausgleich {allg}
uluslararası dialog {i} die Völkerverständigung {f}
uluslararası durum {i} die Weltlage {f}
uluslararası eğitim {allg} internationale Erziehung {allg}
Uluslararası Enerji Ajansı {allg} IEA {allg}
Uluslararası Enerji Ajansı {i} die Internationale Energie-Agentur {f}
Uluslararası Finansman Kurumu {allg} Internationale Finanzierungsgesellschaft {allg}
uluslararası fuar {allg} internationale Ausstellung {allg}
uluslararası geçerlilikte olan resimli sembol {i} das Piktogremm {n}
uluslararası hale getirme {i} die Internationalisierung {f}
uluslararası hale getirmek {v} internationalisieren {v}
uluslararası hukuk {i} [huk]das Internationales Recht {n}
uluslararası hukuk {i} [huk]das Völkerrecht {n}
uluslararası hukuka ilişkin {s} [huk]völkerrechtlich {adj}
uluslararası iletişim dili {i} die Verkehrssprache {f}
uluslararası iletişim dili {i} die Welthilfssprache {f}
uluslararası hukuku {allg} [huk]internationales Arbeitsrecht {allg}
uluslararası kültürel amaçlı öğrenci değişimi {i} der Schüleraustausch {m}
uluslararası mektuplaşma kulübü {i} der PEN-Club {m}
Uluslararası Muhasebe Standartları {i} die IAS {f}
Uluslararası Muhasebe Standartları {i} die International Accounting Stauards {f}
uluslararası navlun hamule {i} die Distanzfracht {f}
uluslararası navlun kargo {i} die Distanzfracht {f}
uluslararası örgüt {i} die Internationale Organisation {f}
Uluslararası Özel Hukuk {i} [huk]das Internationales Privatrecht {n}
Uluslararası Para Fonu {allg} Internationaler Währungsfond {allg}
Uluslararası Para Fonu {i} der IWF {m}
uluslararası posta kuponu {i} der Postantwortschein {m}
uluslararası postayla havale {i} [tic]die Auslandspostanweisung {f}
uluslararası sağlık sigortası belgesi {i} der Auslandskrankenschein {m}
uluslararası sergi {allg} internationale Ausstellung {allg}
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü {i} die ICAO {f}
uluslararası sözleşme {i} [pol]die Konvention {f}
Uluslararası Standart Kitap Numarası {allg} ISBN {allg}
uluslararası sular hukuku {i} [huk]das Wasserrecht {n}
uluslararası tarafsızlığı koruma antlaşması {i} [pol]das Neutralitätsabkommen {n}
Uluslararası Tekdüzen Alım Hukuku {i} [huk]das Internationales Einheitskaufsrecht {n}
uluslararası telefon görüşmesi {i} das Auslandsgespräch {n}
uluslararası tenis turnuvası ödülü {i} [sp]der Davis-Pokal {m}
uluslararası ticaret {i} [tic]der Welthandel {m}
uluslararası ticaret hukuku {allg} [huk]internationales Handelsrecht {allg}
Uluslararası Ticaret Komisyonu {allg} [pol]Internationale Handelskommission {allg}
uluslararası ticaret kuralları {allg} [pol]internationale Handelsregeln {allg}
Uluslararası Ticaret Odası {i} [pol]die ICC {f}
Uluslararası Ticaret Odası {i} [pol]die Internationale Handelskammer {f}
uluslararası yetki {i} die Internationale Zuständigkeit {f}
uluslararasıcılığı savunucu {i} der Internationalist {m}
uluslararasıcılık {i} die Internationalität {f}
Indirekte Treffer
Alman ve Uluslararası Avukat Örgütü {allg} Deutsche und internationale Rechtsanwaltsorganisation {allg}
Alman ve Uluslararası Avukat Örgütü {allg} DIRO {allg}
şehirlerarası veya uluslararası telefon santralı {i} das Fernamt {n}
silahlanma açısından uluslararası denetim {i} [ask]die Rüstungskontrolle {f}
Uluslararası Adalet Divanı {i} der Internationaler Strafgerichtshof {m}
Uluslararası Adalet Divanı {i} der Internationaler Gerichtshof {m}
uluslararası antlaşma {i} der Staatsvertrag {m}
