DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Mut {m} cesaret {i}
der Mut {m} korkusuzluk {i}
der Mut {m} ruh hali {i}
der Mut {m} yiğitlik {i}
der Mut {m} yüreklilik {i}
Mut antrinken {allg} cesaretlenmek için içki içmek {allg}
Mut entwickeln {allg} cesaret göstermek {allg}
Mut fassen {allg} cesaretlenmek {allg}
Mut schöpfen {allg} cesaretlenmek {allg}
Mut zusprechen {allg} cesaret vermek {allg}
Mut zusprechen {v} moral vermek {fi}
mutabel {adj} değişebilir {s}
mutabel {adj} değişken {s}
mutabel {adj} oynak {s}
die Mutabilität {f} değişebilirlik {i}
die Mutabilität {f} değişkenlik {i}
die Mutation {f} [Bio]canlı organizmaların özelliklerinin kalıtsal olarak değişmesi {i}
die Mutation {f} [Bio]değişim {i}
die Mutation {f} [Bio]mutasyon {i}
die Mutation {f} [Med.]ses değişimi {i}
die Mutation {f} [Bio]ses kalınlaşması {i}
mutatis {adv} gereken değişikleri yaptıktan sonra {adv}
muten {v} [Berg]ocak açımı için başvurmak {v}
muten {v} [Berg]ocak açımı için başvuruda bulunmak {v}
der Muter {m} [Berg]ocak açımı için başvuran kişi {i}
mutieren {itr} [Bio]erkek çocuğun sesinin kalınlaşması {itr}
mutieren {v} şeklini değiştirmek {fi}
mutig {adj} cesaretli {s}
mutig {adj} cesur {s}
mutig {adj} korkusuz {s}
mutig {a} yiğit {a}
mutig {adj} yürekli {s}
mutig {adv} cesurca {adv}
der Mutismus {m} ruhsal sebeplerden dolayı konuşamama {i}
mutlos {a} boynu bükük {a}
mutlos {adj} cesaretsiz {s}
mutlos {adj} korkak {s}
mutlos {a} melul {a}
mutlos {a} yüreksiz {a}
die Mutlosigkeit {f} cesaretsizlik {i}
die Mutlosigkeit {f} korkaklık {i}
mutmaßen {v} kestirmek {v}
mutmaßen {v} sanmak {fi}
mutmaßen {v} tahmin etmek {v}
mutmaßen {v} zannetmek {fi}
mutmaßlich {a} belki {a}
mutmaßlich {a} galiba {a}
mutmaßlich {adj} muhtemel {s}
mutmaßlich {adj} mümkün {s}
mutmaßlich {adj} olası {s}
mutmaßlich {allg} sanılan {allg}
mutmaßlich {allg} tahmin edilen {allg}
mutmaßlich {adj} tahmini {s}
mutmaßlich {allg} zannedilen {allg}
die mutmaßliche Einwilligung {f} tahmin edilen muvafakat {i}
die mutmaßliche Einwilligung {f} tahmin edilen onama {i}
mutmaßliche Lebensdauer {allg} bir eşyanın tahmini ömrü {allg}
die Mutmaßlichkeit {f} muhtemellik {i}
die Mutmaßung {f} farz {i}
die Mutmaßung {f} sanı {i}
die Mutmaßung {f} tahmin {i}
die Mutprobe {f} cesaret gösterme denemesi {i}
die Mutter {f} ana {i}
die Mutter {f} anne {i}
die Mutter {f} dişi hayvan {i}
die Mutter {f} doğuran {i}
die Mutter {f} [anat.]rahim {i}
die Mutter {f} [Tec]somun {i}
die Mutter {f} üreten {i}
die Mutter {f} valide {i}
die Mutter {f} vida {i}
mutter Maria {allg} Meryem Ana {allg}
Mutter Natur {allg} tabiat ana {allg}
die Mutterbank {f} ana banka {i}
der Mutterbaum {m} [Bot.]tohumluk ağaç {i}
die Mütterberatungsstelle {f} annelik danışma merkezi {i}
die Mutterbindung {f} [Psych]anneye aşırı bağımlılık hastalığı {i}
der Mutterboden {m} verimli arazi {i}
der Mutterboden {m} verimli toprak {i}
die Mutterbrust {f} ana göğsü {i}