TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
tarla {i} der Acker {m}
tarla {i} die Anbaufläche {f}
tarla {i} der Boden {m}
tarla {i} das Feld {n}
tarla {i} das Land {n}
tarla {i} die Pflanzung {f}
tarla açma {i} die Rodung {f}
tarla açma {i} die Urbarmachung {f}
tarla açmak {fi} aufbrechen {v}
tarla açmak {allg} Felder bestellen {allg}
tarla açmak {v} roden {v}
tarla ayrığı {allg} gemeine Quecke {allg}
tarla ayrığı {i} das Hundsgras {n}
tarla ayrığı {i} die Hundsquecke {f}
tarla ayrığı {i} die Quecke {f}
tarla bitkileri {ç} [trm]die Ackerpflanzen {pl}
tarla çapalamak {fi} umhacken {v}
tarla çekirgesi {i} [hayb]die Feldheuschrecke {f}
tarla çiti {i} die Bräme {f}
tarla ekip biçmek {v} bestellen {v}
tarla ekip biçmek {allg} Feld bestellen {allg}
tarla faresi {i} [hayb]die Brandmaus {f}
tarla faresi {i} [hayb]die Erdmaus {f}
tarla faresi {i} [hayb]die Feldmaus {f}
tarla işçisi {i} der Feldarbeiter {m}
tarla işçisi {i} der Landarbeiter {m}
tarla işçisi {i} die Landarbeiterin {f}
tarla korkuluğu {i} der Strohmann {m}
tarla kuşu {i} die Heidelerche {f}
tarla kuşu {i} die Lerche {f}
tarla mahsulü {i} die Ackerfrucht {f}
tarla piresi {i} [hayb]der Erdfloh {m}
tarla şalgamı {i} [bitk]die Kohlrübe {f}
tarla sarmaşığı {i} die Ackerwinde {f}
tarla sarmaşığı {i} die Winde {f}
tarla sincabı {i} das Erdhörnchen {n}
tarla sincabı {i} [hayb]der Ziesel {m}
tarla sınırı kabarıklığı {i} der Rain {m}
tarla sürmek {allg} Acker bestellen {allg}
tarla sürmek {v} beackern {v}
tarla tarağı {i} die Egge {f}
tarla toprağı {i} der Ackerboden {m}
tarla ürünü {i} die Ackerfrucht {f}
tarla yolu {i} der Feldweg {m}
tarlada çalışmak {allg} auf dem Feld schaffen {allg}
tarlada evlek {i} die Furche {f}
tarlada kalan başakları toplama {i} die Nachlese {f}
tarlada üç ekim değiştirme usulü {i} die Dreifelderwirtschaft {f}
tarlafaresi {i} die Feldmaus {f}
tarlafaresi {i} die Maus {f}
tarlakuşu {i} [hayb]der Brachvogel {m}
tarlakuşu {i} das Braunkehlchen {n}
tarlakuşu {i} [hayb]die Feldlerche {f}
tarlakuşu {i} [hayb]die Heidelerche {f}
tarlakuşu {i} [hayb]die Lerche {f}
tarlalar arasından {adv} querfeldein {adv}
tarlanın dinlenme zamanı {i} die Brachezeit {f}
tarlanın sınırlarını kabarıklıklarla belirlemek {v} rainen {v}
tarlatan {i} die Steifgaze {f}
tarlatan {i} [teks]der Tarlatan {m}
tarlaya ekmek {fi} bestellen {v}
tarlaya kireçli balçık katmak {v} mergeln {v}
tarlaya tohum ekmek {allg} ein Feld besäen {allg}
tarla baştan başa sürmek {fi} durchackern {v}
tarla dinlendirme {i} der Brachacker {m}
tarla dinlendirme {i} die Brache {f}
tarla dinlendirmek {v} brachlegen {v}
tarla dinlenmeye bırakmak {v} brachen {v}
tarla ekilebilir hale getirmek {fi} aufackern {v}
tarla gübrelemek {v} misten {v}
tarla kürek ile bellemek {fi} umstechen {v}
tarla nadas etmek {fi} umpflügen {v}
tarla nadasa bırakmak {v} brachen {v}
Indirekte Treffer
ağaççıl tarla kuşu {i} die Lerche {f}
ağaççıl tarla kuşu {i} die Heidelerche {f}
anızlık tarla {i} das Stoppelfeld {n}
belirli ürün ekili tarla {i} der Schlag {m}
boş tarla {s} brach {adj}
çok sayılı tarla rejimi {i} die Mehrfelderwirtschaft {f}
ekili tarla {allg} bestelltes Feld {allg}
ekilmemiş tarla {i} die Brache {f}
hasat yapılmış tarla {i} das Stoppelfeld {n}
ilk olarak sürülen tarla {i} der Neubruch {m}
kıraç tarla {s} brach {adj}
nadasa bırakılmıs tarla {i} das Brachfeld {n}
nadasa bırakılmış tarla {i} der Sturzacker {m}
nadasa bırakılmış tarla {i} das Brachland {n}
nadasa bırakılmış tarla {s} brach {adj}
nadaslık tarla {i} die Brache {f}
sürülmemiş tarla {s} brach {adj}
tarla açma {i} die Urbarmachung {f}
tarla açma {i} die Rodung {f}
tarla açmak {fi} aufbrechen {v}
tarla açmak {v} roden {v}
tarla açmak {allg} Felder bestellen {allg}
tarla ayrığı {i} das Hundsgras {n}
tarla ayrığı {allg} gemeine Quecke {allg}
tarla ayrığı {i} die Quecke {f}
tarla ayrığı {i} die Hundsquecke {f}
tarla bitkileri {ç} [trm]die Ackerpflanzen {pl}
tarla çapalamak {fi} umhacken {v}
tarla çekirgesi {i} [hayb]die Feldheuschrecke {f}
tarla çiti {i} die Bräme {f}
tarla ekip biçmek {allg} Feld bestellen {allg}
tarla ekip biçmek {v} bestellen {v}
tarla faresi {i} [hayb]die Feldmaus {f}
tarla faresi {i} [hayb]die Erdmaus {f}
tarla faresi {i} [hayb]die Brandmaus {f}
tarla işçisi {i} die Landarbeiterin {f}
tarla işçisi {i} der Landarbeiter {m}
tarla işçisi {i} der Feldarbeiter {m}
tarla korkuluğu {i} der Strohmann {m}
tarla kuşu {i} die Lerche {f}
tarla kuşu {i} die Heidelerche {f}
tarla mahsulü {i} die Ackerfrucht {f}
tarla piresi {i} [hayb]der Erdfloh {m}
tarla şalgamı {i} [bitk]die Kohlrübe {f}
tarla sarmaşığı {i} die Winde {f}
tarla sarmaşığı {i} die Ackerwinde {f}
tarla sincabı {i} [hayb]der Ziesel {m}
tarla sincabı {i} das Erdhörnchen {n}
tarla sınırı kabarıklığı {i} der Rain {m}
tarla sürmek {v} beackern {v}
tarla sürmek {allg} Acker bestellen {allg}
tarla tarağı {i} die Egge {f}
tarla toprağı {i} der Ackerboden {m}
tarla ürünü {i} die Ackerfrucht {f}
tarla yolu {i} der Feldweg {m}
ürünlerin toplanmış olduğu tarla {i} das Stoppelfeld {n}
yanmış veya kesilmiş ormanlık alanı tarla olarak kullanma {i} die Brandkultur {f}
yumuşak tarla toprağının üst kısmı {i} die Krume {f}