DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Entladedauer {f} boşaltma süresi {i}
der Entladehafen {m} boşaltma limanı {i}
der Entladehafen {m} yükleme limanı {i}
das Entladen {n} boşaltma {i}
entladen {v} boşaltmak {v}
entladen {v} deşarj etmek {fi}
entladen {v} tahliye etmek {v}
entladen {v} yük indirmek {v}
entladen {v} boşalmak {fi}
entladen {v} deşarj olmak {fi}
der Entladeplatz {m} boşaltma yeri {i}
der Entlader {m} boşaltma aleti {i}
der Entlader {m} deşarj aleti {i}
der Entlader {m} tetik {i}
die Entladerampe {f} [Tec]tahliye rampası {i}
die Entladespannung {f} [elek]deşarj voltajı {i}
der Entladestrom {m} [elek]boşaltma akımı {i}
die Entladung {f} boşaltılma {i}
die Entladung {f} boşaltma {i}
die Entladung {f} deşarj {i}
die Entladung {f} deşarj olma {i}
die Entladung {f} tahliye {i}
die Entladung {f} yük indirme {i}
entlang {prp} açısından {öt}
entlang {prp} boyunca {öt}
entlang {a} uzunluğunca {a}
entlang {prp} yönünde {öt}
entlang {prp} yönünden {öt}
entlanggehen {v} boyunca gitmek {fi}
entlanggehen {v} yönünde gitmek {fi}
entlanglaufen {v} boyunca koşmak {fi}
entlanglaufen {v} boyunda yürümek {fi}
entlanglaufen {v} gezmek {fi}
entlarven {v} çözmek {v}
entlarven {v} deşifre etmek {v}
entlarven {v} foyasını ortaya çıkarmak {fi}
entlarven {v} maskesini çıkarmak {fi}
entlarven {v} maskesini düşürmek {v}
entlarven {v} ortaya çıkarmak {v}
die Entlarvung {f} deşifre etme {i}
die Entlarvung {f} foyasını ortaya çıkarma {i}
die Entlarvung {f} maskesini düşürme {i}
entlassen {v} azletmek {v}
entlassen {v} çıkarmak {fi}
entlassen {v} çıkış vermek {fi}
entlassen {v} [mil.]çürüğe çıkarmak {v}
entlassen {v} hastaneden taburcu etmek {v}
entlassen {v} işten atmak {fi}
entlassen {v} işten çıkarmak {v}
entlassen {v} işten el çektirmek {v}
entlassen {v} izin verme {v}
entlassen {v} kaydını silmek {v}
entlassen {v} memuriyetten ihraç etmek {fi}
entlassen {v} okuldan çıkarmak {fi}
entlassen {v} salıvermek {v}
entlassen {v} serbest bırakmak {v}
entlassen {v} taburcu etmek {fi}
entlassen {v} tahliye etmek {v}
entlassen {v} terhis etmek {v}
die Entlassung {f} çıkarma {i}
die Entlassung {f} çıkış verme {i}
die Entlassung {f} işten çıkarılma {i}
die Entlassung {f} işten çıkarma {i}
die Entlassung {f} işten el çektirme {i}
die Entlassung {f} kovma {i}
die Entlassung {f} memuriyetten ihraç etme {i}
die Entlassung {f} okuldan çıkarma {i}
die Entlassung {f} salıverme {i}
die Entlassung {f} serbest bırakılma {i}
die Entlassung {f} serbest bırakma {i}
die Entlassung {f} taburcu etme {i}
die Entlassung {f} taburcu olma {i}
die Entlassung {f} terhis {i}
die Entlassung {f} [mil.]terhis etme {i}
die Entlassung {f} yol verme {i}
die Entlassung {f} yükümlülükten kurtarma {i}
die Entlassung aus der Klinik {f} taburcu olmak {i}
Entlassung vom Militär {allg} terhis {allg}
die Entlassungs-Produktivität {f} işten çıkarmaya rağmen verimlilik {i}
die Entlassungsabfindung {f} işten çıkarma tazminatı {i}