DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
dran {adv} [Sprachw]ayrılabilen fiillerin ön takısı {adv}
dran {adv} bağlı {adv}
dran {adv} bitişiğinde {adv}
dran {adv} bunda {adv}
dran {adv} bundan {adv}
dran {adv} bundan sonra {adv}
dran {adv} bunu müteakip {adv}
dran {adv} ona {adv}
dran {adv} onda {adv}
dran {adv} ondan {adv}
dran {adv} ondan sonra {adv}
dran {adv} şunda {adv}
dran {adv} şundan {adv}
dran {a} yakında {a}
dran {adv} yakınında {adv}
dran {adv} yanında {adv}
dran {adv} yapıştırılmış {adv}
der Drän {m} atıksuların uzaklaştırılması için döşenen boru {i}
der Drän {m} cam boru {i}
der Drän {m} dren {i}
der Drän {m} lastik boru {i}
dran machen {allg} işe koyulmak {allg}
die Dränage {f} [Med.]akıntıyı dren ile alma {i}
die Dränage {f} atıksuları uzaklaştırma {i}
die Dränage {f} drenaj {i}
dränen {v} atıksuları uzaklaştırmak {v}
der Drang {m} acil {i}
der Drang {m} arzu {i}
der Drang {m} basınç {i}
der Drang {m} baskı {i}
der Drang {m} büyük arzu {i}
der Drang {m} dürtü {i}
der Drang {m} güdü {i}
der Drang {m} heves {i}
der Drang {m} ivedi {i}
der Drang {m} saik {i}
der Drang {m} sevk {i}
der Drang {m} şiddetli arzu {i}
der Drang {m} sıkıntı {i}
der Drang {m} sıkıştırma {i}
der Drang {m} tahrik {i}
der Drang {m} tazyik {i}
der Drang {m} teşvik {i}
Drang haben {allg} sıkışmak {allg}
Drang zum Essen {allg} yemek yeme arzusu {allg}
Drang zur Freiheit {allg} özgürlük arzusu {allg}
die Drängelei {f} itişip kakışma {i}
die Drängelei {f} izdiham {i}
die Drängelei {f} kalabalık {i}
die Drängelei {f} kargaşa {i}
die Drängelei {f} karmaşa {i}
die Drängelei {f} niza {i}
die Drängelei {f} nizah {i}
drängeln {itr} aceleye getirmek {itr}
drängeln {itr} aradan yutturmaya çalışmak {itr}
drängeln {itr} ısrarla talep etmek {itr}
drängeln {itr} ite kaka ilerlemek {itr}
drängeln {itr} itişip kakışmak {itr}
das Drängen {n} asılış {i}
drängen {v} birbirine yaklaştırmak {v}
drängen {v} birisini sıkıştırmak {v}
drängen {itr} daralmak {itr}
drängen {v} ensesine yapışmak {v}
drängen {v} eziyet etmek {v}
drängen {itr} [Sp]futbolda rakibi zorlamak {itr}
das Drängen {n} ısrar {i}
drängen {v} ısrar etmek {fi}
drängen {v} itelemek {v}
drängen {v} itmek {v}
drängen {v} sıkboğaz etmek {v}
drängen {v} sıkıntı vermek {v}
drängen {itr} sıkışmak {itr}
drängen {v} sıkıştırmak {v}
drängen {v} sıklaştırmak {v}
drängen {v} sıkmak {v}
drängen {v} tazyik etmek {v}
drängen {v} üzmek {v}
das Drängen {n} zorlama {i}
drängen {v} ardı ardına gelmek {fi}
drängen {v} itişip kakışmak {fi}
Indirekte Treffer
das Drum und Dran {allg} bütün teferruatı {allg}
das Drum und Dran {allg} bütün ayrıntısı {allg}
das Drum und Dran {allg} tüm detayı {allg}
Drän {m} lastik boru {i}
der Drän {m} dren {i}
der Drän {m} cam boru {i}
der Drän {m} atıksuların uzaklaştırılması için döşenen boru {i}
der dran machen {allg} işe koyulmak {allg}
du bist dran {allg} sıra senin {allg}
du bist dran {allg} sıra sende {allg}
ich bin dran {allg} sıradayım {allg}
ich bin dran {allg} sıra bende {allg}
übel dran sein {allg} kötü durumda olmak {allg}