DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
verzagen {itr} cesaretini kaybetmek {itr}
verzagen {v} gözü korkmak {fi}
verzagen {itr} korkmak {itr}
verzagen {itr} ümitsizliğe kapılmak {itr}
verzagen {itr} ürkmek {itr}
verzagen {itr} yıkmak {itr}
verzagt {adj} cesareti kırılmış {s}
verzagt {adj} ürkek {s}
die Verzagtheit {f} korkma {i}
die Verzagtheit {f} yılgınlık {i}
verzählen {v} hesapta hata yapmak {fi}
verzählen {v} yanlış hesaplamak {fi}
verzählen {v} yanlış saymak {fi}
verzahnen {v} [Tec]diş açarak birbirine geçirmek {v}
verzahnen {v} [Tec]dişlileri birbirine geçirmek {v}
verzahnen {v} [Tec]yakın ilişki kurmak {v}
die Verzahnung {f} [Tec]dişlileri birbirine geçirme {i}
die Verzahnung {f} [Tec]sıkı fıkı olma {i}
verzapfen {v} abuk subuk konuşmak {v}
verzapfen {v} içkiyi fıçıdan çekerek vermek {v}
verzapfen {v} saçmalamak {v}
verzärteln {v} aşırı özen göstermek {v}
verzärteln {v} şımartmak {v}
verzaubern {v} büyülemek {v}
verzaubern {v} büyüyle başka biçime sokmak {v}
verzaubern {v} çok etkilemek {v}
verzaubern {v} efsunlamak {v}
die Verzauberung {f} aşırı etkilenme {i}
die Verzauberung {f} büyüleme {i}
die Verzauberung {f} büyülenme {i}
verzehnfachen {v} [mat]on ile çarpmak {v}
verzehnfachen {v} on katına çıkarmak {v}
der Verzehr {m} yeme içme {i}
verzehren {allg} içi içini yemek {allg}
verzehren {allg} kendini yiyip bitirmek {allg}
verzehren {v} tüketmek {v}
verzehren {v} yiyip bitirmek {fi}
verzehren {v} yiyip içmek {v}
verzehrt {a} tüketilmiş {a}
die Verzehrung {f} hasretini çekme {i}
die Verzehrung {f} içini yeme {i}
die Verzehrung {f} yiyip içme {i}
verzeichnen {v} kaydetmek {v}
verzeichnen {v} not etmek {v}
verzeichnen {v} tescil etmek {fi}
verzeichnen {v} yanlış çizmek {v}
verzeichnen {v} yanlış yazmak {v}
verzeichnen {v} yazmak {v}
das Verzeichnis {n} ceride {i}
das Verzeichnis {n} cetvel {i}
das Verzeichnis {n} çizelge {i}
das Verzeichnis {n} defter {i}
das Verzeichnis {n} dizin {i}
das Verzeichnis {n} endeks {i}
das Verzeichnis {n} fihrist {i}
das Verzeichnis {n} kütük {i}
das Verzeichnis {n} liste {i}
verzeihen {allg} birisinin bir şeyini hoşgörü ile karşılamak {allg}
verzeihen {v} affetmek {v}
verzeihen {v} bağışlamak {v}
verzeihen {v} mazur görmek {fi}
verzeihen Sie {allg} affedersiniz {allg}
verzeihen Sie {allg} affedersiniz! {allg}
verzeihen Sie {allg} kusura bakmayın {allg}
verzeihen Sie! {allg} affedersiniz {allg}
verzeihen Sie! {allg} kusura bakmayın {allg}
verzeihlich {adj} affedilebilir {s}
verzeihlich {adj} bağışlanabilir {s}
verzeihlich {a} mazur {a}
die Verzeihung {f} af {i}
die Verzeihung {f} affetme {i}
die Verzeihung {f} bağışlama {i}
die Verzeihung {f} mazur görme {i}
Verzeihung! {allg} affedersiniz {allg}
Verzeihung! {allg} pardon {allg}
verzerren {v} [Med.]birine hakaret etmek {v}
verzerren {v} [Med.]çarpıtmak {v}
verzerren {v} [Med.]cildi fazla germek {v}
verzerren {v} [Med.]konuyu saptırmak {v}
die Verzerrung {f} biçimi bozulma {i}