DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Medaille {f} madalya {i}
die Medaille {f} nişan {i}
die Medaille {f} paye {i}
der Medaillengewinner {m} [Sp]ilk üçe giren {i}
der Medaillengewinner {m} [Sp]madalya kazanan {i}
das Medaillion {n} fileto et parçası {i}
das Medaillion {n} gerdanlık {i}
das Medaillion {n} madalyon {i}
das Medaillion {n} resim mahfazası {i}
das Medaillon {n} gerdanlık {i}
das Medaillon {n} madalyon {i}
Media {allg} [Sprachw]d {allg}
Media {allg} [Sprachw]g) {allg}
Media {allg} [Sprachw]titreşimli kapantılı harflerin genel adı {allg}
die Mediaforschung {f} medya araştırması {i}
medial {adj} [Psych]medyum özellikleri olan {s}
medial {adj} ortalama durumda bulunan {s}
medial {adj} vasati olan {s}
der Median {m} medyan {i}
median {adj} ortada {s}
der Median {m} serinin orta değeri {i}
der Medianwert {m} ortanca {i}
die Mediation {f} arabuluculuk {i}
die Mediation {f} aracılık {i}
die Mediatisierung {f} itaat etme {i}
die Mediatisierung {f} mutavaat {i}
der Mediator {m} arabulucu {i}
der Mediator {m} uzlaştırıcı {i}
die Mediatorin {f} arabulucu {i}
die Mediatorin {f} uzlaştırıcı {i}
mediäval {adj} ortaçağa ait {s}
der Mediävist {m} ortaçağ uzmanı {i}
die Mediävistik {f} ortaçağ bilimi {i}
die Mediawerbung {f} medya reklamcılığı {i}
die Mediawerbung {f} medya üzerinden tanıtım {i}
das Medien {n} iletişim araçları {i}
die Medien {pl} medya {ç}
das Medienereignis {n} medya olayı {i}
die Medienforschung {f} basın yayın bilimi {i}
die Medienforschung {f} medya araştırmaları {i}
die Medienlandschaft {f} medya ortamı {i}
das Medienunternehmen {n} medya işletmesi {i}
das Medienunternehmen {n} medya şirketi {i}
der Medienverbund {m} çok amaçlı yayın organları {i}
medienwirksam {adj} medyada etkili {s}
das Medikament {n} çare {i}
das Medikament {n} em {i}
das Medikament {n} ilaç {i}
Medikament einnehmen {allg} ilaç almak {allg}
Medikament einnehmen {allg} ilaç kullanmak {allg}
Medikament nehmen {allg} ilaç almak {allg}
Medikament oral einnehmen {allg} ilacı ağızdan almak {allg}
Medikament schlucken {allg} ilaç yutmak {allg}
Medikament trinken {allg} ilaç içmek {allg}
Medikament verschreiben {allg} ilaç yazmak {allg}
der Medikamentenmissbrauch {m} ilaç suiistimali {i}
die Medikamentensucht {f} ilaç bağımlılığı {i}
die Medikamentenzusammensetzung {f} ilaç bileşimi {i}
medikamentös {adv} ilaçla {adv}
die Medikation {f} medikasyon {i}
Medina {oA} Medine {tnz}
der Medio {m} belli bir dönemin ortası {i}
der Medio {m} yıl ortası {i}
die Medioabrechnung {f} iki haftalık ücret bordrosu {i}
der Medioausweis {m} iki haftalık ücret bordrosu {i}
das Mediogeld {n} iki haftalık ücret {i}
die Meditation {f} [Med.]derin düşüncelere dalma {i}
die Meditation {f} [Med.]meditasyon {i}
mediterran {adj} Akdenizle ilgili {s}
meditieren {itr} [Med.]derin düşüncelere dalmak {itr}
meditieren {itr} [Med.]meditasyona girmek {itr}
das Medium {n} araç {i}
das Medium {n} aracı {i}
das Medium {n} eğitim araç gereçleri {i}
das Medium {n} gereç {i}
das Medium {n} iletişim aracı {i}
das Medium {n} ipnotize edilen kişi {i}
das Medium {n} medya aracı {i}
das Medium {n} medyum {i}
das Medium {n} [Phy]ortam {i}