DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
aufbacken {v} fırında tekrar pişirmek {fi}
aufbahren {v} katafalka koymak {fi}
aufbahren {v} tabutta yüzünü göstermek {fi}
die Aufbahrung {f} cenazeyi katafalka koymak {i}
der Aufbau {m} bina {i}
der Aufbau {m} [Theat]dekor {i}
der Aufbau {m} inşa {i}
der Aufbau {m} inşa etme {i}
der Aufbau {m} kalkınma {i}
der Aufbau {m} [Auto]karoseri {i}
der Aufbau {m} kompozisyon {i}
der Aufbau {m} kurma {i}
der Aufbau {m} kuruluş {i}
der Aufbau {m} [Tec]montaj {i}
der Aufbau {m} organizasyon {i}
der Aufbau {m} [Auto]şasi {i}
der Aufbau {m} teşekkül {i}
der Aufbau {m} tesis {i}
der Aufbau {m} teşkil {i}
der Aufbau {m} [Naut.]üst güverte kamaraları {i}
der Aufbau {m} üst kısım {i}
der Aufbau {m} yapı {i}
der Aufbau {m} yapma {i}
der Aufbau {m} yeniden yapma {i}
Aufbau von lagerbeständen {allg} stok yapma {allg}
Aufbau von lagerbeständen {allg} stoklama {allg}
aufbauen {v} dikmek {fi}
aufbauen {v} evin üstüne kat çıkmak {fi}
aufbauen {v} imar etmek {fi}
aufbauen {v} inşa etmek {fi}
aufbauen {v} kurmak {fi}
aufbauen {v} [Tec]montaj yapmak {fi}
aufbauen {v} [Tec]monte etmek {fi}
aufbauen {v} organize etmek {fi}
aufbauen {v} planlaştırmak {fi}
aufbauen {v} tanzim etmek {fi}
aufbauen {v} tertip etmek {fi}
aufbauen {v} teşkil etmek {fi}
aufbauen {v} yapmak {fi}
aufbauen {v} yükseltmek {fi}
aufbauen auf {allg} bir şeye dayanmak {allg}
aufbauend {a} konstrüktif {a}
aufbauend {a} kurucu {a}
das Aufbaukonto {n} tasarruf hesabı {i}
der Aufbaukredit {m} kalkınma kredisi {i}
aufbäumen {v} dokumayı sarmak {fi}
aufbäumen {v} doğrulmak {fi}
aufbäumen {v} kalkmak {fi}
aufbäumen {v} şaha kalkmak {fi}
aufbäumen {v} şahlanmak {fi}
aufbäumen {v} yükselmek {fi}
aufbäumen {v} atılmak {fi}
aufbäumen {v} ayaklanmak {fi}
aufbäumen {v} isyan etmek {fi}
aufbäumen {v} şaha kalkmak {fi}
aufbäumen {v} şahlanmak {fi}
aufbäumen {v} yukarı doğru sıçramak {fi}
die Aufbauorganisation {f} yapısal düzenleme {i}
die Aufbaupolitik {f} kurucu politika {i}
die Aufbaupolitik {f} kurucu siyaset {i}
das Aufbauprogramm {n} geliştirme programı {i}
das Aufbauprogramm {n} teşvik programı {i}
aufbauschen {v} abartmak {fi}
aufbauschen {v} kabartmak {fi}
aufbauschen {v} mübalağa etmek {fi}
aufbauschen {v} mübalağa yapmak {fi}
aufbauschen {v} pireyi deve yapmak {fi}
aufbauschen {v} şişirmek {fi}
aufbauschen {v} şişirtmek {fi}
die Aufbauschung {f} abartma {i}
die Aufbauschung {f} kabartma {i}
die Aufbauschung {f} mübalağa {i}
die Aufbauschung {f} şişirme {i}
das Aufbaustudium {n} mezuniyetten sonraki eğitim {i}
das Aufbaustudium {n} üst düzeyde tamamlayıcı eğitim {i}
die Aufbauten {pl} üst güverte {ç}
die Aufbauten {pl} üst kısımlar {ç}
aufbegehren {v} ayaklanmak {fi}
aufbegehren {v} isyan etmek {fi}
aufbegehren {v} kafa tutmak {fi}