TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kita {i} die Gurke {f}
kita {i} die Melone {f}
kita {i} die Schlangengurke {f}
kita {i} die Schlangenmelone {f}
Kitab-ı Mukaddes {i} [din]die Bibel {f}
Kitab-ı Mukaddes {allg} [din]Buch der Bücher {allg}
Kitab-ı Mukaddes ile ilgili {s} [din]biblisch {adj}
kitaba kapak yapmak {itr} kartonieren {itr}
kitaba şöylesine göz gezdirmek {fi} durchfliegen {v}
kitabe {i} die Aufschrift {f}
kitabe {i} die Beschriftung {f}
kitabe {i} das Epigraf {n}
kitabe {i} die Inschrift {f}
kitabevi {i} die Bücherei {f}
kitabevi {i} die Bücherstube {f}
kitabevi {i} die Buchhandlung {f}
kitabevi {i} der Buchverlag {m}
kitabevi {i} die Sortimentbuchhandlung {f}
kitabevi {i} die Verlagsbuchhandlung {f}
kitabi kelime {i} das Buchwort {n}
kitabi söz {i} das Buchwort {n}
kitabiye {i} der Bast {m}
Kita Mukaddes {allg} heilige Schrift {allg}
Kita Mukaddesin okuma kısımlarından her bir tanesi {i} [din]die Perikope {f}
kitabın bir defada yapılan baskısı {i} die Auflage {f}
kitabın cilt gömleğinin tarafındaki tanıtma yazısı {i} der Klappentext {m}
kitabın içeriği {allg} Inhalt des Buches {allg}
kitabın ilk basımındaki boş sayfa {i} [bas]der Schmutztitel {m}
kitabın sayfalarını birer birer çevirmek {fi} durchblättern {v}
kitap {i} das Buch {n}
kitap {i} die Schrift {f}
kitap adı {i} der Buchtitel {m}
kitap bağışı {i} die Bücherspende {f}
kitap basan {i} [bas]der Drucker {m}
kitap basımı ve yayımcılığı {i} der Buchhandel {m}
kitap başlığı {i} der Buchtitel {m}
kitap basmak {fi} auflegen {v}
kitap basmak {fi} [bas]Drucken {v}
kitap bilimi {i} die Bücherkunde {f}
kitap biti {i} [hayb]die Bücherlaus {f}
kitap bölümü {i} der Abschnitt {m}
kitap çantası {i} die Büchermappe {f}
kitap cildi {i} der Band {m}
kitap cildi {i} der Bucheinband {m}
kitap cildi {i} die Decke {f}
kitap cildi {i} der Einband {m}
kitap ciltlemek {allg} Buch binden {allg}
kitap dayanağı {i} die Bücherstütze {f}
kitap dayanağı {i} die Buchstütze {f}
kitap desteği {i} die Bücherstütze {f}
kitap devirmek {fi} wälzen {v}
kitap dolabı {i} der Bücherschrank {m}
kitap dostu {i} der Bücherfreund {m}
kitap düzenlemek {allg} Buch bearbeiten {allg}
kitap eleştirisi {i} die Buchkritik {f}
kitap eleştirisi yapmak {allg} Buch beurteilen {allg}
kitap eleştirmek {v} besprechen {v}
kitap eleştirmek {itr} beurteilen {itr}
kitap fişi {i} der Leihschein {m}
kitap fuarı {i} die Buchmesse {f}
kitap hakkında eleştiri yapma {i} die Besprechung {f}
kitap hastası {i} der Bücherwurm {m}
kitap hediye çeki {i} der Büchergutschein {m}
kitap kabı {i} die Buchdeckel {f}
kitap kapağı {i} der Buchumschlag {m}
kitap kapı {i} der Deckel {m}
kitap kimlik bilgisi {i} das Bücherzeichen {n}
kitap kulübü {i} der Buchclub {m}
kitap kulübü {i} die Buchgemeinschaft {f}
kitap kurdu {i} der Bibliomane {m}
kitap kurdu {i} der Bücherfreund {m}
kitap kurdu {i} [hayb]die Bücherlaus {f}
kitap kurdu {i} der Bücherwurm {m}
kitap kurdu {i} die Leseratte {f}
kitap listesi {i} das Bücherverzeichnis {n}
kitap manyağı {i} der Bibliomane {m}
kitap manyağı {i} der Büchernarr {m}
kitap manyaklığı {i} die Bibliomanie {f}
kitap meraklısı {i} der Bibliophile {m}
kitap odası {i} die Bibliothek {f}