DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Sol {n} [Chem.]koloit çözelti {i}
solange {prp} -dıkça {öt}
solange {prp} esnasında {öt}
solange {prp} -ken {öt}
solange {prp} olduğu sürece {öt}
solange {prp} sırasında {öt}
solange {a} sürece {a}
Solanum dulcamara {allg} yaban yasemini {allg}
solar {adj} güneş ile ilgili {s}
die Solarbatterie {f} güneş pili {i}
die Solarenergie {f} [Phy]güneş enerjisi {i}
das Solarium {n} solaryum {i}
das Solarium {n} [Phy]ültraviyole ışınlarla vücudun yapay olarak bronzlaştırıldığı yer {i}
das Solarium {n} [Phy]yapay bronzlaştırma tesisi {i}
das Solarjahr {n} güneş yılı {i}
der Solarkollektor {m} [Tec]güneş enerjisi kolektörü {i}
die Solarkraft {f} [Tec]güneş enerjisi {i}
das Solaröl {n} katran yağı {i}
das Solaröl {n} solar yağı {i}
die Solarstrahlung {f} güneş ışınları {i}
die Solarzelle {f} fotopil {i}
der Solawechsel {m} emre muharrer senet {i}
das Solbad {n} tuzlu su banyosu {i}
das Solbad {n} tuzlu su kaplıcası {i}
solch {a} böyle {a}
solch {a} buna benzer {a}
solch {a} bunun gibi {a}
solch {a} çok {a}
solch {a} öyle {a}
solch {a} öyle bir {a}
solch {a} pek {a}
solch {a} şöyle {a}
solch ein Unfall {allg} ne büyük bir kaza {allg}
solch ein Wetter {allg} böyle bir hava {allg}
solcherart {adv} bu gibi {adv}
solcherart {adv} bu tür {adv}
solcherart {adv} buna benzer {adv}
solcherart {adv} bunun gibi {adv}
solcherlei {adj} bu gibi {s}
solcherlei {adj} buna benzer {s}
solcherlei {adj} bunun gibi {s}
der Sold {m} [mil.]asker maaşı {i}
der Sold {m} [mil.]asker ücreti {i}
der Sold {m} [mil.]askeri ücreti {i}
der Sold {m} hizmet {i}
der Sold {m} maaş {i}
der Sold {m} ücret {i}
der Soldat {m} [mil.]asker {i}
der Soldat {m} er {i}
der Soldat {m} nefer {i}
der Soldat {m} piyade {i}
der Soldat {m} piyon {i}
der Soldat {m} [Zoo]savaşçı {i}
die Soldaten {pl} [mil.]erler {ç}
Soldaten aufbieten {allg} [mil.]asker göndermek {allg}
die Soldatenmeuterei {f} [mil.]askerlerin ayaklanması {i}
die Soldateska {f} [mil.]disiplinsiz askerler {i}
soldatisch {adj} [mil.]asker gibi {s}
soldatisch {adj} [mil.]askerce {s}
soldatisch {adj} [mil.]askeri {s}
das Soldbuch {n} kayıt defteri {i}
das Soldbuch {n} [Handel]yevmiye defteri {i}
der Söldling {m} para karşılığı yapan kişi {i}
der Söldner {m} [mil.]paralı asker {i}
der Söldner {m} [mil.]ücretli asker {i}
die Söldnerin {f} [mil.]paralı asker {i}
die Sole {f} aşırı tuzlu kaynak suyu {i}
das Solei {n} tuzlu suda pişirilmiş lop yumurta {i}
der Solekühler {m} tuzlu sulu soğutucu {i}
das Solenoid {n} solenoit {i}
die Solequelle {f} tuzlu su kaynağı {i}
solid {a} ağırbaşlı {a}
solid {a} dayanıklı {a}
solid {a} pek {a}
der Solidarbürge {m} [Jur.]zincirleme kefil {i}
die Solidarhaftung {f} dayanışmalı sorumluluk {i}
die Solidarhaftung {f} [Jur.]zincirleme sorumluluk {i}
solidarisch {adj} birliktelik {s}
solidarisch {adj} dayanışık {s}
solidarisch {adj} dayanışma içinde {s}