DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Ausweiche {f} [Verk.]demiryolu makası {i}
die Ausweiche {f} [Verk.]makas yeri {i}
die Ausweiche {f} [Verk.]yolun genişlemesi {i}
ausweichen {v} bahane aramak {fi}
ausweichen {v} bir şeyden çekinmek {fi}
ausweichen {v} bir şeyden sakınmak {fi}
ausweichen {v} çekinmek {fi}
ausweichen {v} [mil.]geri çekilmek {fi}
ausweichen {v} kaçınmak {fi}
ausweichen {v} kenara çekilmek {fi}
ausweichen {v} sakınmak {fi}
ausweichen {v} savulmak {fi}
ausweichen {v} sebep aramak {fi}
ausweichen {v} vermek {fi}
ausweichen {v} yol vermek {fi}
ausweichend {adj} baştan savma {s}
ausweichend {a} kaçamaklı {a}
ausweichend {adj} meseleye değinmeksizin {s}
ausweichend {adj} üstü kapalı {s}
ausweichend antworten {allg} kaçamak cevap vermek {allg}
ausweichende Antwort {allg} kaçamak cevap {allg}
das Ausweichgleis {n} [Verk.]demiryolunda bekleme hattı {i}
das Ausweichlager {n} fiyat dalgalanmalarını önlemek için depolama {i}
das Ausweichlager {n} tampon stoklar {i}
das Ausweichmanöver {n} [Auto]tehlikeden kaçma manevrası {i}
die Ausweichmöglichkeit {f} zorunlu bir durum için seçenek {i}
die Ausweichstelle {f} [Verk.]demiryolunda bekleme yeri {i}
der Ausweichstoff {m} esas maddenin yerine geçebilecek madde {i}
der Ausweichstoff {m} esas maddenin yerine geçebilecek ürün {i}
der Ausweichstoff {m} esas ürünün yerine geçebilecek madde {i}
der Ausweichstoff {m} esas ürünün yerine geçebilecek ürün {i}
die Ausweichung {f} [Mus]geçici ses değişimi {i}
ausweiden {v} karnını yararak içini temizlemek {fi}
ausweinen {v} ağlamayı bitirmek {fi}
ausweinen {v} ağlayarak açılmak {fi}
ausweinen {v} ağlayarak ferahlamak {fi}
ausweinen {v} çok ağlamak {fi}
ausweinen {allg} çok fazla gözyaşı dökmek {allg}
der Ausweis {m} [Handel]banka yazısı {i}
der Ausweis {m} belge {i}
der Ausweis {m} cüzdan {i}
der Ausweis {m} delil {i}
der Ausweis {m} doküman {i}
der Ausweis {m} hüviyet {i}
der Ausweis {m} hüviyet belgesi {i}
der Ausweis {m} karne {i}
der Ausweis {m} kart {i}
der Ausweis {m} kimlik {i}
der Ausweis {m} kimlik belgesi {i}
der Ausweis {m} kimlik cüzdanı {i}
der Ausweis {m} kimlik kağıdı {i}
der Ausweis {m} nüfus cüzdanı {i}
der Ausweis {m} pasaport {i}
der Ausweis {m} [Handel]senet {i}
der Ausweis {m} teskere {i}
der Ausweis {m} vesika {i}
ausweisen {v} atmak {fi}
ausweisen {v} belgelemek {fi}
ausweisen {v} dışarı atmak {fi}
ausweisen {v} [Pol.]ihraç etmek {fi}
ausweisen {v} ispat etmek {fi}
ausweisen {v} ispatlamak {fi}
ausweisen {v} işten atmak {fi}
ausweisen {v} kimlik bildirmek {fi}
ausweisen {v} kovmak {fi}
ausweisen {v} sepetlemek {fi}
ausweisen {v} [Pol.]sınırdışı etmek {fi}
ausweisen {v} sürgün etmek {fi}
ausweisen {v} sürmek {fi}
ausweisen {v} yol vermek {fi}
ausweisen {v} ispat etmek {fi}
ausweisen {v} kimliğini belgelemek {fi}
die Ausweiskarte {f} hüviyet {i}
die Ausweiskarte {f} kimlik belgesi {i}
die Ausweiskarte {f} kimlik kartı {i}
die Ausweiskarte {f} nüfus cüzdanı {i}
die Ausweiskontrolle {f} kimlik kontrolü {i}
der Ausweismissbrauch {m} sahte kimlik kullanma {i}
das Ausweispapier {n} kimlik belgesi {i}
die Ausweispapiere {pl} kimlik belgesi {ç}