DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
verschachern {v} fahiş fiyatla satmak {v}
verschachern {v} pazarlıklı satış yapmak {v}
verschachtelt {adj} içe girmiş {s}
verschaffen {v} bir şeyi elde etmek {fi}
verschaffen {v} elde etmek {fi}
verschaffen {v} temin etmek {fi}
verschaffen {v} bulmak {v}
verschaffen {v} elde etmek {v}
verschaffen {v} karşılamak {v}
das Verschaffen {n} sağlama {i}
verschaffen {v} sağlamak {v}
verschaffen {v} tedarik etmek {v}
verschaffen {v} temin etme {fi}
verschaffen {v} temin etmek {v}
die Verschaffung {f} sağlama {i}
die Verschaffung {f} temin etme {i}
verschalen {v} ahşap kaplamak {v}
verschalen {v} tahta kaplamak {v}
die Verschalung {f} ahşap kaplama {i}
die Verschalung {f} tahta kaplama {i}
verschämt {adj} sıkılgan {s}
verschämt {adj} utangaç {s}
die Verschämtheit {f} sıkılganlık {i}
die Verschämtheit {f} utangaçlık {i}
verschandeln {v} birine hakaret etmek {v}
verschandeln {v} çirkinleştirmek {v}
verschandeln {v} kötü hale getirmek {v}
verschandeln {v} şeklini bozmak {v}
die Verschandelung {f} biçimini bozma {i}
die Verschandelung {f} bozma {i}
die Verschandelung {f} çirkinleşme {i}
die Verschandelung {f} çirkinleştirme {i}
die Verschandelung {f} şeklini bozma {i}
verschanzen {v} [mil.]istihkama yerleşmek {fi}
verschanzen {v} tahkim etmek {fi}
verschärfen {v} ciddileşmek {fi}
verschärfen {v} durumun kötüleşmesi {fi}
verschärfen {v} fazlalaşmak {fi}
verschärfen {v} şiddetlenmek {fi}
verschärfen {v} vahimleşmek {fi}
verschärfen {v} arttırmak {v}
verschärfen {v} dozunu yükseltmek {v}
verschärfen {v} fazlalaştırmak {v}
verschärfen {v} kötüleştirmek {v}
verschärfen {v} kritikleştirmek {v}
verschärfen {v} nazikleştirmek {fi}
verschärfen {v} şiddetlendirmek {v}
verschärfen {v} vahimleştirmek {fi}
die Verschärfung {f} artırma {i}
die Verschärfung {f} dozunu yükseltme {i}
die Verschärfung {f} fazlalaştırma {i}
die Verschärfung {f} şiddetlendirme {i}
verscharren {v} üzerini iyice örtmeden gömmek {v}
verscharren {v} yarı gömmek {v}
verschätzen {v} yanılgıya düşmek {fi}
verschätzen {v} yanılmak {fi}
verschätzen {v} yanlış tahminde bulunmak {fi}
verschaukeln {v} aldatmak {v}
verschaukeln {v} kandırmak {v}
verscheiden {itr} gebermek {itr}
verscheiden {itr} ölmek {itr}
verscheiden {itr} vefat etmek {itr}
verschenken {v} armağan etmek {v}
verschenken {v} bağışlamak {v}
verschenken {v} hediye etmek {v}
verschenken {v} karşılıksız olarak vermek {v}
verschenken {v} peşkeş çekmek {v}
verscherbeln {v} oldukça ucuza satmak {v}
verscherzen {v} kaybetmek {fi}
verscherzen {v} elinden kaçırmak {fi}
verscheuchen {v} [Zoo]bertaraf etmek {v}
verscheuchen {v} [Zoo]gidermek {v}
verscheuchen {v} [Zoo]kaçırmak {v}
verscheuchen {v} [Zoo]korkutmak {v}
verscheuchen {v} [Zoo]ortadan kaldırmak {v}
verscheuchen {v} [Zoo]ürkütmek {v}
verscheuern {v} bedava fiyatına elden çıkarmak {v}
verscheuern {v} çok ucuza satmak {v}
verschicken {v} göndermek {v}
verschicken {v} postalamak {v}