DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
prima {a} birinci sınıf {a}
prima {a} ekstra {a}
prima {adj} harika {s}
prima {adj} kusursuz {s}
prima {adj} mükemmel {s}
prima {adj} müthiş {s}
prima {adj} olağanüstü {s}
prima vista {adv} [Mus]ilk bakışta {adv}
der Prima-facie-Beweis {m} görünüşte delil {i}
die Primaballerina {f} [Mus]başbalerin {i}
die Primaballerina {f} [Mus]başdansçı primabalerin {i}
die Primadonna {f} [Mus]opera başkadın sanatçısı {i}
die Primadonna {f} [Mus]primadonna {i}
die Primage {f} [Naut.]mal taşıma primi {i}
die Primage {f} ödül {i}
die Primage {f} prim {i}
der Primaner {m} Alman liseleri son sınıf öğrencisi {i}
primär {a} asal {a}
primär {adj} asıl {s}
primär {a} asli {a}
primär {adj} başlangıçtaki {s}
primär {adj} esas {s}
primär {adj} ilk {s}
primär {adj} ilk el {s}
primär {adj} öğesel {s}
primär {adj} temel {s}
der Primäraffekt {m} [Med.]enfeksiyondan sonra dokuda oluşan ilk patolojik değişiklik {i}
die Primärbatterie {f} birinci devre bataryası {i}
die Primärbatterie {f} primer batarya {i}
die Primärbildung {f} ilköğretim {i}
primäre Haftung {allg} birinci derecede sorumluluk {allg}
primäre Industrie {allg} ana sanayi {allg}
primäre Industrie {allg} sanayide birici sektör {allg}
das Primärelement {n} primer pil {i}
primärer Indikator {allg} temel gösterge {allg}
das Primärgestein {n} [Geol]donmuş lavlardan oluşan kayaç {i}
das Primärprogramm {n} kaynak program {i}
die Primärspule {f} primer bobin {i}
primärstatistische Erhebung {allg} asli derleme {allg}
der Primärstrom {m} primer akım {i}
die Primärwickelung {f} primer devre {i}
die Primärwickelung {f} primer sargı {i}
die Primärwicklung {f} ilk sargı {i}
der Primas {m} [Mus]birinci kemancı {i}
der Primas {m} katolik eyalet başpiskoposu {i}
Primat {mn} büyük erkek çocuğun üstünlüğü {mn}
Primat {mn} öncelik {mn}
Primat {mn} üstlük {mn}
Primat {mn} üstünlük {mn}
die Primaten {pl} memeliler takımı {ç}
die Primaten {pl} primatlar {ç}
der Primawechsel {m} [Handel]poliçenin birinci nüshası {i}
die Primel {f} [Bot.]çuha çiçeği {i}
die Primel {f} çuhaçiçeği {i}
die Primel {f} [Bot.]bahar otu {i}
der Primgeiger {m} [Mus]başkemancı {i}
das Primgeld {n} [Naut.]mal taşıma primi {i}
das Primgeld {n} ödül {i}
das Primgeld {n} prim {i}
primitiv {adj} ilkel {s}
primitiv {adj} iptidai {s}
primitiv {adj} kültürel açıdan düşük düzeyde {s}
primitiv {adj} primitif {s}
primitive Kulturstufe {allg} yabanilik {allg}
die Primitivität {f} ilkellik {i}
die Primitivität {f} iptidailik {i}
die Primitivität {f} primitiflik {i}
der Primitivling {m} bayağı insan {i}
der Primitivling {m} hödük kişi {i}
der Primitivling {m} yontulmamış kişi {i}
das Primitivum {n} [Sprachw]birleşik kelimelerde temel kelimesi {i}
das Primitivum {n} [Sprachw]temel köken {i}
die Primogenitur {f} evlat hakkı {i}
der Primus {m} sınıf birincisi {i}
die Primzahl {f} [mat]asal sayı {i}