DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
konveks {adj} evrişik {s}
die Konvektion {f} [Tec]konveksiyon {i}
die Konvektion {f} [Tec]taşınım {i}
die Konvektion {f} [Tec]ulaşım {i}
konvektiv {adj} [Tec]ısı aktarımı ile ilgili {s}
die Konvenienz {f} adet {i}
die Konvenienz {f} anane {i}
die Konvenienz {f} gelenek {i}
die Konvenienz {f} görenek {i}
die Konvenienz {f} örf {i}
die Konvenienz {f} uygunluk {i}
die Konvenienz {f} yakışık alma {i}
konvenieren {itr} uygun olmak {itr}
konvenieren {itr} uymak {itr}
konvenieren {itr} yakışık almak {itr}
der Konvent {m} içtima {i}
der Konvent {m} meclis {i}
der Konvent {m} toplanma {i}
der Konvent {m} toplantı {i}
das Konventikel {n} gizli dini toplantı {i}
die Konvention {f} [Jur.]antlaşma {i}
die Konvention {f} adet {i}
die Konvention {f} anane {i}
die Konvention {f} anlaşma {i}
die Konvention {f} gelenek {i}
die Konvention {f} görenek {i}
die Konvention {f} itilaf {i}
die Konvention {f} kontrat {i}
die Konvention {f} konvansiyon {i}
die Konvention {f} mukavele {i}
die Konvention {f} örf {i}
die Konvention {f} sözleşme {i}
die Konvention {f} [Pol.]uluslararası sözleşme {i}
die Konvention {f} uyum {i}
die Konvention {f} uyuşma {i}
die Konvention {f} uzlaşım {i}
die Konvention {f} uzlaşma {i}
die Konvention zum Schutz der Menschenrechte {f} insan haklarını korumaya dair sözleşme {i}
konventional {adj} anlaşmaya dayanan {s}
konventional {adj} konvansiyonel {s}
konventional {allg} sözleşmesel {allg}
die Konventionalscheidung {f} sözleşmesi boşanma {i}
die Konventionalstrafe {f} [Jur.]cezai şart {i}
die Konventionalstrafe {f} [Jur.]sözleşme kurallarına uyulmadığı takdirde uygulanan ceza {i}
die Konventionalstrafe {f} sözleşmeye dayanan para cezası {i}
der Konventionalzolltarif {m} sözleşmeli gümrük tarifesi {i}
der Konventionalzug {m} konvansiyonel tren {i}
konventionell {adj} ananevi {s}
konventionell {adj} anlaşmalara uygun {s}
konventionell {a} basmakalıp {a}
konventionell {adj} basmakalıp söz {s}
konventionell {adj} geleneksel {s}
konventionell {adj} göreneksel {s}
konventionell {adj} konvansiyonel {s}
konventionell {adj} resmi {s}
konventionell {adj} yerleşik {s}
konventionelle Therapie {allg} konvansiyonel tedavi {allg}
konventionelle Waffen {allg} [mil.]kimyasal ve biyolojik silahların haricinde kalan tüm silahlar {allg}
konventionelle Waffen {allg} [mil.]konvansiyonel silahlar {allg}
konventionelle Waffen {allg} [mil.]nükleer {allg}
konventionelles Budget {allg} geleneksel bütçe {allg}
die Konventionellmethode {f} klasik yöntem {i}
konvergent {adj} birbirine doğru yönelen {s}
konvergent {adj} uyuşan {s}
konvergent {adj} [mat]yakınsak {s}
die Konvergenz {f} [mat]aynı yöne yönelme {i}
die Konvergenz {f} bir noktada birleşme {i}
die Konvergenz {f} bir noktada yakınsama {i}
die Konvergenz {f} [mat]karşılıklı olarak yaklaşma {i}
die Konvergenz {f} [mat]yakınsama {i}
konvergieren {itr} aynı yöne yönelmek {itr}
konvergieren {itr} birbirine yaklaşmak {itr}
konvergieren {itr} yakınlaşmak {itr}
die Konversation {f} konuşma {i}
die Konversation {f} muhabbet {i}
die Konversation {f} sohbet {i}
die Konversation {f} yarenlik {i}
Konversation führen {allg} muhabbet etmek {allg}
Konversation führen {allg} sohbet etmek {allg}
der Konversationskurs {m} konuşma dersi {i}