TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yiyip bitirmek {fi} abspeisen {v}
yiyip bitirmek {fi} aufbrauchen {v}
yiyip bitirmek {fi} aufessen {v}
yiyip bitirmek {fi} ausessen {v}
yiyip bitirmek {fi} ausfressen {v}
yiyip bitirmek {fi} durchbringen {v}
yiyip bitirmek {fi} verdrücken {v}
yiyip bitirmek {v} verkonsumieren {v}
yiyip bitirmek {v} verspeisen {v}
yiyip bitirmek {fi} vertilgen {v}
yiyip bitirmek {fi} verzehren {v}
yiyip içip yaşama {i} die Prasserei {f}
yiyip içme {i} die Verzehrung {f}
yiyip içmek {allg} essen und trinken {allg}
yiyip içmek {itr} prassen {itr}
yiyip içmek {v} verzehren {v}
Indirekte Treffer
bolca yiyip içmek {itr} schmausen {itr}
hepsini yiyip bitirmek {fi} auffressen {v}
istediğini yiyip içmek {allg} genehmigen {allg}
kendi kendini yiyip bitirmek {fi} umbringen {v}
kendini yiyip bitirmek {allg} verzehren {allg}
kendini yiyip bitirmek {allg} den Rest geben {allg}
parayı yiyip bitirmek {fi} durchbringen {v}
sinirden kendini yiyip bitirmek {allg} selbst zerfleischen {allg}
varını yoğunu eğlence için yiyip bitirmek {v} verprassen {v}
yiyip bitirmek {fi} aufessen {v}
yiyip bitirmek {fi} verdrücken {v}
yiyip bitirmek {fi} aufbrauchen {v}
yiyip bitirmek {fi} verzehren {v}
yiyip bitirmek {fi} durchbringen {v}
yiyip bitirmek {fi} abspeisen {v}
yiyip bitirmek {fi} vertilgen {v}
yiyip bitirmek {fi} ausfressen {v}
yiyip bitirmek {v} verspeisen {v}
yiyip bitirmek {fi} ausessen {v}
yiyip bitirmek {v} verkonsumieren {v}
yiyip içip yaşama {i} die Prasserei {f}
yiyip içme {i} die Verzehrung {f}
yiyip içmek {v} verzehren {v}
yiyip içmek {itr} prassen {itr}
yiyip içmek {allg} essen und trinken {allg}