TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
araştırma {i} die Abhandlung {f}
araştırma {i} der Abriss {m}
araştırma {i} die Arbeit {f}
araştırma {i} die Ausforschung {f}
araştırma {i} die Auskundschaftung {f}
araştırma {i} die Ausspähung {f}
araştırma {i} die Bearbeitung {f}
araştırma {i} die Befragung {f}
araştırma {i} die Durchsuchung {f}
araştırma {i} die Enquete {f}
araştırma {i} die Erforschung {f}
araştırma {i} die Erhebung {f}
araştırma {i} die Erkundung {f}
araştırma {v} fahnden {v}
araştırma {i} die Fahndung {f}
araştırma {i} die Forschung {f}
araştırma {i} die Forschungsarbeit {f}
araştırma {i} die Inquisition {f}
araştırma {i} die Kundschaft {f}
araştırma {i} die Nachforschung {f}
araştırma {i} die Nachfrage {f}
araştırma {allg} [yerb]Prospektion {allg}
araştırma {i} die Recherche {f}
araştırma {i} die Rundfrage {f}
araştırma {i} die Stucke {f}
araştırma {i} das Studium {n}
araştırma {i} die Suche {f}
araştırma {i} die Untersuchung {f}
araştırma {i} die Zergliederung {f}
araştırma {i} [ed]das Sachbuch {n}
araştırma {i} das Explorieren {n}
araştırma {i} die Exploration {f}
araştırma (yerbilim) {i} die Prospektion (Geologie) {f}
araştırma alanı {i} das Forschungsgebiet {n}
araştırma amaçlı {allg} Stoff sammeln {allg}
araştırma amaçlı sualtına indirilen çelikten yapılma dalgıç odası {i} die Taucherglocke {f}
araştırma biçimi {i} die Forschungsmethode {f}
araştırma bölgesi {i} [met]das Aufsuchungsfeld {n}
araştırma bölüm müdürü {allg} Leiter der Forschungsabteilung {allg}
araştırma bölümü {i} die Forschungsabteilung {f}
araştırma bütçesi {i} der Forschungshaushalt {m}
araştırma çalışması {i} die Forschungstätigkeit {f}
araştırma dairesi {i} das Forschungsamt {n}
araştırma enstitüsü {i} die Forschungsanstalt {f}
araştırma enstitüsü {i} das Forschungsinstitut {n}
araştırma enstitüsü {i} die Versuchsanstalt {f}
araştırma faaliyeti {i} die Forschungstätigkeit {f}
araştırma filmi {i} der Forschungsfilm {m}
araştırma gezisi {i} die Exkursion {f}
araştırma gezisi {i} die Expedition {f}
araştırma giderleri {ç} die Forschungskosten {pl}
araştırma görevi {i} der Forschungsauftrag {m}
araştırma görevi üstlenmek {allg} Forschungsauftrag annehmen {allg}
araştırma görevini yerine getirmek {allg} Forschungsauftrag durchführen {allg}
araştırma görevlisi {i} der Forschungsbeauftragter {m}
araştırma görüşmesi {i} das Sondierungsgespräch {n}
araştırma gurubu {i} die Forschungsgruppe {f}
araştırma gurubu {i} die Forschungsgemeinschaft {f}
araştırma hakkı {i} das Enqueterecht {n}
araştırma için ek araştırma zammı {i} der Forschungszuschuss {m}
araştırma için ek ödeme zammı {i} der Forschungszuschuss {m}
araştırma işi {i} die Forschungstätigkeit {f}
araştırma komisyonu {i} die Enquetekommission {f}
araştırma komisyonu {i} der Untersuchungsausschuss {m}
araştırma laboratuvarı {i} das Untersuchungslabor {n}
araştırma masrafları {i} der Forschungsaufwand {m}
araştırma masrafları {ç} die Forschungskosten {pl}
araştırma merkezi {i} das Forschungszentrum {n}
araştırma metodu {i} die Befragungsmethode {f}
araştırma metodu {i} die Forschungsmethode {f}
araştırma raporu {i} der Forschungsbericht {m}
araştırma şirketi {i} die Forschungsgesellschaft {f}
