DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
konsekutiv {adj} [Sprachw]bir önceki cümlede açıklanan ifadeyi tamamlayan {s}
konsekutiv {adj} [Sprachw]nedenselleştiren {s}
konsekutiv {adj} [Sprachw]sonuç gösteren {s}
konsekutiv {adj} [Sprachw]sonucu belirten {s}
der Konsekutivsatz {m} [Sprachw]sonuç cümleciği {i}
der Konsens {m} izin {i}
der Konsens {m} kabul {i}
der Konsens {m} mutabakat {i}
der Konsens {m} onaylama {i}
der Konsens {m} rıza {i}
der Konsens {m} uygunluk {i}
der Konsens {m} uyuşma {i}
der Konsens {m} uzlaşma {i}
die Konsensdemokratie {f} [Pol.]uzlaşma demokrasisi {i}
konsensual {allg} onaya bağlı {allg}
konsensual {allg} rızağa bağlı {allg}
der Konsensualkontrakt {m} [Handel]isteğe bağlı sözleşme {i}
der Konsensualvertrag {m} rızağa bağlı akit {i}
konsequent {adj} mantıki {s}
konsequent {a} mantıklı {a}
konsequent {a} sebatlı {a}
konsequent {adj} tutarlı {s}
konsequenterweise {allg} mantık gereği {allg}
konsequenterweise {allg} tutarlılık gereği {allg}
die Konsequenz {f} inat {i}
die Konsequenz {f} mantık {i}
die Konsequenz {f} netice {i}
die Konsequenz {f} sebat {i}
die Konsequenz {f} sonuç {i}
die Konsequenz {f} tutarlık {i}
die Konsequenz {f} tutarlılık {i}
die Konsequenz {f} vargı {i}
die Konsequenz {f} varılan sonuç {i}
Konsequenz ziehen {allg} sonuç çıkarmak {allg}
Konsequenzen tragen {allg} sonucuna katlanmak {allg}
der Konservatismus {m} tutuculuk {i}
konservativ {adj} muhafazakar {s}
konservativ {adj} tutucu {s}
Konservativer {fm} muhafazakar {fm}
Konservativer {fm} muhafazakar parti üyesi {fm}
Konservativer {fm} tutucu {fm}
konservatives Denken {allg} tutucu düşünce {allg}
der Konservativismus {m} muhafazakarlık {i}
der Konservativismus {m} tutuculuk {i}
der Konservator {m} sanat eserlerini koruma görevlisi {i}
konservatorisch {adj} konservatuara ait {s}
der Konservatorist {m} konservatuar öğrencisi {i}
das Konservatorium {n} konservatuar {i}
das Konservatorium {n} konservatuvar {i}
das Konservatorium {n} müzik {i}
das Konservatorium {n} tiyatro ve bale öğreniminin yapıldığı okul {i}
die Konserve {f} [Med.]dondurulmuş kan {i}
die Konserve {f} konserve {i}
die Konserve {f} TVde bant yayın {i}
die Konserven {pl} konserveler {ç}
die Konservenbüchse {f} konserve kutusu {i}
die Konservendose {f} konserve kutusu {i}
die Konservenfabrik {f} konserve fabrikası {i}
die Konservenfabrikation {f} konservecilik {i}
die Konservenindustrie {f} konserve sanayii {i}
die Konservenmusik {f} banda alınan müzik {i}
der Konservenöffner {m} konserve açacağı {i}
konservieren {v} banta almak {fi}
konservieren {v} konserve etmek {fi}
konservieren {v} konserve kurmak {v}
konservieren {v} konserve yapmak {v}
konservieren {v} korumak {v}
konservieren {v} muhafaza etmek {v}
konservieren {v} saklamak {v}
die Konservierung {f} konserveleme {i}
die Konservierung {f} koruma {i}
die Konservierung {f} muhafaza {i}
die Konservierung {f} muhafaza etme {i}
die Konservierung {f} saklama {i}
das Konservierungsmittel {n} konserve hazırlama maddesi {i}
das Konservierungsmittel {n} konserveleme maddesi {i}
das Konservierungsmittel {n} koruyucu madde {i}
der Konservierungsstoff {m} koruyucu madde {i}
der Konsignant {m} [Handel]denizaşırı emanet yoluyla satış yapan kişi {i}
der Konsignatar {m} [Handel]emanetçi {i}