DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Einnahmen {pl} gelirler {ç}
die Einnahmen {pl} hasıl {ç}
die Einnahmen {pl} irat {ç}
die Einnahmen {pl} tahsilat {ç}
die Einnahmen {pl} varidat {ç}
Einnahmen aus dem Fremdenverkehr {allg} turizmden elde edilen gelirler {allg}
Einnahmen aus unsichtbaren Leistungen {allg} görünmez hizmetlerden elde edilen hasılat {allg}
Einnahmen aus unsichtbaren Leistungen {allg} görünmez hizmetlerden tahsilat {allg}
Einnahmen in laufender Rechnung {allg} cari hesapta tahsilat {allg}
Einnahmen und Ausgaben {allg} gelir ve harcamalar {allg}
Einnahmen und Ausgaben {allg} tahsilat ve sarfiyat {allg}
Einnahmen- und Ausgabenplanung {allg} gelir ve gider planlaması {allg}
Einnahmen-Ausgaben-Plan {allg} nakit bütçesi {allg}
der Einnahmenausfall {m} tahsilat kaybı {i}
der Einnahmenausfall {m} varidat kaybı {i}
Indirekte Treffer
der Abstimmung laufender Einnahmen und Ausgaben {allg} cari tahsilat ile harcamalar arasında eşgüdüm {allg}
Abstimmung laufender Einnahmen und Ausgaben {allg} sabit gelir ve giderlerin koordinasyonu {allg}
Ausgaben und Einnahmen {allg} [Handel]tahsilat ve giderler {allg}
betriebsfremde Einnahmen {allg} işletme dışı hasılat {allg}
betriebsfremde Einnahmen {allg} arızi gelirler {allg}
einmalige Einnahmen {allg} bir kereye mahsus tahsilat {allg}
einmalige Einnahmen {allg} bir kereye mahsus gelirler {allg}
Einnahmen aus dem Fremdenverkehr {allg} turizmden elde edilen gelirler {allg}
Einnahmen aus unsichtbaren Leistungen {allg} görünmez hizmetlerden elde edilen hasılat {allg}
Einnahmen aus unsichtbaren Leistungen {allg} görünmez hizmetlerden tahsilat {allg}
Einnahmen in laufender Rechnung {allg} cari hesapta tahsilat {allg}
Einnahmen und Ausgaben {allg} tahsilat ve sarfiyat {allg}
Einnahmen und Ausgaben {allg} gelir ve harcamalar {allg}
Einnahmen- und Ausgabenplanung {allg} gelir ve gider planlaması {allg}
Einnahmen-Ausgaben-Plan {allg} nakit bütçesi {allg}
ohne Einnahmen {allg} gelirsiz {allg}
passivierte Einnahmen {allg} ertelenmiş tahsilat {allg}
periodische Einnahmen {allg} dönemsel tahsilat {allg}
steuerfreie Einnahmen {allg} vergiden muaf gelirler {allg}
steuerfreie Einnahmen {allg} vergiden muaf tahsilat {allg}