TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
malları {i} das Programm {n}
malların akımı {i} der Güterstrom {m}
malların çıkışı {allg} Abgang von Waren {allg}
malların hepsini satmak {fi} [tic]ausverkaufen {v}
malların sürümü {allg} [tic]Absatz von Waren {allg}
malların tümünü satmak {fi} auskaufen {v}
malları satmak {allg} Waren abgeben {allg}
Indirekte Treffer
aile malları ortaklığı {i} die Gesamthandsgemeinschaft {f}
amorti edilebilir üretici malları {allg} [tic]abschreibungsfähige Anlagegüter {allg}
atılmış tüketim malları {i} die Wegwerfware {f}
bakkaliye malları {ç} die Kolonialwaren {pl}
bakkaliye malları {ç} die Gemischtwaren {pl}
bakkaliye malları {ç} die Krämerwaren {pl}
belirli malları üreten sanayi dalı {i} der Produktionszweig {m}
bitmiş malları depolama yeri {i} die Endlagerstätte {f}
çalıntı malları geri verme {i} die Restitution {f}
çocuğun malları {i} das Kindesvermögen {n}
damping malları {ç} die Dumpingwaren {pl}
dayanıklı kullanım malları {allg} langlebige Gebrauchsgüter {allg}
dayanıklı tüketim malları {allg} langlebige Gebrauchsgüter {allg}
dayanıklı tüketim malları {allg} dauerhafte Konsumgüter {allg}
dokuma malları {ç} die Webwaren {pl}
donatım malları {ç} die Ausrüstungsgüter {pl}
dönen var malları {allg} Gegenstände des Umlaufvermögens {allg}
günlük gereksinim malları {allg} Gegenstände des täglichen Bedarfs {allg}
günlük gereksinme malları {allg} Güter des täglichen Bedarfs {allg}
günlük ihtiyaç malları {allg} Gegenstände des täglichen Bedarfs {allg}
günlük tüketim malları {allg} Konsumgüter des täglichen Bedarfs {allg}
iaşe malları {ç} die Versorgungsgüter {pl}
idare malları {i} das Verwaltungsvermögen {n}
ihmal edilmiş ve terkedilmiş sanayi malları ve toprağı {allg} industrielle Altlast {allg}
ihraç malları {ç} [tic]die Exportwaren {pl}
ihraç malları {ç} die Ausfuhrwaren {pl}
ihraç malları {ç} [tic]die Ausführguter {pl}
ihraç malları {ç} die Ausfuhrgüter {pl}
ihracat malları {ç} die Exportwaren {pl}
işletme malları {ç} die Einsatzgüter {pl}
ithal malları {ç} die Einfuhrwaren {pl}
ithal malları {ç} die Einfuhrgüter {pl}
ithal malları {ç} die Importartikel {pl}
kamu malları {allg} öffentliches Eigentum {allg}
kısa ömürlü tüketim malları {allg} kurzlebige Konsumgüter {allg}
kısa vadeli sermaye malları {allg} kurzfristige Anlagegüter {allg}
kısa vadeli üretici malları {allg} kurzfristige Anlagegüter {allg}
kullanım malları {ç} die Gebrauchsgüter {pl}
kullanım malları sanayii {i} die Gebrauchsgüterindustrie {f}
manifarun malları {ç} die Manufakturwaren {pl}
nihai malları depolama yeri {i} die Endlagerstätte {f}
sabit sermaye malları {allg} Güter des Anlagevermögens {allg}
sabit sermaye malları {ç} die Anlagegüter {pl}
sanayi malları {ç} die Industriewaren {pl}
sanayi malları {ç} die Industrieartikel {pl}
sermaye malları {ç} die Kapitalgüter {pl}
sermaye malları {ç} die Kapitalanlagegüter {pl}
sermaye malları {i} die Investitionsgüter {f}
şirket malları {i} das Gesellschaftsvermögen {n}
son tüketim malları {ç} die Endverbrauchsgüter {pl}
taşınır sermaye malları {allg} bewegliche Anlagegüter {allg}
taşınır üretici malları {allg} [tic]bewegliche Anlagegüter {allg}
taşınmaz sermaye malları {allg} unbewegliche Anlagegüter {allg}
taşınmaz üretici malları {allg} [tic]unbewegliche Anlagegüter {allg}
teknik kullanım malları {allg} technische Gebrauchsgüter {allg}
teknik tüketim malları {allg} technische Gebrauchsgüter {allg}
topluluk malları {ç} die Gemeinschaftswaren {pl}
transit malları {ç} die Durchgangsgüter {pl}
tüketim malları {ç} die Verbrauchsgüter {pl}
tüketim malları {ç} die Konsumgüter {pl}
tüketim malları {ç} die Gebrauchsgüter {pl}
tüketim malları kesimi {i} der Konsumgüterbereich {m}
tüketim malları konjonktürü {i} die Konsumgüterkonjunktur {f}
tüketim malları mağazası {i} der Verbrauchermarkt {m}
tüketim malları sanayii {i} die Konsumgüterindustrie {f}
tüketim malları sanayii {i} die Gebrauchsgüterindustrie {f}
tüketim malları satımı {i} der Verbrauchsgüterkauf {m}
tüketim malları sektörü {i} die Konsumgüterbranche {f}
tüketim malları sektörü {i} der Konsumgütersektor {m}
tüketim malları üreticisi {i} [tic]der Konsumgüterhersteller {m}
tüketim malları üretimi {i} die Konsumgüterproduktion {f}
tüketimde kullanılan malları üreten sanayi {allg} weiterverarbeitende Industrie {allg}
üretilmiş tüketim malları {allg} gewerbliche Konsumgüter {allg}
üretim malları {ç} die Einsatzgüter {pl}
uzun ömürlü kullanım malları {allg} langlebige Gebrauchsgüter {allg}
uzun ömürlü tüketim malları {allg} langlebige Konsumgüter {allg}
uzun ömürlü tüketim malları {allg} langlebige Gebrauchsgüter {allg}
yatırım malları {ç} die Investitionsgüter {pl}
yatırım malları {ç} [tic]die Anlagegüter {pl}