DeutschTürkisch 
Abkürzungen
Abb. Abbildung kitaptaki resim veya şekil
Direkte Treffer
abbalgen {v} derisini yüzmek {fi}
abbalgen {allg} itişip kakışarak yorulmak {allg}
abbalgen {allg} birisiyle kavgaya tutuşmak {allg}
der Abbau {m} ayrışma {i}
der Abbau {m} azaltma {i}
der Abbau {m} çıkarma {i}
der Abbau {m} demontaj {i}
der Abbau {m} indirgeme {i}
der Abbau {m} işletilme {i}
der Abbau {m} işletme {i}
der Abbau {m} işten çıkartma {i}
der Abbau {m} parçalanma {i}
der Abbau {m} personel azaltma {i}
der Abbau {m} sökme {i}
der Abbau {m} sökülme {i}
der Abbau {m} tasfiye {i}
Abbau von Arbeitsplätzen {allg} çalışma yerlerinin tasfiyesi {allg}
Abbau von Arbeitsplätzen {allg} yerlerinin tasfiyesi {allg}
Abbau von Erzen {allg} maden işletme {allg}
Abbau von Erzen {allg} madenlerin işletilmesi {allg}
die Abbauabteilung {f} imalat bölümü {i}
die Abbauabteilung {f} imalat kısmı {i}
die Abbauart {f} işletme yöntemi {i}
abbaubar {adj} işletilebilir {s}
abbaubar {adj} işletmeye elverişli {s}
die Abbaubeleuchtung {f} şantiye aydınlatması {i}
abbauen {v} azaltmak {fi}
abbauen {v} çıkarmak {fi}
abbauen {v} demonte etmek {fi}
abbauen {v} eksiltmek {fi}
abbauen {v} fiyat azaltmak {fi}
abbauen {v} fiyat indirmek {fi}
abbauen {v} görevden almak {fi}
abbauen {itr} güçsüz kalmak {itr}
abbauen {v} indirgemek {fi}
abbauen {v} işletmek {fi}
abbauen {v} parçalamak {fi}
abbauen {v} sökmek {fi}
abbauen {itr} takatten düşmek {itr}
abbauen {v} tasfiye etmek {fi}
abbauen {v} toplamak {fi}
abbauen {v} yapı iskelesini sökmek {fi}
abbauen von Arbeitsplätzen {allg} çalışma yerlerini tasfiye etmek {allg}
abbauen von Arbeitsplätzen {allg} yerlerini tasfiye etmek {allg}
abbauen von Erzen {allg} maden işletmek {allg}
abbauen von Preisen {allg} fiyatları düşürmek {allg}
abbauen von Preisen {allg} fiyatları indirmek {allg}
abbaufähig {a} işletilebilir {a}
abbaufähig {a} sökülebilir {a}
die Abbauförderung {f} [Berg]ayak içi nakliyat {i}
das Abbaugebiet {n} [Berg]maden işletme bölgesi {i}
der Abbauhammer {m} [Berg]kazı tabancası {i}
die Abbauhöhe {f} [Berg]ayak uzunluğu {i}
die Abbaumethode {f} [Berg]maden işletme yöntemi {i}
das Abbaumittel {n} [Berg]ayırma makinesi {i}
das Abbaurecht {n} maden işletme hakkı {i}
die Abbausohle {f} [Berg]üretim katı {i}
die Abbaustrecke {f} [Berg]yatay galeri {i}
die Abbaustufe {f} [Berg]işletme kademesi {i}
das Abbauverfahren {n} üretim yöntemi {i}
die Abbauwirtschaft {f} madencilik sanayii {i}
abbauwürdig {adj} [Berg]işlenebilir {s}
abbauwürdig {adj} [Berg]işletmeye uygun {s}
abbedingen {v} [Jur.]bertaraf etmek {fi}
abbeeren {v} tanelemek {fi}
abbehalten {v} takmamak {fi}
abbehalten {v} tekrar yerine koymamak {fi}
abbeißen {itr} bir parça ısırmak {itr}
abbeißen {v} ısırarak koparmak {fi}
abbeizen {v} [Tec]asitle muamele etmek {fi}
abbeizen {v} [Tec]asitle yakmak {fi}
das Abbeizmittel {n} [Tec]oksitleme maddesi {i}
das Abbeizmittel {n} [Tec]yakıcı madde {i}
abbekommen {v} almak {fi}
abbekommen {v} çözmek {fi}
abbekommen {v} hissesini almak {fi}
abbekommen {v} maruz kalmak {fi}
abbekommen {v} payına düşeni almak {fi}
abbekommen {v} sökmek {fi}
abbekommen {v} uğramak {fi}