TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
ödenen bedel {i} der Auszahlungsbetrag {m}
ödenen bedel {i} der Auszahlungswert {m}
ödenen bedel {allg} eingezahlter Betrag {allg}
ödenen faizler {ç} [tic]die Aufwandzinsen {pl}
ödenen meblağ {i} der Auszahlungsbetrag {m}
ödenen meblağ {allg} eingezahlter Betrag {allg}
ödenen sigorta primleri süresi {i} die Beitragszeit {f}
ödenen vergiler {ç} die Staatsgelder {pl}
Indirekte Treffer
bir mal için ödenen parayı geri vermek {allg} den Preis erstatten {allg}
deniz kargosu ücreti alıcı tarafından ödenen {i} der Destinatar {m}
devletçe ödenen giderler {ç} die Staatskosten {pl}
emekli kişinin yetim kalan çocuklarına ödenen yetim aylığı {i} die Waisenrente {f}
esas sermayeye mahsuben ödenen meblağ {allg} eingezahlter Betrag des Grundkapitals {allg}
gayri meşru çocuk için ödenen nafaka {i} [huk]die Alimentation {f}
haksız olarak tutuklama nedeniyle ödenen tazminat {i} die Haftentschädigung {f}
hizmet karşılığı ödenen ücret {i} das Gehalt {n}
kiralık arabaya ödenen kilometre ücreti {i} das Kilometergeld {n}
mal olarak ödenen ücret {i} der Deputatlohn {m}
nakden ödenen temettü {i} die Bardividende {f}
ödenen bedel {i} der Auszahlungsbetrag {m}
ödenen bedel {allg} eingezahlter Betrag {allg}
ödenen bedel {i} der Auszahlungswert {m}
ödenen faizler {ç} [tic]die Aufwandzinsen {pl}
ödenen meblağ {allg} eingezahlter Betrag {allg}
ödenen meblağ {i} der Auszahlungsbetrag {m}
ödenen sigorta primleri süresi {i} die Beitragszeit {f}
ödenen vergiler {ç} die Staatsgelder {pl}
ölen kişinin geride bıraktığı yakınlarına ödenen aylık {i} die Hinterbliebenenrente {f}
parça başı ödenen ücret {i} der Stücklohn {m}
peşin ödenen masraflar {ç} die Baraufwendungen {pl}
sevk irsaliyesi ibrazı olmaksızın ödenen akreditif {i} [tic]das Barakkreditiv {n}
sigorta tarafından hastaya ödenen para {i} das Krankengeld {n}
taksitle ödenen tahviller {allg} [tic]Anleihen mit Teilzahlungsplan {allg}
tarım ürünleri vererek ödenen ücret {i} der Naturallohn {m}
ücreti alıcı tarafından ödenen {allg} Zahlung bei Bezug {allg}
yardım olarak ödenen emeklilik parası {i} die Fürsorgerente {f}