TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
öğretim {i} die Belehrung {f}
öğretim {i} die Lehre {f}
öğretim {i} die Schulung {f}
öğretim {i} der Unterricht {m}
öğretim {i} die Unterrichtung {f}
öğretim {i} die Unterweisung {f}
öğretim {i} das Werden {n}
öğretim bilgisi {i} die Didaktik {f}
öğretim birimi {i} die Lehreinheit {f}
öğretim branşı {i} das Lehrfach {n}
öğretim dalı {i} das Lehrfach {n}
öğretim elemanı {i} die Lehrkraft {f}
öğretim elemanı {i} der Lehrpersonal {m}
öğretim elemanlığı {i} das Lehramt {n}
öğretim görevi {i} der Lehrauftrag {m}
öğretim görevlisi {i} der Dozent {m}
öğretim görevlisi {mf} Lehrbeauftragte {mf}
öğretim görevlisi {i} der Lehrbeauftragter {m}
öğretim kabiliyeti {i} das Lehrgeschick {n}
öğretim kadrosu {i} der Lehrkörper {m}
öğretim kolu {i} das Lehrfach {n}
öğretim kredisi {i} der Ausbildungskredit {m}
öğretim kurulu {i} der Lehrkörper {m}
öğretim kurumu {i} die Lehranstalt {f}
öğretim kurumu {i} die Unterrichtsanstalt {f}
öğretim makinesi {i} die Lehrmaschine {f}
öğretim malzemesi {i} das Lernmittel {n}
öğretim metodu {i} die Lehrmethode {f}
öğretim metodu {i} die Lehrweise {f}
öğretim müfredatı {i} das Kurrikulum {n}
öğretim özgürlüğü {allg} akademische Freiheit {allg}
öğretim özgürlüğü {i} die Lehrfreiheit {f}
öğretim programı {i} das Kurrikulum {n}
öğretim programı {i} der Lehrplan {m}
öğretim tesisi {i} die Ausbildungsstätte {f}
öğretim üyeleri birliği {i} die Dozentenschaft {f}
öğretim üyesi {i} der Hochschullehrer {m}
öğretim yeteneği {i} das Lehrgeschick {n}
öğretim yılı {allg} akademisches Schuljahr {allg}
öğretim yılı {i} das Schuljahr {n}
öğretim yılının her bir yarısı {i} das Semester {n}
öğretim yöntemi {i} die Unterrichtsmethode {f}
öğretimin devlet tarafından parasız olarak verilmesi {i} die Schulgeldfreiheit {f}
öğretimle ilgili {s} unterrichtlich {adj}
Indirekte Treffer
açık öğretim kursu {i} der Fernkurs {m}
bireysel öğretim {i} der Individualunterricht {m}
ceza hukuku öğretim üyesi {i} [huk]der Kriminalist {m}
demokratik öğretim {allg} demokratischer Unterricht {allg}
eğitim öğretim sistemi {i} das Bildungssystem {n}
eğitim ve öğretim {i} die Schulung {f}
etkin öğretim {allg} effektiver Unterricht {allg}
fakülte öğretim üyeleri {ç} die Fakultätsmitglieder {pl}
gazetecilik alanı öğretim elemanı {i} der Publizist {m}
genel öğretim {allg} allgemein bildende Ausbildung {allg}
ikinci öğretim {i} das Abendstudium {n}
ikinci öğretim {i} das Nachmittagsstudium {n}
işitsel öğretim aracı {allg} akustisches Lehrmittel {allg}
konuk öğretim üyesi {i} der Gastdozent {m}
mektupla öğretim {i} der Fernunterricht {m}
mektupla öğretim {i} das Fernstudium {n}
misafir öğretim üyesi {i} der Gastdozent {m}
öğrenim ve öğretim hürriyeti {i} die Lehrfreiheit {f}
öğretim bilgisi {i} die Didaktik {f}
öğretim birimi {i} die Lehreinheit {f}
öğretim branşı {i} das Lehrfach {n}
öğretim dalı {i} das Lehrfach {n}
öğretim elemanı {i} der Lehrpersonal {m}
öğretim elemanı {i} die Lehrkraft {f}
öğretim elemanlığı {i} das Lehramt {n}
öğretim görevi {i} der Lehrauftrag {m}
öğretim görevlisi {i} der Lehrbeauftragter {m}
öğretim görevlisi {mf} Lehrbeauftragte {mf}
öğretim görevlisi {i} der Dozent {m}
öğretim kabiliyeti {i} das Lehrgeschick {n}
öğretim kadrosu {i} der Lehrkörper {m}
öğretim kolu {i} das Lehrfach {n}
öğretim kredisi {i} der Ausbildungskredit {m}
öğretim kurulu {i} der Lehrkörper {m}
öğretim kurumu {i} die Unterrichtsanstalt {f}
öğretim kurumu {i} die Lehranstalt {f}
öğretim makinesi {i} die Lehrmaschine {f}
öğretim malzemesi {i} das Lernmittel {n}
öğretim metodu {i} die Lehrweise {f}
öğretim metodu {i} die Lehrmethode {f}
öğretim müfredatı {i} das Kurrikulum {n}
öğretim özgürlüğü {i} die Lehrfreiheit {f}
öğretim özgürlüğü {allg} akademische Freiheit {allg}
öğretim programı {i} der Lehrplan {m}
öğretim programı {i} das Kurrikulum {n}
öğretim tesisi {i} die Ausbildungsstätte {f}
öğretim üyeleri birliği {i} die Dozentenschaft {f}
öğretim üyesi {i} der Hochschullehrer {m}
öğretim yeteneği {i} das Lehrgeschick {n}
öğretim yılı {i} das Schuljahr {n}
öğretim yılı {allg} akademisches Schuljahr {allg}
öğretim yılının her bir yarısı {i} das Semester {n}
öğretim yöntemi {i} die Unterrichtsmethode {f}
orta öğretim {i} die Sekundaria {f}
orta öğretim {i} die Sekundarstufe {f}
orta öğretim {i} sekundärer Bildungsbereich {nom}
orta öğretim {i} die Sekundarbildung {f}
orta öğretim okulu {i} die Sekundarschule {f}
orta öğretim sertifikası {i} der Hauptschulabschluss {m}
programlanmış öğretim {allg} programmierter Unterricht {allg}
resimli öğretim tabelası {i} das Diorama {n}
televizyonda öğretim {i} das Telekolleg {n}
televizyonla öğretim {i} das Telekolleg {n}
temel öğretim {i} die Grundstufe {f}
toplu öğretim {i} der Gesamtunterricht {m}
üniversitede profesörler hariç öğretim elemanları {i} [mim]der Mittelbau {m}
uzaktan öğretim {i} der Fernunterricht {m}
yetiştirici öğretim {i} der Förderunterricht {m}
Yüksek Öğretim Kurulu {i} der Hochschulrat {m}