DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Meise {f} baştankara {i}
die Meise {f} iskete {i}
die Meise {f} [Zoo]iskete kuşu {i}
die Meise {f} mavi baştankara {i}
die Meise {f} uzun kuyruk {i}
die Meise {f} uzun kuyruklu baştankara {i}
meist {adv} çoğunlukla {adv}
meist {adv} ekseri {adv}
meist {a} ekseriya {a}
meist {adj} en çok {s}
meist {adj} en fazla {s}
meistbegünstigt {adj} en çok kollanan {s}
meistbegünstigt {adj} imtiyazlı olan {s}
die Meistbegünstigung {f} azami tercih {i}
die Meistbegünstigung {f} en çok gözetilme {i}
die Meistbegünstigung {f} en çok gözetme {i}
die Meistbegünstigung {f} en çok kayırma {i}
die Meistbegünstigungsklausel {f} en çok kayırılan ülke kaydı {i}
die Meistbegünstigungsklausel {f} en çok kayrılan ülke hükmü {i}
die Meistbegünstigungsklausel {f} en çok kayrılan ülke koşulu {i}
die Meistbegünstigungsklausel {f} en çok kayrılan ülke şartı {i}
die Meistbegünstigungsklausel {f} [ökon.]imtiyazlı ticaret hükmü {i}
die Meistbegünstigungsregel {f} en çok gözetilen ulus kuralı {i}
die Meistbegünstigungsregel {f} en çok kayrılan ülke kuralı {i}
die Meistbegünstigungsregel {f} en çok kayrılmış ülke kuralı {i}
der Meistbegünstigungssatz {m} en çok kayrılan ülke haddi {i}
der Meistbegünstigungssatz {m} en çok kayrılmış ülke haddi {i}
der Meistbegünstigungstarif {m} en çok kayrılan ülke tarifesi {i}
der Meistbegünstigungstarif {m} en çok kayrılmış ülke tarifesi {i}
der Meistbegünstigungszoll {m} en çok kayrılan ülke gümrük resmi {i}
der Meistbegünstigungszoll {m} en çok kayrılmış ülke gümrük resmi {i}
meistbietend {a} en yüksek artıran {a}
meistbietend {a} en yüksek teklif veren {a}
meistbietend {a} en yüksek teklif yapan {a}
meistbietend versteigern {adj} açık artırmaya çıkarmak {s}
Meistbietender {fm} açık artırmada en yüksek fiyatı veren kişi {fm}
der Meistbietender {m} en yüksek teklifi veren kimse {i}
der Meistbietender {m} en yüksek teklifi yapan kimse {i}
meiste {allg} ekseriya {allg}
meiste {allg} en çok {allg}
meisten {a} en çok {a}
meistenorts {adv} hemen hemen her yerde {adv}
meistens {adv} büyük ölçüde {adv}
meistens {adv} çoğunlukla {adv}
meistens {adv} daima {adv}
meistens {adv} ekseriyetle {adv}
meistens {adv} genellikle {adv}
meistens {adv} hemen hemen {adv}
meistens {adv} her zaman {adv}
meistens {adv} umumiyetle {adv}
meistenteils {adv} büyük ölçüde {adv}
meistenteils {adv} çoğunlukla {adv}
meistenteils {adv} daima {adv}
meistenteils {adv} ekseriyetle {adv}
meistenteils {adv} genellikle {adv}
meistenteils {adv} hemen hemen {adv}
meistenteils {adv} her zaman {adv}
meistenteils {adv} umumiyetle {adv}
der Meister {m} birinci {i}
der Meister {m} büyük sanatçı {i}
der Meister {m} efendi {i}
der Meister {m} galip {i}
der Meister {m} önder {i}
der Meister {m} patron {i}
der Meister {m} [Sp]şampiyon {i}
der Meister {m} şef {i}
der Meister {m} usta {i}
der Meister {m} üstat {i}
der Meister {m} [Mus]virtüöz {i}
der Meister {m} yenen {i}
Meister Lampe {allg} hayvan masallarında tavşanın ismi {allg}
Meister Langbein {allg} leylek {allg}
Meister Langohr {allg} masalda eşek {allg}
Meister Pfriem {allg} saraç {allg}
die Meisterarbeit {f} usta işi {i}
der Meisterbrief {m} ustalık belgesi {i}
der Meisterbrief {m} ustalık diploması {i}
der Meistergesang {m} ustalık edebiyatı {i}
der Meistergrad {m} ustalık düzeyi {i}
der Meistergrad {m} ustalık seviyesi {i}