DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Pan {m} bey {i}
der Pan {m} efendi {i}
Pan- {prä} bütün {önk}
Pan- {prä} tüm {önk}
die Panade {f} poğaça {i}
der Panama {m} [Tex]hasır şapka {i}
der Panama {m} [Tex]özel dokunmuş bir tür kumaş {i}
der Panama {m} [Tex]Panama şapkası {i}
der Panamerikanismus {m} [Pol.]panamerikanizm {i}
das Panaridum {n} [Med.]dolama {i}
das Panaridum {n} [Med.]tırnak çevresinde iltihaplanma {i}
die Panarteritis {f} kalbin bütün arterlerinin iltihaplanması {i}
die Panarteritis {f} panarterit {i}
der Panasch {m} alacalı bulacalı {i}
der Panasch {m} rengarenk {i}
der Panasch {m} renk renk {i}
der Panasch {m} sorguç {i}
die Panaschierung {f} [Bot.]yaprakların üstünde oluşan renkli lekeler {i}
panchromatisch {adj} [Foto]pankromatik {s}
der Panda {m} [Zoo]panda {i}
das Pandämonium {n} kötü ruhların toplandığı yer {i}
die Pandekte {f} [Jur.]pandekt hukuku {i}
die Pandekten {pl} [Jur.]pandekt hukuku {ç}
die Pandemie {f} [Med.]büyük salgın {i}
die Pandemie {f} [Med.]pandemi {i}
die Pandemie {f} salgın bir hastalığın kıta düzeyinde çok geniş bir alana yayılması durumu {i}
pandemisch {adj} salgın {s}
pandemisch {adj} salgın olarak görülen {s}
das Paneel {n} kaplama kanalı {i}
das Paneel {n} lambri {i}
das Paneel {n} tahta kaplama {i}
paneelieren {v} tahta ile kaplamak {v}
paneelieren {v} tahta kaplama yapmak {v}
der Panegyriker {m} methiyeci {i}
der Panegyriker {m} övgücü {i}
der Panegyrikus {m} methiye {i}
der Panegyrikus {m} övgü {i}
der Panegyrikus {m} övme {i}
panegyrisch {adj} övgülü {s}
das Panel {n} kamuoyu araştırması için seçilen temsili grup {i}
die Panflöte {f} çoban kavalı {i}
päng! {Inter} peng! pat! {ünl}
der Pangermanismus {m} German birliği hareketi {i}
der Panhellenismus {m} Helen {i}
der Panhellenismus {m} panhelenizm {i}
der Panhellenismus {m} Yunan birliği {i}
das Panier {n} bayrak {i}
das Panier {n} döviz {i}
das Panier {n} şiar {i}
das Panier {n} slogan {i}
panieren {v} galeta ununa batırmak {v}
panieren {v} galeta ununa bulamak {v}
panieren {v} pane etmek {fi}
das Paniermehl {n} ekmek kırıntısı {i}
das Paniermehl {n} galeta unu {i}
die Panik {f} endişe {i}
die Panik {f} panik {i}
die Panik {f} telaş içinde {i}
die Panik {f} ürküntü {i}
Panik verbreiten {v} Panik yaratmak {fi}
panikartig {adv} panik halinde {adv}
panikartig {adv} panik şeklinde {adv}
die Panikattacke {f} [Med.]panik atak {i}
die Panikmache {f} panik yaratma {i}
panisch {a} paniğe kapılmış {a}
panisch {adj} panik yaratan {s}
panisch {adj} ürkütücü {s}
der Panislamismus {m} panislamizm {i}
der Panislamismus {m} tüm Müslümanları bir çatı altına toplama politikası {i}
der Panje {m} Polonya köylüsüne takılan alaysı ad {i}
das Panjepferd {n} [Zoo]küçük Rus atı {i}
die Pankarditis {f} [Med.]endokart {i}
die Pankarditis {f} [Med.]miyokart ve perikart iltihaplanması {i}
das Pankreas {n} karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön kısmında yerleşik organın adı {i}
das Pankreas {n} [Med.]pankreas {i}
Pankreaskarzinom {allg} pankreas kanseri {allg}
der Pankreaskopf {m} [Med.]pankreas başı {i}
der Pankreasschwanz {m} [Med.]pankreas kuyruğu {i}
die Pankreastransplantation {f} pankreas nakli {i}
die Pankreatitis {f} pankreas iltihabı {i}