DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Hemd {n} gömlek {i}
die Hemdbluse {f} bluz {i}
die Hemdbluse {f} şömizye {i}
der Hemdenknopf {m} gömlek düğmesi {i}
der Hemdenmatz {m} yaramaz {i}
Hemdenmatz {allg} afacan / in gömlek giymis küçük çocuk. {allg}
der Hemdennäher {m} gömlek dikicisi {i}
der Hemdennäher {m} gömlekçi {i}
der Hemdenstoff {m} gömlek kumaşı {i}
der Hemdenstoff {m} gömleklik kumaş {i}
die Hemdhose {f} kombinezon {i}
der Hemdkragen {m} gömlek yakası {i}
der Hemdkragen {m} takma yaka {i}
der Hemdsärmel {m} gömlek kolluğu {i}
hemdsärmelig {adj} giyime kuşama önem vermeyen birisi {s}
hemdsärmelig {a} laubali {a}
hemdsärmelig {adj} rahat {s}
die Hemeralopie {f} [Med.]gece körlüğü {i}
die Hemeralopie {f} hemeralopi {i}
die Hemeralopie {f} [Med.]tavukkarası {i}
die Hemianopsie {f} hemianopsi {i}
die Hemikolektomie {f} [Med.]hemikolektomi {i}
die Hemiplegie {f} hemipleji {i}
die Hemiplegie {f} [Med.]yarımca {i}
die Hemipteren {pl} [Zoo]yarımkanatlılar {ç}
die Hemisphäre {f} [Geo]yarı küre {i}
die Hemisphäre {f} [Geo]yarım küre {i}
die Hemisphäre {f} yarımküre {i}
hemisphärisch {adj} yarı küresel {s}
hemisphärisch {adj} yarım daire şeklinde {s}
hemmen {v} alıkoymak {v}
hemmen {v} ara vermek {v}
hemmen {v} durdurmak {v}
hemmen {v} engel olmak {v}
hemmen {v} engellemek {v}
hemmen {v} frenlemek {v}
hemmen {v} güçleştirmek {fi}
hemmen {v} ket vurmak {fi}
hemmen {v} kösteklemek {fi}
hemmen {v} önünü almak {fi}
hemmen {v} yavaşlatmak {fi}
hemmend {adj} engelleyici {s}
hemmend {adj} kısıtlayıcı {s}
hemmend wirken {allg} engel oluşturmak {allg}
hemmend wirken {allg} kısıtlayıcı etki yapmak {allg}
die Hemmkette {f} köstek zinciri {i}
die Hemmkette {f} tekerlek zinciri {i}
das Hemmnis {n} engel {i}
das Hemmnis {n} mani {i}
der Hemmschuh {m} ayak bağı {i}
der Hemmschuh {m} takoz {i}
der Hemmschuh {m} tekerlek pabucu {i}
Hemmschuh sein {allg} köstek olmak {allg}
der Hemmstoff {m} yavaşlatıcı {i}
die Hemmung {f} ara verme {i}
die Hemmung {f} baskılama {i}
die Hemmung {f} çekince {i}
die Hemmung {f} durma {i}
die Hemmung {f} engel {i}
die Hemmung {f} engelleme {i}
die Hemmung {f} engellenme {i}
die Hemmung {f} frenleme {i}
die Hemmung {f} intika {i}
die Hemmung {f} ket {i}
die Hemmung {f} ket vurma {i}
die Hemmung {f} mani {i}
die Hemmung {f} saat maşası {i}
die Hemmung {f} takıntı {i}
die Hemmung {f} tatil {i}
Hemmung der Verjährung {allg} [Jur.]zamanaşımının durması {allg}
Hemmung der Verjährung {allg} zamanaşımının tatili {allg}
Hemmungen haben {v} çekincesi olmak {fi}
Hemmungen haben {v} çekinmek {fi}
Hemmungen haben {v} sıkılmak {fi}
hemmungslos {adj} dizginsiz {s}
die Hemmungslosigkeit {f} fütursuzluk {i}
die Hemmungslosigkeit {f} saygısızlık {i}
die Hemmvorrichtung {f} fren düzeneği {i}
die Hemmvorrichtung {f} fren tertibatı {i}
das Hemmwerk {n} engel düzeni {i}