DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Sitemap {f} [EDV]site haritası {i}
die Sitte {f} adet {i}
die Sitte {f} ahlak {i}
die Sitte {f} alışkanlık {i}
die Sitte {f} edep {i}
die Sitte {f} gelenek {i}
die Sitte {f} görgü {i}
die Sitte {f} huy {i}
die Sitte {f} örf {i}
die Sitte {f} teamül {i}
die Sitte {f} terbiye {i}
die Sitte {f} töre {i}
die Sitten {pl} ahlak {ç}
die Sitten {pl} görgü {ç}
die Sitten {pl} terbiye {ç}
Sitten und Gebräuche {allg} örf ve adetler {allg}
Sitten und Gebräuche {s*be} gelenek ve görenek {s*be}
das Sittenbild {n} belirli bir özelliği veya yaşama biçimini sergileyen resim türü {i}
das Sittengesetz {n} ahlak kuralları {i}
das Sittengesetz {n} ahlak yasası {i}
das Sittengesetz {n} görgü kuralları {i}
die Sittenlehre {f} [Phils]ahlak ögretisi {i}
sittenlos {adj} ahlaka aykırı {s}
sittenlos {adj} ahlaksız {s}
sittenlos {adj} görgü kurallarına aykırı {s}
sittenlos {adj} görgüsüz {s}
die Sittenlosigkeit {f} ahlaksızlık {i}
die Sittenlosigkeit {f} görgüsüzlük {i}
die Sittenpolizei {f} ahlak polisi {i}
die Sittenpolizei {f} ahlak zabıtası {i}
der Sittenrichter {m} ahlaki açıdan başkalarını eleştiren kişi {i}
der Sittenroman {m} bir döneme ait ahlaki kuralları ve yaşama tarzını açıklayan roman {i}
sittenstreng {adj} ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı {s}
sittenstreng {adj} püriten {s}
der Sittenstrolch {m} cinsel yaklaşım açısından ahlaksız kişi {i}
sittenwidrig {adj} ahlaka aykırı {s}
sittenwidrig {adj} geleneklere aykırı {s}
sittenwidrig {adj} görgü kurallarına aykırı {s}
sittenwidrig {adj} törelere ters {s}
die Sittenwidrigkeit {f} ahlaka aykırılık {i}
der Sittich {m} [Zoo]bir papağan türü {i}
der Sittich {m} [Zoo]muhabbet kuşu {i}
der Sittich {m} muhabbetkuşu {i}
der Sittich {m} papağan {i}
der Sittich {m} sultan papağanı {i}
sittlich {adj} ahlaki {s}
sittlich {adj} ahlaklı {s}
sittlich {a} ahlaksal {a}
sittlich {a} törel {a}
sittlich {a} töresel {a}
die Sittlichkeit {f} ahlak {i}
die Sittlichkeit {f} ahlaklılık {i}
die Sittlichkeit {f} moral {i}
das Sittlichkeitsdelikt {n} genel ahlaka karşı suç {i}
das Sittlichkeitsverbrechen {n} cinsel suç {i}
das Sittlichkeitsverbrechen {n} cinsi suç {i}
das Sittlichkeitsverbrechen {n} ırza tecavüz {i}
sittsam {adj} ahlaklı {s}
sittsam {a} alçak gönüllü {a}
sittsam {adj} alçakgönüllü {s}
sittsam {adj} çekingen {s}
sittsam {a} edepli {a}
sittsam {adj} görgülü {s}
sittsam {a} iffetli {a}
sittsam {adj} mahcup {s}
sittsam {a} mütevazı {a}
sittsam {adj} terbiyeli {s}
sittsam {adj} utangaç {s}
die Situation {f} ahval {i}
die Situation {f} durum {i}
die Situation {f} hal {i}
die Situation {f} şerait {i}
die Situation {f} vaziyet {i}
die Situationsanalyse {f} durum analizi {i}
die Situationskomik {f} güç durum sonucu ortaya çıkan komik durum {i}
situiert {adj} belli bir biçimde yaşama tarzı olan {s}
situiert {adj} yaşayış biçimi belirli bir düzeyde olan {s}
der Sitz {m} durma {i}
der Sitz {m} duruş {i}
der Sitz {m} ikametgah {i}