TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
tiyatro {i} der Musentempel {m}
tiyatro {i} die Schaubühne {f}
tiyatro {i} [tiy]das Theater {n}
tiyatro abonman sistemi {i} das Theaterabonnement {n}
tiyatro bileti {i} [tiy]die Theaterkarte {f}
tiyatro bilgisi {i} [tiy]die Dramaturgie {f}
tiyatro binası {i} das Schauspielhaus {n}
tiyatro eleştirisi {i} die Theaterkritik {f}
tiyatro eseri {i} das Drama {n}
tiyatro eseri yazarı {i} [tiy]der Bühnenschriftsteller {m}
tiyatro gişesi {i} [tiy]die Theaterkasse {f}
tiyatro gösterisi {i} die Theateraufführung {f}
tiyatro gösterisi {i} die Theatervorstellung {f}
tiyatro grubu {i} [tiy]die Theatergruppe {f}
tiyatro hukuku {allg} [huk]Theaterrecht {allg}
tiyatro ile ilgili {s} [tiy]theatralisch {adj}
tiyatro işçisi {i} [tiy]der Bühnenarbeiter {m}
tiyatro kulisi {i} die Theaterkulisse {f}
tiyatro müdürlüğü {i} die Intendanz {f}
tiyatro müdürü {i} der Intendant {m}
tiyatro müziği {i} [tiy]die Bühnenmusik {f}
tiyatro okulu {i} die Schauspielschule {f}
tiyatro oyuncusu {i} der Darsteller {m}
tiyatro oyuncusu {i} [tiy]der Spieler {m}
tiyatro oyunu {i} [tiy]das Drama {n}
tiyatro oyunu {i} das Spektakel {n}
tiyatro oyunu {i} [tiy]das Theaterstück {n}
tiyatro oyunu haline getirmek {v} [tiy]dramatisieren {v}
tiyatro oyunu uyarlamak {allg} Theaterstück bearbeiten {allg}
tiyatro oyununu sahneye koymak {allg} [tiy]Theaterstück aufführen {allg}
tiyatro provası {i} die Theaterprobe {f}
tiyatro sahnesi {i} die Bühne {f}
tiyatro salonu {i} das Kabarett {n}
tiyatro sanatçısı {i} [tiy]der Bühnenkünstler {m}
tiyatro sanatı {i} [tiy]die Bühnenkunst {f}
tiyatro sanatı yönünden {allg} schauspielerisch {allg}
tiyatro şefi {i} der Intendant {m}
tiyatro şenliği {i} das Festspiel {n}
tiyatro ve bale öğreniminin yapıldığı okul {i} das Konservatorium {n}
tiyatro yazarı {i} [tiy]der Bühnenautor {m}
tiyatro yazarı {i} [tiy]der Bühnendichter {m}
tiyatro yazarı {i} [tiy]der Theaterdichter {m}
tiyatrosever {i} der Theaterbesucher {m}
tiyatroya gitme {i} der Theaterbesuch {m}
tiyatroya uyarlanabilir {adv} [tiy]bühnengerecht {adv}
tiyatroya uygun {s} [tiy]bühnenmäßig {adj}
Indirekte Treffer
absürt tiyatro {allg} absurdes Theater {allg}
anfi tiyatro {i} das Amphitheater {n}
antik tiyatro {allg} antikes Theater {allg}
basamaklı tiyatro {i} das Amphitheater {n}
basit ve çabuk kurulan tiyatro sahnesi {i} die Bretterbühne {f}
çeşitli politik ve aktüel olayların alaysı şekilde canlandırıldığı küçük müzikal tiyatro oyunu {i} das Kabarett {n}
çocuk tiyatro topluluğu {i} die Kindertruppe {f}
çözümsel tiyatro {allg} [tiy]analytisches Theater {allg}
eğitsel tiyatro oyunu {i} [tiy]das Erziehungsstück {n}
epik tiyatro {allg} episches Theater {allg}
gezginci tiyatro {i} [tiy]die Schmiere {f}
gezici tiyatro {i} [tiy]das Wandertheater {n}
gezici tiyatro {i} [tiy]die Wanderbühne {f}
gezici tiyatro topluluğu {i} [tiy]die Wandertruppe {f}
kahramanı bir şövalye olan tiyatro eseri {i} [tiy]das Ritterdrama {n}
komik tiyatro eseri {i} [tiy]der Schwank {m}
kötü gezici tiyatro oyuncusu {i} [tiy]der Schmierenkomödiant {m}
müzikli hafif tiyatro {i} [müz]die Operette {f}
soyut tiyatro {allg} abstraktes Theater {allg}
sürükleyici tiyatro {i} [tiy]der Thriller {m}
tiyatro abonman sistemi {i} das Theaterabonnement {n}
tiyatro bileti {i} [tiy]die Theaterkarte {f}
tiyatro bilgisi {i} [tiy]die Dramaturgie {f}
tiyatro binası {i} das Schauspielhaus {n}
tiyatro eleştirisi {i} die Theaterkritik {f}
tiyatro eseri {i} das Drama {n}
tiyatro eseri yazarı {i} [tiy]der Bühnenschriftsteller {m}
tiyatro gişesi {i} [tiy]die Theaterkasse {f}
tiyatro gösterisi {i} die Theatervorstellung {f}
tiyatro gösterisi {i} die Theateraufführung {f}
tiyatro grubu {i} [tiy]die Theatergruppe {f}
tiyatro hukuku {allg} [huk]Theaterrecht {allg}
tiyatro ile ilgili {s} [tiy]theatralisch {adj}
tiyatro işçisi {i} [tiy]der Bühnenarbeiter {m}
tiyatro kulisi {i} die Theaterkulisse {f}
tiyatro müdürlüğü {i} die Intendanz {f}
tiyatro müdürü {i} der Intendant {m}
tiyatro müziği {i} [tiy]die Bühnenmusik {f}
tiyatro okulu {i} die Schauspielschule {f}
tiyatro oyuncusu {i} der Darsteller {m}
tiyatro oyuncusu {i} [tiy]der Spieler {m}
tiyatro oyunu {i} [tiy]das Theaterstück {n}
tiyatro oyunu {i} das Spektakel {n}
tiyatro oyunu {i} [tiy]das Drama {n}
tiyatro oyunu haline getirmek {v} [tiy]dramatisieren {v}
tiyatro oyunu uyarlamak {allg} Theaterstück bearbeiten {allg}
tiyatro oyununu sahneye koymak {allg} [tiy]Theaterstück aufführen {allg}
tiyatro provası {i} die Theaterprobe {f}
tiyatro sahnesi {i} die Bühne {f}
tiyatro salonu {i} das Kabarett {n}
tiyatro sanatçısı {i} [tiy]der Bühnenkünstler {m}
tiyatro sanatı {i} [tiy]die Bühnenkunst {f}
tiyatro sanatı yönünden {allg} schauspielerisch {allg}
tiyatro şefi {i} der Intendant {m}
tiyatro şenliği {i} das Festspiel {n}
tiyatro ve bale öğreniminin yapıldığı okul {i} das Konservatorium {n}
tiyatro yazarı {i} [tiy]der Theaterdichter {m}
tiyatro yazarı {i} [tiy]der Bühnendichter {m}
tiyatro yazarı {i} [tiy]der Bühnenautor {m}
varoluşçu tiyatro {allg} [tiy]existentialistisches Theater {allg}
yanılsamacı tiyatro {i} [tiy]das Illusionstheater {n}
yarım daire şeklinde ve basamaklı tiyatro {i} das Amphitheater {n}