uluslararası banka hesap numarası {kıs} [eko]IBAN {Abk}
uluslararası bankacılık {allg} internationales Bankgeschäft {allg}
uluslararası bir orduda bir devletin asker miktarı {i} [ask]das Kontingent {n}
Uluslararası Çalışma Örgütü {allg} Internationale Arbeitsorganisation {allg}
Uluslararası Çalışma Örgütü {allg} IAO {allg}
uluslararası çapta bir sporcu {allg} ein Spieler von internationalem Format {allg}
uluslararası cevap kuponu {allg} internationaler Antwortschein {allg}
Uluslararası Deniz Mahkemesi {i} der Internationaler Seegerichtshof {m}
Uluslararası Denkleştirme Bankası {allg} Bank für Internationalen Zahlungsausgleich {allg}
uluslararası dialog {i} die Völkerverständigung {f}
uluslararası durum {i} die Weltlage {f}
uluslararası eğitim {allg} internationale Erziehung {allg}
Uluslararası Enerji Ajansı {i} die Internationale Energie-Agentur {f}
Uluslararası Enerji Ajansı {allg} IEA {allg}
Uluslararası Finansman Kurumu {allg} Internationale Finanzierungsgesellschaft {allg}
uluslararası fuar {allg} internationale Ausstellung {allg}
uluslararası geçerlilikte olan resimli sembol {i} das Piktogremm {n}
uluslararası hale getirme {i} die Internationalisierung {f}
uluslararası hale getirmek {v} internationalisieren {v}
uluslararası hukuk {i} [huk]das Völkerrecht {n}
uluslararası hukuk {i} [huk]das Internationales Recht {n}
uluslararası hukuka ilişkin {s} [huk]völkerrechtlich {adj}
uluslararası iletişim dili {i} die Verkehrssprache {f}
uluslararası iletişim dili {i} die Welthilfssprache {f}
uluslararası hukuku {allg} [huk]internationales Arbeitsrecht {allg}
uluslararası kültürel amaçlı öğrenci değişimi {i} der Schüleraustausch {m}
uluslararası mektuplaşma kulübü {i} der PEN-Club {m}
Uluslararası Muhasebe Standartları {i} die IAS {f}
Uluslararası Muhasebe Standartları {i} die International Accounting Stauards {f}
uluslararası navlun hamule {i} die Distanzfracht {f}
uluslararası navlun kargo {i} die Distanzfracht {f}
uluslararası örgüt {i} die Internationale Organisation {f}
Uluslararası Özel Hukuk {i} [huk]das Internationales Privatrecht {n}
Uluslararası Para Fonu {i} der IWF {m}
Uluslararası Para Fonu {allg} Internationaler Währungsfond {allg}
uluslararası posta kuponu {i} der Postantwortschein {m}
uluslararası postayla havale {i} [tic]die Auslandspostanweisung {f}
uluslararası sağlık sigortası belgesi {i} der Auslandskrankenschein {m}
uluslararası sergi {allg} internationale Ausstellung {allg}
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü {i} die ICAO {f}
uluslararası sözleşme {i} [pol]die Konvention {f}
Uluslararası Standart Kitap Numarası {allg} ISBN {allg}
uluslararası sular hukuku {i} [huk]das Wasserrecht {n}
uluslararası tarafsızlığı koruma antlaşması {i} [pol]das Neutralitätsabkommen {n}
Uluslararası Tekdüzen Alım Hukuku {i} [huk]das Internationales Einheitskaufsrecht {n}
uluslararası telefon görüşmesi {i} das Auslandsgespräch {n}
uluslararası tenis turnuvası ödülü {i} [sp]der Davis-Pokal {m}
uluslararası ticaret {i} [tic]der Welthandel {m}
uluslararası ticaret hukuku {allg} [huk]internationales Handelsrecht {allg}
Uluslararası Ticaret Komisyonu {allg} [pol]Internationale Handelskommission {allg}
uluslararası ticaret kuralları {allg} [pol]internationale Handelsregeln {allg}
Uluslararası Ticaret Odası {i} [pol]die Internationale Handelskammer {f}
Uluslararası Ticaret Odası {i} [pol]die ICC {f}
uluslararası yetki {i} die Internationale Zuständigkeit {f}