DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
aufwecken {v} canlandırmak {fi}
aufwecken {v} keyiflendirmek {fi}
aufwecken {v} neşelendirmek {fi}
aufwecken {v} uyandırmak {fi}
aufwecken {v} uykudan kaldırmak {fi}
aufwecken {v} uykudan uyandırmak {fi}
aufweichen {itr} yumuşamak {itr}
aufweichen {v} yumuşatmak {fi}
die Aufweichung {f} yumuşama {i}
die Aufweichung {f} yumuşatma {i}
aufweinen {v} hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamak {fi}
aufweinen {v} hüngür hüngür ağlamaya başlamak {fi}
aufweisen {v} arz etmek {fi}
aufweisen {v} göstermek {fi}
aufweisen {v} malik olmak {fi}
aufweisen {v} sahip olmak {fi}
aufweisen {v} sunmak {fi}
aufweiten {v} genişletmek {fi}
aufwenden {v} çaba harcamak {fi}
aufwenden {v} çaba sarf etmek {fi}
aufwenden {v} harcamak {fi}
aufwenden {v} masraf etmek {fi}
aufwenden {v} [Handel]para harcamak {fi}
aufwenden {v} sarf etmek {fi}
aufwendig {adj} masraflı {s}
aufwendig {a} yüksek giderli {a}
aufwendig {adj} zahmetli {s}
aufwendig {adj} külfetli {s}
aufwendig {adj} zorlu {s}
die Aufwendung {f} harcama {i}
die Aufwendung {f} [Handel]masraf {i}
die Aufwendung {f} sarf etme {i}
die Aufwendungen {pl} giderler {ç}
die Aufwendungen {pl} harcamalar {ç}
die Aufwendungen {pl} [Handel]masraflar {ç}
Aufwendungen bestreiten {allg} masraflara itiraz etmek {allg}
Aufwendungen einer bestimmten Periode {allg} [Handel]belirli bir döneme ait giderler {allg}
Aufwendungen einer bestimmten Periode {allg} [Handel]cari giderler {allg}
Aufwendungen und Erträge {allg} gider ve gelirler {allg}
Aufwendungen und Instandhaltung {allg} bakım ve onarım harcamaları {allg}
die Aufwendungserstattung {f} harcama ödeneği {i}
die Aufwendungserstattung {f} masraf ödeneği {i}
der Aufwendungsnachweis {m} gider makbuzu {i}
aufwerfen {v} atmak {fi}
aufwerfen {v} bir araya toplamak {fi}
aufwerfen {v} biriktirmek {fi}
aufwerfen {v} havaya atmak {fi}
aufwerfen {v} hızla açmak {fi}
aufwerfen {v} inşa etmek {fi}
aufwerfen {v} kazmak {fi}
aufwerfen {v} konu etmek {fi}
aufwerfen {v} ortaya atmak {fi}
aufwerfen {v} oymak {fi}
aufwerfen {v} vurarak açmak {fi}
aufwerfen {v} yere atmak {fi}
aufwerfen {v} yığmak {fi}
aufwerfen {v} yukarı kıvırmak {fi}
aufwerfen {v} zar atmak {fi}
aufwerfen {v} kendine paye vermek {fi}
aufwerfen {v} kesilmek {fi}
aufwerten {v} değer kazandırmak {fi}
aufwerten {v} değerini yükseltmek {fi}
aufwerten {v} [Handel]itibarını artırmak {fi}
aufwerten {v} [Handel]revalüe etmek {fi}
die Aufwertung {f} değer yükseltme {i}
die Aufwertung {f} değerlendirme {i}
die Aufwertung {f} [Handel]revalüasyon {i}
die Aufwertung {f} zenginleştirme {i}
die Aufwertung {f} değerini artırma {i}