TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
parlamento {i} das Abgeordnetenhaus {n}
parlamento {i} die Abgeordnetenkammer {f}
parlamento {i} das Haus {n}
parlamento {allg} hohes Haus {allg}
parlamento {i} der Nationalrat {m}
parlamento {i} [pol]das Parlament {n}
parlamento {i} das Parlarnent {n}
parlamento {i} das Staatsorgan {n}
parlamento binası {i} das Parlamentsgebäude {n}
parlamento davası {i} die Parlamentsanklage {f}
parlamento dışı {s} [pol]außerparlamentarisch {adj}
parlamento dönemi {i} die Sitzungsperiode {f}
parlamento ile ilgili {s} [pol]parlamenter {adj}
parlamento kararı {i} der Parlamentsbeschluss {m}
parlamento meclisi {i} der Parlamentarischer Rat {m}
parlamento oturum dönemi {i} [pol]die Session {f}
parlamento oturumu {i} die Lesung {f}
parlamento oturumu {i} die Parlamentssitzung {f}
parlamento seçimi {i} die Parlamentswahl {f}
parlamento üyesi {i} [pol]der Parlamentär {m}
parlamento üyesi {i} [pol]der Parlamentarier {m}
parlamento üyesi {i} [pol]der Parlamentsmitglied {m}
parlamento yılı {i} das Parlamentsjahr {n}
parlamentoculuk {i} der Parlamentarismus {m}
parlamentoda bakanlar kurulu koltukları {i} die Ministerbank {f}
parlamentoda bir bölüm {i} die Kammer {f}
parlamentoda evet hayır ve çekimser işaretli kapılardan geçerek yapılan oylama {i} der Hammelsprung {m}
parlamentoda olmayan {s} [pol]außerparlamentarisch {adj}
parlamentolararası {s} interparlamentarisch {adj}
parlamentolu {allg} parlamentarisch {allg}
parlamentonun feshi {allg} Auflösung des Parlaments {allg}
parlamentonun toplantıya çağrılması {allg} Einberufung des Parlaments {allg}
parlamentonun yasama dönemi {i} [pol]die Legislaturperiode {f}
parlamentoya ait {s} [pol]parlamentarisch {adj}
parlamentoya dayanan {s} [pol]parlamentarisch {adj}
parlamentoyla ilgili {s} [pol]parlamentarisch {adj}
parlamentoyu toplamak {allg} das Parlament einberufen {allg}
Indirekte Treffer
Alman parlamento binasının adı {i} der Reichstag {m}
Federal Parlamento {i} [pol]der Bundestag {m}
Federal Parlamento {i} die Bundesversammlung {f}
komünizmde parlamento {i} die Volkskammer {f}
parlamento binası {i} das Parlamentsgebäude {n}
parlamento davası {i} die Parlamentsanklage {f}
parlamento dışı {s} [pol]außerparlamentarisch {adj}
parlamento dönemi {i} die Sitzungsperiode {f}
parlamento ile ilgili {s} [pol]parlamenter {adj}
parlamento kararı {i} der Parlamentsbeschluss {m}
parlamento meclisi {i} der Parlamentarischer Rat {m}
parlamento oturum dönemi {i} [pol]die Session {f}
parlamento oturumu {i} die Parlamentssitzung {f}
parlamento oturumu {i} die Lesung {f}
parlamento seçimi {i} die Parlamentswahl {f}
parlamento üyesi {i} [pol]der Parlamentär {m}
parlamento üyesi {i} [pol]der Parlamentsmitglied {m}
parlamento üyesi {i} [pol]der Parlamentarier {m}
parlamento yılı {i} das Parlamentsjahr {n}
Ulusal Parlamento {i} die Nationalversammlung {f}