DeutschTürkisch 
Abkürzungen
PAL PALPAL PAL yayın sistemi
Direkte Treffer
der Paladin {m} gezgin şövalye {i}
der Paladin {m} şövalye {i}
der Paladin {m} uşak {i}
der Paladin {m} yandaş {i}
das Palais {n} palas {i}
das Palais {n} saray {i}
das Palais {n} şato {i}
die Paläobiologie {f} fosil biyolojisi {i}
die Paläobiologie {f} paleobiyoloji {i}
die Paläobotanik {f} fosil botaniği {i}
die Paläobotanik {f} paleobotanik {i}
die Paläogeografie {f} yerbilimi coğrafyası {i}
die Paläografie {f} eski el yazıları bilgisi {i}
die Paläografie {f} paleografi {i}
paläografisch {adj} paleografi ile ilgili {s}
das Paläolithikum {n} [Geol]yontma taş devri {i}
paläolithisch {adj} [Geol]yontma taş devrine ait {s}
die Paläontologie {f} fosil bilimi {i}
die Paläontologie {f} paleontoloji {i}
das Paläozän {n} [Geol]paloesen {i}
das Paläozoikum {n} [Geol]paleozoik zaman {i}
paläozoisch {adj} [Geol]paleozoik zamanla ilgili {s}
die Paläozoologie {f} fosilleşmiş hayvanları inceleyen bilim dalı {i}
die Paläozoologie {f} paleozooloji {i}
der Palas {m} palas {i}
der Palas {m} şato {i}
der Palast {m} palas {i}
der Palast {m} saray {i}
der Palast {m} şato {i}
Palästina {oA} Filistin {tnz}
der Palästinenser {m} Filistinli {i}
palästinensisch {adj} Filistin ile ilgili {s}
palästinensisch {adj} Filistinli {s}
die Palastrevolution {f} saray ihtilali {i}
die Palastrevolution {f} saray kaynaklı devrim {i}
der Palatal {m} [Sprachw]ön damak sesi {i}
palatalisieren {v} [Sprachw]damaksallaştırmak {v}
die Palatalisierung {f} [Sprachw]damaksallaştırma {i}
palatel {adj} [Med.]damaksıl {s}
der Palatin {m} kral vekili {i}
der Palatin {m} saraylı {i}
der Palatin {m} vali {i}
die Palatine {f} atkı {i}
die Palatine {f} kaşkol {i}
die Palatine {f} omuz kürkü {i}
die Palatine {f} şal {i}
die Palatschinke {f} [koch]krep {i}
das Palaver {n} atmasyon {i}
das Palaver {n} boş konuşma {i}
das Palaver {n} palavra {i}
das Palaver {n} uydurma {i}
die Palette {f} bir ressamın kullandığı renkler {i}
die Palette {f} boya paleti {i}
die Palette {f} palet {i}
die Palette {f} resim paleti {i}
die Palette {f} taşıma tablası {i}
das Palettenmaß {n} [Ind.]palet ölçüsü {i}
die Palilalie {f} palilali {i}
das Palimpsest {n} yeniden yazılmış parşömen {i}
das Palindrom {n} düz veya ters okunduğunda aynı anlamı veren ses dizisi {i}
die Palingenese {f} [Geol]magmanın yeniden oluşması {i}
die Palingenese {f} reenkarnasyon {i}
die Palingenese {f} yeniden doğma {i}
die Palingenese {f} [Bio]yenilenme {i}
die Palinodie {f} [Jur.]anlaşmayı feshetme {i}
die Palinodie {f} [Jur.]rücu {i}
die Palinodie {f} [Jur.]söylediklerinden cayma {i}
der Paliograf {m} eski el yazıları uzmanı {i}
der Paliograf {m} paleograf {i}
die Palisade {f} duvar şeklinde bitki veya ağaç dizisi {i}
die Palisade {f} kazıklarla yapılmış set {i}
der Palisander {m} [Bot.]pelesenk ağacı {i}
das Palisanderholz {n} [Bot.]pelesenk ağacı {i}
das Palladium {n} [Chem.]paladyum {i}
der Pallasch {m} kısa kılıç {i}
der Pallasch {m} pala {i}
palliativ {adj} [Med.]geçici olarak sakinleştirici {s}
palliativ {adj} [Med.]iyileştirmeden hafifletici {s}
palliativ {adj} [Med.]palyatif {s}
das Palliativum {n} ağrı kesici ilaç {i}