DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Brei {m} bulamaç {i}
der Brei {m} ezme {i}
der Brei {m} kağıt hamuru {i}
der Brei {m} lapa {i}
der Brei {m} [Med.]macun {i}
der Brei {m} pelte {i}
der Brei {m} püre {i}
breiartig {adj} lapa kıvamında {s}
breiig {adj} lapa gibi {s}
breiig {adj} macun gibi {s}
breiig {adj} pelte gibi {s}
breiig {a} vıcık {a}
breiig {adj} vıcık vıcık {s}
breiig {adj} yapışkan gibi {s}
die Breikutsche {f} küspe arabası {i}
breit {adj} bol {s}
breit {a} büyük {a}
breit {adj} enli {s}
breit {adj} ferah {s}
breit {adj} geniş {s}
breit {adj} yassı {s}
breit drücken {v} ezerek yassılaştırmak {fi}
breit gedrückt {adj} basık {s}
breit gedrückt {adj} yassı {s}
breit gefächert {adj} çok {s}
breit gefächert {adj} çok çeşitli {s}
breit gefächert {adj} geniş {s}
breit gefächert {adj} geniş yelpazeli {s}
breit gestirnt {allg} geniş alınlı {allg}
breit machen {v} kurulmak {fi}
breit machen {v} serilmek {fi}
breit machen {v} yayılmak {fi}
breit machen {v} kurulmak {fi}
breit machen {v} yan gelip yatmak {fi}
das Breitband {n} [EDV]geniş bant {i}
das Breitbandantibiotikum {n} geniş etkili antibiyotik {i}
die Breitbehandlung {f} açık muamele {i}
breitbeinig {adj} ayrık bacaklı {s}
breitblättriger Rohrkolben {allg} büyük sukamışı {allg}
breitblättriger Rohrkolben {allg} sukamışı {allg}
die Breitbleiche {f} açık halde ağartma {i}
die Breite {f} bolluk {i}
die Breite {f} en {i}
die Breite {f} eng {i}
die Breite {f} [Geo]enlem {i}
die Breite {f} genişlik {i}
die Breite {f} kendini beğenmiş {i}
die Breite {f} laf bolluğu {i}
das Breiteisen {n} bir tür mermerci aleti {i}
breiten {v} açmak {v}
breiten {v} genişletmek {v}
breiten {v} sermek {v}
breiten {v} yaymak {v}
breiten {allg} açılmak {allg}
breiten {allg} serilmek {allg}
breiten {allg} yayılmak {allg}
die Breitenausdehnung {f} genişleme {i}
die Breitenausdehnung {f} genleşme {i}
der Breiteneingang {m} enine çekme {i}
der Breitengrad {m} arz derecesi {i}
der Breitengrad {m} [Geo]enlem {i}
der Breitengradkreis {m} [Geo]enlem dairesi {i}
der Breitenkreis {m} [Geo]paralel {i}
der Breitensport {m} halkın büyük bir çoğunluğunun yaptığı spor {i}
das Breitenwachstum {n} vücudun uzamasına doğru orantılı olarak genişlemesi {i}
breiter Markt {allg} [Handel]geniş piyasa {allg}
breiter Vokal {allg} [Sprachw]geniş ünlü {allg}
das Breitformat {n} eni boyundan büyük {i}
das Breitformat {n} genişliğin yükseklikten daha fazla oldugu biçim {i}
die Breithacke {f} ağzı geniş balta {i}
der Breithalter {m} enine açıcı {i}
der Breithammer {m} düzeltme çekici {i}
breitkrempig {adj} geniş kenarlı {s}
breitkrempig {adj} kenarı geniş {s}
breitlappig {adj} geniş dudaklı {s}
der Breitling {m} çaça {i}
der Breitling {m} [Zoo]çaçabalığı {i}
die Breitnase {f} [Zoo]yenidünya maymunu {i}
breitnasig {adj} geniş burunlu {s}
breitnasig {adj} yassı burunlu {s}
Indirekte Treffer
um den heißen Brei herumreden {allg} lafı ağzında gevelemek {allg}