DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Dia {n} diya {i}
das Dia {n} slayt {i}
der Diabas {m} [Berg]diyabaz {i}
der Diabetes {m} [Med.]diyabet {i}
der Diabetes {m} [Med.]şeker hastalığı {i}
die Diabetesberatung {f} diyabet danışmanlığı {i}
die Diabetesmedikamente {pl} diyabet ilaçları {ç}
die Diabetesschulung {f} diyabet eğitimi {i}
das Diabetesteam {n} diyabet ekibi {i}
der Diabetiker {m} diyabet hastası {i}
der Diabetiker {m} diyabetli {i}
der Diabetiker {m} şeker hastası {i}
der Diabetikerpass {m} diyabet kimlik belgesi {i}
die Diabetikerschulung {f} diyabetlinin eğitimi {i}
diabetisch {a} diyabetik {a}
diabetische Ketoazidose {allg} diyabetik ketoazidoz {allg}
diabetische Ketoazidose {allg} keton cisimlerinin aşırı artışına bağlı olarak meydana gelen asidoz {allg}
der diabetischer Fuß {m} diyabetik ayak {i}
das diabetisches Koma {n} diyabet koması {i}
der Diabetologe {m} diyabet uzman doktoru {i}
der Diabetologe {m} diyabetolog {i}
diabolisch {adj} [Rel.]iblisane {s}
diabolisch {adj} [Rel.]iblisçe {s}
diabolisch {adj} [Rel.]şeytan gibi {s}
diabolisch {adj} [Rel.]şeytana özgü {s}
diabolisch {adj} [Rel.]şeytani {s}
das Diabolo {n} diyabolo oyunu {i}
diachron(isch) {a} [Sprachw]artsüremli {a}
die Diachronie {f} [Sprachw]dilin gelişiminin incelenmesi {i}
diachronisch {adj} [Sprachw]artsüremli {s}
diachronische Sprachwissenschaft {allg} [Sprachw]artsüremli dilbilim {allg}
das Diadem {n} alın bağı {i}
das Diadem {n} alın çemberi {i}
das Diadem {n} alınlık {i}
das Diadem {n} diyadem {i}
die Diadochen {pl} Büyük İskender'in ölümüyle kendilerini hükümdar ilan eden generaller {ç}
die Diadochen {pl} diyadoklar {ç}
der Diafilm {m} diya {i}
der Diafilm {m} slayf filmi {i}
die Diagnose {f} diagnoz {i}
die Diagnose {f} [Med.]diyagnoz {i}
die Diagnose {f} [Med.]hastalık teşhisi {i}
die Diagnose {f} [Med.]tanı {i}
die Diagnose {f} tanılama {i}
die Diagnose {f} teşhis {i}
Diagnose stellen {allg} [Med.]hastalığa teşhis koymak {allg}
Diagnose und Therapie {allg} tanı ve tedavi {allg}
der Diagnosetest {m} [Med.]tanısal test {i}
das Diagnosezentrum {n} [Med.]klinik {i}
das Diagnosezentrum {n} [Med.]teşhis merkezi {i}
die Diagnostik {f} [Med.]diyagnostik {i}
die Diagnostik {f} tanı {i}
die Diagnostik {f} [Med.]tanısal {i}
die Diagnostik {f} teşhis {i}
der Diagnostiker {m} [Med.]diyagnostikçi {i}
der Diagnostiker {m} [Med.]teşhis koyan doktor {i}
das Diagnostikprogramm {n} hata bulma programı {i}
das Diagnostikprogramm {n} yanlış giderme programı {i}
diagnostisch {adj} [Med.]diyagnostik {s}
diagnostisch {adj} [Med.]tanısal {s}
diagnostische Technik {allg} diyagnostik teknik {allg}
diagnostische Technik {allg} tanısal teknik {allg}
diagnostizieren {v} [Med.]tanı koymak {v}
diagnostizieren {v} tanılamak {fi}
diagnostizieren {v} [Med.]teşhis etmek {v}
diagnostizieren {v} [Med.]teşhis koymak {v}
diagonal {adj} çapraz {s}
diagonal {adj} çaprazlama {s}
der Diagonal {m} diyagonal {i}
diagonal {adj} köşegen {s}
diagonal {adj} verev {s}
diagonal Lesen {allg} hızlı okuma {allg}
das Diagonalband {n} çapraz bağ {i}
die Diagonale {f} [mat]diyagonal {i}
die Diagonale {f} [mat]köşegen {i}
die Diagonale {f} [mat]kutur {i}
diagonale Linie {allg} diyagonal çizgi {allg}
diagonale Linie {allg} diyagonal hat {allg}
das Diagramm {n} [Bot.]diyagram {i}
die Diagrammhöhe {f} diyagram yüksekliği {i}