DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
top- {prä} en çok {önk}
top- {prä} en sevilen {önk}
top- {prä} en üst {önk}
der Topas {m} [Berg]sarı yakut {i}
der Topas {m} [Berg]topaz {i}
der Topf {m} çanak {i}
der Topf {m} çanak-çömlek {i}
der Topf {m} kap {i}
der Topf {m} kap-kaçak {i}
der Topf {m} saksı {i}
der Topf {m} tencere {i}
die Topfblume {f} [Bot.]saksı çiçeği {i}
das Töpfchen {n} küçük çanak-çömlek {i}
das Töpfchen {n} küçük kapkaçak {i}
das Töpfchen {n} lazımlık {i}
der Töpfer {m} çanakçı {i}
der Töpfer {m} çömlekçi {i}
die Töpferei {f} çanakçılık {i}
die Töpferei {f} çömlekçi atölyesi {i}
die Töpferei {f} çömlekçilik {i}
die Töpferin {f} çanakçı {i}
die Töpferin {f} çömlekçi {i}
töpfern {adj} topraktan yapılmış {s}
die Töpferscheibe {f} çömlekçi tornası {i}
die Töpferwaren {pl} çanak-çömlek {ç}
der Topfhandschuh {m} [koch]fırın eldiveni {i}
topfit {adj} en üst düzeyde {s}
topfit {adj} mükemmel durumda {s}
der Topflappen {m} tencere tutacağı {i}
der Topflappen {m} tutacak bez {i}
die Topform {f} [Sp]çok formda olma {i}
die Topform {f} [Sp]üstün form durumu {i}
die Topfpflanze {f} saksı bitkisi {i}
die Topfpflanzen {pl} [Bot.]saksı bitkileri {ç}
der Topinambur {m} beyaz yerelması {i}
die Topinambur {f} [Bot.]tavukgötü {i}
die Topinambur {f} [Bot.]yer elması {i}
der Topinambur {m} yerelması {i}
der Topinambur {m} yıldız kökü {i}
topisch {adj} [Med.]dıştan {s}
topisch {adj} [Med.]lokal {s}
topless {adj} belden yukarısı çıplak {s}
topless {adj} göğüsleri açıkta bırakan {s}
topless {adj} üstsüz {s}
der Topograf {m} topograf {i}
der Topograf {m} topografya uzmanı {i}
die Topografie {f} topografya {i}
topografisch {adj} topografik {s}
der Topograph {m} topoğraf {i}
die Topographie {f} topografya {i}
topographisch {a} topoğrafik {a}
die Topologie {f} topoloji {i}
topologisch {a} [mat]topolojik {a}
die Toponomastik {f} yer adları araştırması {i}
die Toponomastik {f} yerleşim yeri adı araştırması {i}
die Toponymie {f} yer adları {i}
die Toponymie {f} yerleşim yeri adları {i}
die Toponymik {f} yer adları bilimi {i}
die Toponymik {f} yerleşim yeri adları bilimi {i}
der Topos {m} alan {i}
der Topos {m} [Lit.]ana motif {i}
der Topos {m} basmakalıp söz {i}
der Topos {m} beylik söz {i}
der Topos {m} mekan {i}
der Topos {m} yer {i}
der Topp {m} [Theat]en ucuz koltuk {i}
der Topp {m} [Naut.]gemi direğinin yukarıya bakan tarafı {i}
topp! {allg} anlaştık {allg}
topp! {allg} kabul {allg}
topp! {allg} okey {allg}
toppen {itr} [Tec]ham petrolden benzin elde etmek {itr}
toppen {itr} [Sp]isabet ettirmek {itr}
das Toppsegel {n} [Naut.]gabya yelkeni {i}