DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Tab {m} etiket {i}
der Tab {m} fiş {i}
der Tabak {m} [Bot.]tütün {i}
Tabak ist ein Genussmittel {allg} tütün keyif verici bir maddedir {allg}
die Tabakdose {f} tütün tabakası {i}
der Tabakladen {m} tütüncü dükkanı {i}
der Tabakladen {m} tekel bayii {i}
die Tabakpfeife {f} pipo {i}
der Tabakraucher {m} tütün içen kimse {i}
der Tabakraucher {m} tütün tiryakisi {i}
die Tabakregie {f} tütün tekeli {i}
die Tabakspfeife {f} nargile {i}
der Tabakverschnitt {m} tütün harmanı {i}
die Tabakwaren {pl} tütünle ilgili satılan her şey {ç}
die Tabatiere {f} enfiye kutusu {i}
die Tabatiere {f} tütün tabakası {i}
tabellarisch {adj} cetvel halinde {s}
tabellarisch {adj} çizelge biçiminde {s}
tabellarisch {a} çizelgesel {a}
tabellarisch {adj} liste biçiminde {s}
tabellarisch {adj} tablo biçiminde {s}
die tabellarische Darstellung {f} tablolu çizelge {i}
die tabellarische Darstellung {f} tablolu grafik {i}
tabellarisieren {v} cetvel haline getirmek {v}
tabellarisieren {v} çizelge biçimine getirmek {v}
tabellarisieren {v} çizelgesini yapmak {v}
tabellarisieren {v} liste biçimine koymak {v}
tabellarisieren {v} listesini yapmak {v}
tabellarisieren {v} tablo biçimine sokmak {v}
die Tabelle {f} cetvel {i}
die Tabelle {f} çizelge {i}
die Tabelle {f} liste {i}
die Tabelle {f} [Sp]puan cetveli {i}
die Tabelle {f} puan sıralaması {i}
die Tabelle {f} tablo {i}
Tabelle Zeichnen {allg} [EDV]tablo çiz {allg}
Tabellen und Rahmen {allg} [EDV]tablolar ve kenarlıklar {allg}
die Tabellenform {f} çizelge biçimi {i}
der Tabellenführer {m} lig lideri {i}
die Tabellenführerin {f} lig lideri {i}
Tabellenletzte {mf} liste sonuncusu {mf}
der Tabellenplatz {m} [Sp]puan cetvelindeki yer {i}
tabellieren {v} çizelgelemek {v}
tabellieren {v} tablolamak {v}
die Tabelliermaschine {f} delgeç makinesi {i}
das Tablett {n} sini {i}
das Tablett {n} tabla {i}
das Tablett {n} tepsi {i}
die Tablette {f} hap {i}
die Tablette {f} [Med.]ilaç {i}
die Tablette {f} komprime {i}
die Tablette {f} [Med.]tablet {i}
Tablette einnehmen {allg} hap alma {allg}
Tablette einnehmen {allg} hap yutma {allg}
Tabletten einnehmen {v} ilaç almak {fi}
die Tabletteneinnahme {f} hap alma {i}
die Tabletteneinnahme {f} hapı içme {i}
die Tablettenvergiftung {f} hap zehirlenmesi {i}
die Tablettenvergiftung {f} ilaç zehirlenmesi {i}
Tabstopp {allg} [EDV]sekmeler {allg}
tabu {adj} dokunulmaz {s}
tabu {adj} kutsal {s}
das Tabu {n} kutsal sayılan şeylere dokunulmasını yasaklayan dini inanç {i}
tabu {adj} tabu {s}
tabu {a} tekinsiz {a}
das Tabu {n} üzerinde konuşulamayan şey {i}
das Tabu {n} yapılamayan şey {i}
tabu {adj} yasaklanmış {s}
tabufrei {adj} tabulardan uzak {s}
tabufrei {adj} tabusuz {s}
tabuisieren {v} tabu kabul etmek {v}
tabuisieren {v} tabulaştırmak {v}
die Tabuisierung {f} dokunulmazlaştırma {i}
die Tabuisierung {f} tabu ilan etme {i}
die Tabuisierung {f} tabulaştırma {i}
der Tabulator {m} daktiloda sütun genişliğini ayarlayan düzenek {i}
der Tabulator {m} tabulatör {i}