TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
hayır {i} das Almosen {n}
hayır {i} das Beneficium {n}
hayır {i} die Guttat {f}
hayır {i} die Liebesgabe {f}
hayır {adv} nein {adv}
hayır {i} der Nutzen {m}
hayır {i} die Wohltat {f}
hayır {i} die Zuträglichkeit {f}
hayır amacıyla bağışta bulunma {i} die Dotation {f}
hayır deme {i} die Verneinung {f}
hayır demek {v} verneinen {v}
hayır derneği {i} der Wohltätigkeitsverein {m}
hayır diyememek {allg} nicht nein sagen können {allg}
hayır dua {i} der Segen {m}
hayır duası {i} der Segen {m}
hayır getirici {i} der Donatar {m}
hayır işlemek {v} [din]gesegnetes Handeln {v}
hayır kurumu {allg} gemeinnützige Körperschaft {allg}
hayır kurumu {i} die Hilfsorganisation {f}
hayır kurumu {i} das Stift {n}
hayır kurumu {i} die Stiftung {f}
hayır sahibi {i} der Donator {m}
hayır sahibi {i} der Stifter {m}
hayır sahibi {i} die Stifterin {f}
hayır sahibi {i} der Wohltäter {m}
hayır sahibi {i} die Wohltäterin {f}
hayır yapma {i} die Donation {f}
hayır yapmak {fi} wohl tun {v}
hayır, istemem {allg} nein, danke {allg}
hayır, teşekkür ederim {allg} nein, danke {allg}
hayır! {allg} aber nein {allg}
hayır! {allg} Nein doch {allg}
hayırhah {a} gewogen {a}
hayırhah {a} gutgemeint {a}
hayır {allg} Heil bringend {allg}
hayır {s} Segen bringend {adj}
hayır {s} segensreich {adj}
hayır {s} zuträglich {adj}
hayır geceler! {allg} geruhsame Nacht {allg}
hayır {i} die Wohltat {f}
Hayır işler! {allg} Gute Geschäfte {allg}
hayırperver {a} gütig {a}
hayırperver {s} mildherzig {adj}
hayırperver {s} mildtätig {adj}
hayırperverlik {i} die Karitas {f}
hayırperverlik {i} der Liebesdienst {m}
hayırsever {s} barmherzig {adj}
hayırsever {i} der Benenziant {m}
hayırsever {s} edeldenkend {adj}
hayırsever {s} edelgesinnt {adj}
hayırsever {allg} edler Spender {allg}
hayırsever {s} gütig {adj}
hayırsever {a} hilfreich {a}
hayırsever {a} humanitär {a}
hayırsever {a} menschenfreundlich {a}
hayırsever {s} mild {adj}
hayırsever {s} philanthropisch {adj}
hayırsever {i} der Stifter {m}
hayırsever {s} wohlgesinnt {adj}
hayırsever {i} der Wohltäter {m}
hayırsever {i} die Wohltäterin {f}
hayırsever {s} wohltätig {adj}
hayırsever {adv} wohlwollend {adv}
hayırsever bir kişi {allg} wohltätiger Mensch {allg}
hayırsever kişi {i} der Wohltäter {m}
hayırseverlik {i} die Barmherzigkeit {f}
hayırseverlik {i} die Freundschaft {f}
hayırseverlik {i} der Liebesdienst {m}
hayırseverlik {i} die Menschenliebe {f}
hayırseverlik {i} die Milde {f}
hayırseverlik {i} die Nächstenliebe {f}
hayırseverlik {i} die Wohltätigkeit {f}
hayırsız {s} ungeraten {adj}
Hayırsız Ada {tnz} Oxia {oA}
hayırsızlık {i} die Missetat {f}
Indirekte Treffer
bir hayır ile cevap vermek {allg} mit einem Nein antworten {allg}
genel hayır {i} das Allgemeinwohl {n}
hayır amacıyla bağışta bulunma {i} die Dotation {f}
hayır deme {i} die Verneinung {f}
hayır demek {v} verneinen {v}
hayır derneği {i} der Wohltätigkeitsverein {m}
hayır diyememek {allg} nicht nein sagen können {allg}
hayır dua {i} der Segen {m}
hayır duası {i} der Segen {m}
hayır getirici {i} der Donatar {m}
hayır işlemek {v} [din]gesegnetes Handeln {v}
hayır kurumu {i} das Stift {n}
hayır kurumu {i} die Hilfsorganisation {f}
hayır kurumu {allg} gemeinnützige Körperschaft {allg}
hayır kurumu {i} die Stiftung {f}
hayır sahibi {i} der Wohltäter {m}
hayır sahibi {i} die Stifterin {f}
hayır sahibi {i} der Stifter {m}
hayır sahibi {i} der Donator {m}
hayır sahibi {i} die Wohltäterin {f}
hayır yapma {i} die Donation {f}
hayır yapmak {fi} wohl tun {v}
hayır, istemem {allg} nein, danke {allg}
hayır, teşekkür ederim {allg} nein, danke {allg}
hayır! {allg} aber nein {allg}
hayır! {allg} Nein doch {allg}
hem evet hem hayır {allg} jein {allg}
her şeye "hayır" diyen {i} der Neinsager {m}
işçi ve işçi ailelerine hizmet veren hayır kurumu {i} die Arbeiterwohlfahrt {f}
kesinlikle hayır! {allg} aber nein {allg}
ne evet ne hayır {allg} jein {allg}
ne evet ne hayır demek {allg} nicht Ja und nicht Nein sagen {allg}
parlamentoda evet hayır ve çekimser işaretli kapılardan geçerek yapılan oylama {i} der Hammelsprung {m}
yoksullara yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu {i} die Armenküche {f}
yoksullara yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu {i} die Armenküche {f}