TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
halkı destekleyici sosyal önlemler {i} [pol]die Sozialpolitik {f}
halkı egemen kılma {i} die Demokratisierung {f}
halkı galeyana getirme {i} die Volksverhetzung {f}
halkı kışkırtan kişi {i} der Demagoge {m}
halkı kışkırtıcı {s} demagogisch {adj}
halkı kışkırtma {i} die Volksverhetzung {f}
halkın büyük bir çoğunluğunun yaptığı spor {i} der Breitensport {m}
halkın çoğunluğu {i} [pol]die Bevölkerungsmehrheit {f}
halkın egemen olduğu rejim {i} [pol]die Volksherrschaft {f}
halkın egemenliği {i} die Demokratie {f}
halkın egemenliğini sağlamak {v} demokratisieren {v}
halkın hoşlandığı konuları işleyen halk kitabı {i} das Volksbuch {n}
halkın hoşuna gitmeyen {s} unpopulär {adj}
halkın kullanımına açık {allg} zur öffentlichen Benutzung {allg}
halkın sahip olduğu tüm değerler {i} das Volksvermögen {n}
halkın satın alma gücü {allg} Kaufkraft der Bevölkerung {allg}
halkın satın alma gücü {i} die Massenkaufkraft {f}
halkın sevdiği {s} demotisch {adj}
halkın sevdiği yazar {i} der Modeschriftsteller {m}
Indirekte Treffer
ada halkı {i} das Inselvolk {n}
ada halkı {i} der Inselbewohner {m}
adanın yerli halkı {i} das Inselvolk {n}
bir ülkenin yerli halkı {i} der Inländer {m}
bir yörenin ilk halkı {i} die Urbevölkerung {f}
büyükşehir halkı {allg} großstädtische Bevölkerung {allg}
halkı destekleyici sosyal önlemler {i} [pol]die Sozialpolitik {f}
halkı egemen kılma {i} die Demokratisierung {f}
halkı galeyana getirme {i} die Volksverhetzung {f}
halkı kışkırtan kişi {i} der Demagoge {m}
halkı kışkırtıcı {s} demagogisch {adj}
halkı kışkırtma {i} die Volksverhetzung {f}
Hindistan'ın yerli halkı {i} der Hindu {m}
ilk halkı {i} der Ureinwohner {m}
köy halkı {i} die Dorfgemeinde {f}
köy halkı {i} der Landvolk {m}
köy halkı {i} die Landbevölkerung {f}
sahil halkı {i} der Küstenbewohner {m}
şehir halkı {i} die Bürgerschaft {f}
sınır halkı {i} die Grenzbevölkerung {f}
tüm şehir halkı tarafından tanınan {s} stadtbekannt {adj}