DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Regen {m} büyük miktar {i}
der Regen {m} çok miktar {i}
regen {v} hareket ettirmek {v}
regen {v} kımıldatmak {fi}
regen {v} oynatmak {fi}
der Regen {m} yağmur {i}
regen {v} yerinden kıpırdatmak {v}
regen {v} belirmek {fi}
regen {v} bir şey yapmak {fi}
regen {v} hareket etmek {fi}
regen {v} kımıldamak {fi}
regen {v} meşgul olmak {fi}
regen {v} oynamak {fi}
regen {v} uyanmak {fi}
regen {v} yerinden kıpırdamak {fi}
regen bringt Segen {allg} hareketten bereket doğar {allg}
regen bringt Segen {allg} nerede hareket {allg}
regen bringt Segen {allg} orada bereket {allg}
Regen fällt {allg} yağmur yağıyor {allg}
die Regenanlage {f} yağdırma tertibatı {i}
regenarm {adj} az yağış alan {s}
regenarm {adj} yağış açısından fakir {s}
der Regenbogen {m} alkım {i}
der Regenbogen {m} [Astr.]gökkuşağı {i}
regenbogenfarben {adj} gökkuşağı renklerini taşıyan {s}
regenbogenfarben {adj} gökkuşağının tüm renkleri {s}
die Regenbogenforelle {f} alabalık {i}
die Regenbogenforelle {f} çelikbaş alabalık {i}
die Regenbogenforelle {f} gökkuşağı alabalığı {i}
die Regenbogenhaut {f} [anat.]iris {i}
die Regenbogenpresse {f} boyalı basın {i}
die Regenbogenpresse {f} sansasyonel basın {i}
der Regenbrachvogel {m} çulluk {i}
der Regenbrachvogel {m} kervan çulluğu {i}
der Regenbrachvogel {m} yağmur kervan çulluğu {i}
die Regenechtheit {f} yağmur haslığı {i}
die Regeneration {f} harap olmuş bir dokunun kendini yenilemesi {i}
die Regeneration {f} rejenerasyon {i}
die Regeneration {f} tazelenme {i}
die Regeneration {f} [Bio]yeniden oluşma {i}
die Regeneration {f} yeniden oluşum {i}
die Regeneration {f} yenilenme {i}
die Regenerationsfähigkeit {f} kendini yenileme yeteneği {i}
der Regenerator {m} ısı toplayıcı {i}
der Regenerator {m} rejeneratör {i}
die Regeneratwolle {f} eski yün {i}
die Regeneratwolle {f} kullanılmış yün {i}
die Regeneratzellulose {f} rejenere selüloz {i}
regenerieren {v} canlandırmak {v}
regenerieren {v} [Bio]organı yeniden oluşturmak {v}
regenerieren {v} tazelemek {v}
regenerieren {v} yeniden hayat vermek {fi}
regenerieren {v} yenilemek {v}
regenerieren {allg} canlanmak {allg}
regenerieren {allg} dinlenmek {allg}
regenerieren {allg} gençleşmek {allg}
die Regenerierung {f} tazeleme {i}
die Regenerierung {f} yenileme {i}
die Regenfälle {pl} yağışlar {ç}
regenfrei {adj} kurak {s}
regenfrei {adj} yağışsız {s}
regenfrei {adj} yağmursuz {s}
der Regenguss {m} sağanak {i}
der Regenguss {m} şiddetli yağmur {i}
die Regenhaut {f} yağmur geçirmez pardösü {i}
die Regenhaut {f} yağmurluk {i}
die Regenjacke {f} yağmurluk {i}
der Regenmantel {m} yağmurluk {i}
die Regenmenge {f} yağış miktarı {i}
die Regenmenge {f} yağmur miktarı {i}
das Regenmesser {n} [Met.]yağışölçer {i}
das Regenmesser {n} [Met.]yağmurölçer {i}
der Regenpfeifer {m} altın yağmurcun {i}
der Regenpfeifer {m} cılıbıt {i}
der Regenpfeifer {m} dağ cılıbıtı {i}
der Regenpfeifer {m} damgalı yağmurcun {i}
der Regenpfeifer {m} düdükçün {i}
der Regenpfeifer {m} halkalı cılıbıt {i}
der Regenpfeifer {m} kalinis {i}
der Regenpfeifer {m} yağmurcun {i}
Indirekte Treffer
der anhaltender Regen {allg} sağanak yağmur {allg}
anhaltender Regen {allg} aralıksız yağmur {allg}
anhaltender Regen {allg} sürekli yağmur {allg}
bei Regen {allg} yağmurda {allg}
bei Regen {allg} yağmur yağarsa {allg}
der Regen rinnt {allg} durmaksızın yağmur yağıyor {allg}
erfreulicherweise blieb der Regen aus {allg} çok şükür yağmur yağmadı {allg}
fruchtbarer Regen {allg} faydalı yağmur {allg}
Gebet um Regen {allg} yağmur duası {allg}
regen bringt Segen {allg} orada bereket {allg}
regen bringt Segen {allg} nerede hareket {allg}
regen bringt Segen {allg} hareketten bereket doğar {allg}
Regen fällt {allg} yağmur yağıyor {allg}
Schutz gegen Regen {allg} yağmura karşı koruma {allg}
starker Regen {allg} şiddetli yağmur {allg}
strömender Regen {allg} bardaktan boşanırcasına yağan yağmur {allg}
vom Regen in die Traufe kommen {allg} yağmurdan kaçarken doluya tutulmak {allg}
vom Regen in die Traufe kommen ... {allg} yağmurdan kaçarken doluya tutuldu {allg}