DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Einzahl {f} tekil {i}
einzahlen {v} ödeme yapmak {fi}
einzahlen {v} ödemek {fi}
einzahlen {v} para yatırmak {fi}
einzahlen {v} yatırmak {fi}
der Einzahler {m} mudi {i}
der Einzahler {m} ödeyen {i}
der Einzahler {m} para yatıran {i}
die Einzahlung {f} ödeme {i}
die Einzahlung {f} ödeme yapma işi {i}
die Einzahlung {f} para yatırma {i}
die Einzahlung {f} para yatırma işi {i}
die Einzahlung {f} [ökon.]derç {i}
Einzahlung auf Aktien leisten {allg} hisse senetleri alımı için ödeme yapma {allg}
der Einzahlungsbeleg {m} ödeme fişi {i}
der Einzahlungsbeleg {m} ödeme makbuzu {i}
der Einzahlungsbeleg {m} tahsilat makbuzu {i}
die Einzahlungsquittung {f} ödeme makbuzu {i}
die Einzahlungsquittung {f} tahsilat makbuzu {i}
die Einzahlungsreihe {f} nakit girişleri {i}
die Einzahlungsverpflichtung {f} ödeme yükümlülüğü {i}
einzahmen {v} yatırmak {fi}
einzäunen {v} etrafını çitle çevirmek {fi}
die Einzelanfertigung {f} özel yapım {i}
der Einzelauftrag {m} özel sipariş {i}
das Einzelbankwesen {n} tek banka sistemi {i}
die Einzelbeobachtung {f} kişisel izlenim {i}
das Einzelbett {n} tek yatak {i}
die Einzelbewertung {f} birim değerlendirme {i}
die Einzelbewertung {f} tek başına değerlendirme {i}
die Einzelbürgschaft {f} bireysel kefalet {i}
das Einzelerzeugnis {n} özel yapılmış ürün {i}
der Einzelfall {m} istisnai durum {i}
der Einzelfall {m} kural dışı durum {i}
der Einzelfall {m} münferit hadise {i}
der Einzelfall {m} özel durum {i}
die Einzelfertigung {f} özel yapım {i}
die Einzelfirma {f} tek firma {i}
der Einzelgänger {m} tek başına yaşayan kimse {i}
die Einzelgängerin {f} tek başına yaşayan kimse {i}
die Einzelhaft {f} hücre hapsi {i}
der Einzelhandel {m} perakende {i}
der Einzelhandel {m} [Handel]perakende ticaret {i}
der Einzelhandel {m} perakendecilik {i}
einzelhandels {a} perakende {a}
der Einzelhandelsbetrieb {m} [Handel]perakende ticaret işletmesi {i}
die Einzelhandelsbranche {f} perakendecilik işkolu {i}
die Einzelhandelsbranche {f} perakendecilik sektörü {i}
das Einzelhandelsfachgeschäft {n} uzmanlaşmış perakende mağazası {i}
die Einzelhandelsfirma {f} perakende firması hanesi {i}
die Einzelhandelsfirma {f} [Handel]perakende ticarethanesi {i}
die Einzelhandelsform {f} perakendecilik şekli {i}
das Einzelhandelsgeschäft {n} perakende dükkanı {i}
das Einzelhandelsgeschäft {n} perakende işlemi {i}
das Einzelhandelsgeschäft {n} perakende mağazası {i}
das Einzelhandelsgeschäft {n} [Handel]perakende ticaret {i}
der Einzelhandelskaufmann {m} perakendeci tacir {i}
der Einzelhandelskaufmann {m} perakendecilik mesleği {i}
die Einzelhandelskette {f} perakendeci mağazalar zinciri {i}
der Einzelhandelskredit {m} perakendeci kredisi {i}
die Einzelhandelskunde {f} perakende müşterisi {i}
der Einzelhandelspreis {m} perakendeci fiyatı {i}
die Einzelhandelspreisbindung {f} perakende fiyat bağımlılığı {i}
der Einzelhandelspreisindex {m} perakendeci fiyatları indeksi {i}
der Einzelhandelsrabatt {m} perakendeci iskontosu {i}
der Einzelhandelsrichtpreis {m} perakendeci fiyatı {i}
die Einzelhandelsspanne {f} perakendeci marjı {i}
der Einzelhandelsumsatz {m} perakende cirosu {i}
das Einzelhandelsunternehmen {n} perakendecilik girişimi {i}
der Einzelhandelsverband {m} küçük esnaf ve perakendeciler birliği {i}
der Einzelhändler {m} küçük esnaf {i}
der Einzelhändler {m} küçük tacir {i}
der Einzelhändler {m} perakendeci {i}
die Einzelhändlerin {f} perakendeci {i}
die Einzelheit {f} ayrıntı {i}
die Einzelheit {f} detay {i}
die Einzelheiten {pl} ayrıntılar {ç}
die Einzelheiten {pl} müfredat {ç}
die Einzelheiten {pl} tafsilat {ç}
die Einzelheiten {pl} teferruat {ç}