DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
blank {adj} açıkta {s}
blank {adj} aşınmış {s}
blank {adj} çıplak {s}
blank {adj} eskimiş {s}
blank {adj} meteliksiz {s}
blank {adj} örtüsüz {s}
blank {adj} parasız pulsuz {s}
blank {adj} parlak {s}
blank {adj} parlayan {s}
blank {adj} parlayıcı {s}
blank {a} pırıl pırıl {a}
blank {adj} saf {s}
blank {adj} sergisiz {s}
blank {adj} temiz {s}
blank {adj} yalın {s}
blank {a} züğürt {a}
blank putzen {allg} tertemiz yapmak {allg}
die Blänke {f} ağaçsız alan {i}
die Blänke {f} parlaklık {i}
blanke Erde {allg} açık arazi {allg}
blanke Waffen {allg} ateşsiz silahlar {allg}
blanke Worte {allg} boş sözler {allg}
blänken {v} cilalamak {v}
blänken {v} parlatmak {v}
blänken {v} pasını gidermek {v}
blänken {v} temizlemek {v}
blanker Draht {allg} çıplak tel {allg}
blanker Wahnsinn {allg} saçma sapan {allg}
blanker Wahnsinn {allg} zırva {allg}
das Blankett {n} açığa imza {i}
das Blankett {n} boş formüler {i}
das Blankett {n} form {i}
das Blankett {n} örnek {i}
Blankettgesetz {allg} açığa imza yasası {allg}
der Blankettmissbrauch {m} açığa imzanın kötüye kullanması {i}
blankieren {v} [Handel]açıktan satış yapmak {v}
blankieren {v} [Handel]malı daha almadan satmak {v}
das Blankkochen {n} [Tec]sadmeli pişirme {i}
blankkochen {v} [Tec]sadmeli pişirmek {v}
blanko {allg} açık {allg}
blanko {allg} beyaz {allg}
blanko {allg} blanko {allg}
blanko {a} boş {a}
blanko {adj} boş kağıt {s}
blanko {adj} doldurulmamış belge {s}
blanko indossiert {allg} açık cirolu {allg}
blanko Trassierung {allg} [Handel]açık keşide {allg}
das Blankoakzept {n} açık kabul {i}
das Blankoakzept {n} [Handel]açıktan kabul {i}
das Blankoakzept {n} beyaz kabul {i}
die Blankoannahme {f} açık kabul {i}
der Blankoauftrag {m} açık emir {i}
der Blankobankscheck {m} açık banka çeki {i}
das Blankoformular {n} boş formüler {i}
das Blankoformular {n} doldurulmamış formüler {i}
das Blankogeschäft {n} açık {i}
das Blankogeschäft {n} senetsiz alımsatım {i}
das Blankogiro {n} açık aktarım {i}
das Blankogiro {n} açık ciro {i}
das Blankogiro {n} beyaz ciro {i}
der Blankoindossament {m} açık aktarım {i}
das Blankoindossament {n} [Handel]açık ciro {i}
der Blankoindossament {m} beyaz ciro {i}
die Blankokredit {f} [Handel]açık kredi {i}
der Blankokredit {m} karşılıksız kredi {i}
die Blankopolice {f} [Handel]açık sigorta poliçesi {i}
der Blankoscheck {m} [Handel]açık çek {i}
der Blankotransfer {m} [Handel]açık devir {i}
die Blankotrassierung {f} açık keşide {i}
die Blankounterschrift {f} [Handel]açığa imza {i}
die Blankounterschrift {f} açık imza {i}
der Blankoverkauf {m} [Handel]açıktan satış {i}
der Blankoverkauf {m} [Handel]malı henüz almadan satış {i}
der Blankoverkäufer {m} [Handel]açıktan mal satıcısı {i}
der Blankoverkäufer {m} açıktan satıcı {i}
die Blankovollmacht {f} [Jur.]açık vekalet {i}
die Blankovollmacht {f} açık yetki {i}
die Blankovollmacht {f} [Jur.]genel vekalet {i}
die Blankovollmacht {f} [Jur.]tam yetki {i}
der Blankovorschuss {m} [Handel]karşılıksız avans {i}
Indirekte Treffer
der blank putzen {allg} tertemiz yapmak {allg}