araştırma sonucu bildiren yazı {i} das Referat {n}
araştırma tasarımı {i} das Forschungskonzept {n}
araştırma ve geliştirme {allg} Forschung und Entwicklung {allg}
araştırma ve geliştirme bölümü {i} die Forschungs- und Entwicklungsabteilung {f}
araştırma ve geliştirme harcamaları {ç} [eko]die Ausgaben für Forschung und Entwicklung {pl}
araştırma ve geliştirme için harcamalar {allg} Ausgaben für Forschung und Entwicklung {allg}
araştırma yapmak {v} erkunden {v}
araştırma yapmak {allg} Recherchen anstellen {allg}
Indirekte Treffer
ana bilim dalı yanında daha önemsiz bir araştırma alanı {i} das Randgebiet {n}
araştırma (yerbilim) {i} die Prospektion (Geologie) {f}
araştırma alanı {i} das Forschungsgebiet {n}
araştırma amaçlı {allg} Stoff sammeln {allg}
araştırma amaçlı sualtına indirilen çelikten yapılma dalgıç odası {i} die Taucherglocke {f}
araştırma biçimi {i} die Forschungsmethode {f}
araştırma bölgesi {i} [met]das Aufsuchungsfeld {n}
araştırma bölüm müdürü {allg} Leiter der Forschungsabteilung {allg}
araştırma bölümü {i} die Forschungsabteilung {f}
araştırma bütçesi {i} der Forschungshaushalt {m}
araştırma çalışması {i} die Forschungstätigkeit {f}
araştırma dairesi {i} das Forschungsamt {n}
araştırma enstitüsü {i} das Forschungsinstitut {n}
araştırma enstitüsü {i} die Forschungsanstalt {f}
araştırma enstitüsü {i} die Versuchsanstalt {f}
araştırma faaliyeti {i} die Forschungstätigkeit {f}
araştırma filmi {i} der Forschungsfilm {m}
araştırma gezisi {i} die Exkursion {f}
araştırma gezisi {i} die Expedition {f}
araştırma giderleri {ç} die Forschungskosten {pl}
araştırma görevi {i} der Forschungsauftrag {m}
araştırma görevi üstlenmek {allg} Forschungsauftrag annehmen {allg}
araştırma görevini yerine getirmek {allg} Forschungsauftrag durchführen {allg}
araştırma görevlisi {i} der Forschungsbeauftragter {m}
araştırma görüşmesi {i} das Sondierungsgespräch {n}
araştırma gurubu {i} die Forschungsgemeinschaft {f}
araştırma gurubu {i} die Forschungsgruppe {f}
araştırma hakkı {i} das Enqueterecht {n}
araştırma için ek araştırma zammı {i} der Forschungszuschuss {m}
araştırma için ek ödeme zammı {i} der Forschungszuschuss {m}
araştırma işi {i} die Forschungstätigkeit {f}
araştırma komisyonu {i} der Untersuchungsausschuss {m}
araştırma komisyonu {i} die Enquetekommission {f}
araştırma laboratuvarı {i} das Untersuchungslabor {n}
araştırma masrafları {i} der Forschungsaufwand {m}
araştırma masrafları {ç} die Forschungskosten {pl}
araştırma merkezi {i} das Forschungszentrum {n}
araştırma metodu {i} die Forschungsmethode {f}
araştırma metodu {i} die Befragungsmethode {f}
araştırma raporu {i} der Forschungsbericht {m}
araştırma şirketi {i} die Forschungsgesellschaft {f}
araştırma sonucu bildiren yazı {i} das Referat {n}
araştırma tasarımı {i} das Forschungskonzept {n}
araştırma ve geliştirme {allg} Forschung und Entwicklung {allg}
araştırma ve geliştirme bölümü {i} die Forschungs- und Entwicklungsabteilung {f}
araştırma ve geliştirme harcamaları {ç} [eko]die Ausgaben für Forschung und Entwicklung {pl}
araştırma ve geliştirme için harcamalar {allg} Ausgaben für Forschung und Entwicklung {allg}
araştırma yapmak {fi} recherchieren {v}