DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
ausgebacken {adj} çok pişirilmiş {s}
ausgebacken {adj} yanar gibi olmuş {s}
ausgebaut {adj} genişletilmiş {s}
ausgebaut {adj} büyütülmüş {s}
ausgeben {v} [Drck]baskı yapmak {fi}
ausgeben {v} bölüştürmek {fi}
ausgeben {itr} çoğalmak {itr}
ausgeben {v} dağıtmak {fi}
ausgeben {v} harcamak {fi}
ausgeben {v} ikram etmek {fi}
ausgeben {v} para harcamak {fi}
ausgeben {v} pay etmek {fi}
ausgeben {v} paylaştırmak {fi}
ausgeben {v} randımanlı olmak {fi}
ausgeben {v} sarf etmek {fi}
ausgeben {v} sarfetmek {fi}
ausgeben {v} taksim etmek {fi}
ausgeben {v} tebliğ etmek {fi}
ausgeben {v} tedavüle çıkarmak {fi}
ausgeben {v} teslim etmek {fi}
ausgeben {v} tevzi etmek {fi}
ausgeben {itr} vermek {itr}
ausgeben {allg} kendini farklı göstermek {allg}
ausgeben {allg} küçülmek {allg}
ausgeben {allg} tüm gücünü harcamak {allg}
ausgeben {allg} tüm parasını harcamak {allg}
ausgebeult {adj} dizleri çıkmış {s}
ausgebeult {adj} ütüsüz {s}
ausgebildet {adv} bir meslek öğrenmiş {adv}
ausgebildet {adv} diplomalı {adv}
ausgebildet {a} eğitim görmüş {a}
ausgebildet {adv} eğitimli {adv}
ausgebildet {adv} iyi yetişmiş {adv}
ausgebildet {adj} eğitilmiş {s}
ausgebildete Arbeitskräfte {allg} eğitilmiş işgücü {allg}
ausgeblutet {allg} bütün kanı akmış {allg}
ausgeblutet {allg} tüm gücünü kaybetmiş {allg}
ausgebombt {adj} bombardımanda yıkılmış {s}
ausgebrannt {adj} hevesi sönmüş {s}
ausgebrannt {adj} yanmış {s}
ausgebrannt sein {allg} bitkin olmak {allg}
ausgebrannt sein {allg} yorgun olmak {allg}
ausgebrannter Krater {allg} sönmüş yanardağ {allg}
ausgebucht {adj} bütün yerler satılmış {s}
ausgebucht {a} dolu {a}
ausgebucht {adj} kapalı gişe {s}
ausgebucht {a} tamamen rezerve edilmiş {a}
die Ausgeburt {f} gulyabani {i}
die Ausgeburt {f} hatalı ürün {i}
die Ausgeburt {f} hortlak {i}
die Ausgeburt {f} kötü ürün {i}
die Ausgeburt {f} kuruntu {i}
die Ausgeburt {f} mezar kaçkını {i}
die Ausgeburt {f} vehim {i}
Ausgeburt der Phantasie {allg} hayal ürünü {allg}
ausgedehnt {adj} büyük {s}
ausgedehnt {adj} çok {s}
ausgedehnt {adj} engin {s}
ausgedehnt {adj} fazla {s}
ausgedehnt {adj} geniş {s}
ausgedehnt {adj} hatırı sayılır {s}
ausgedehnt {adj} oldukça {s}
ausgedient {a} [mil.]çürüğe çıkmış {a}
ausgedient {a} eskimiş {a}
ausgedient {a} kullanılmaz hale gelmiş {a}
ausgedient {a} terhis olmuş {a}
ausgedient haben {allg} işi bitmiş {allg}
ausgedient haben {allg} süresi geçmiş {allg}
ausgefallen {adj} acayip {s}
ausgefallen {adj} eğri büğrü {s}
ausgefallen {adj} garip {s}
ausgefallen {a} olağandışı {a}
ausgefallen {adj} tuhaf {s}
ausgefallene Idee {allg} ilginç fikir {allg}
ausgefeilt {adj} inceden inceye hazırlanmış {s}
ausgefertigt {a} düzenlenmiş {a}
ausgefertigt {a} hazırlanmış {a}
ausgefertigt {a} sureti çıkarılmış {a}
ausgefertigt {a} yapılmış {a}
ausgefertigt {a} yazılmış {a}