DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
ansegeln {v} [Naut.]bir şeye çarpmak {fi}
ansegeln {v} [Naut.]bir şeye vurmak {fi}
ansegeln {v} [Naut.]rota vermek {fi}
ansegeln {v} [Naut.]yelkencilik sezonunu açmak {fi}
ansehen {v} ... gibi görünmek {fi}
das Ansehen {n} ad {i}
ansehen {v} anlamak {fi}
das Ansehen {n} bakma {i}
ansehen {v} bakmak {fi}
ansehen {v} farkına varmak {fi}
ansehen {v} görmek {fi}
das Ansehen {n} görünüş {i}
ansehen {v} göz önünde tutmak {fi}
das Ansehen {n} gözden geçirme {i}
ansehen {v} gözden geçirmek {fi}
ansehen {v} hesaba katmak {fi}
das Ansehen {n} itibar {i}
ansehen {v} kavramak {fi}
das Ansehen {n} kıymet {i}
das Ansehen {n} nam {i}
das Ansehen {n} nüfuz {i}
das Ansehen {n} otorite {i}
das Ansehen {n} prestij {i}
das Ansehen {n} san {i}
das Ansehen {n} şan {i}
ansehen {v} sanmak {fi}
das Ansehen {n} saygınlık {i}
das Ansehen {n} şeref {i}
ansehen {v} seyretmek {fi}
das Ansehen {n} sima {i}
das Ansehen {n} süs {i}
das Ansehen {n} takdir {i}
das Ansehen {n} tavır {i}
ansehen {v} telakki etmek {fi}
ansehen {v} yüzünden anlamak {fi}
ansehen {v} yüzünden okumak {fi}
ansehen {v} zannetmek {fi}
ansehen {allg} dolaşmak {allg}
ansehen {allg} seyretmek {allg}
Ansehen genießen {allg} itibar görmek {allg}
Ansehen genießen {allg} saygı görmek {allg}
ansehnlich {adj} azametli {s}
ansehnlich {adj} büyük {s}
ansehnlich {a} dikkate değer {a}
ansehnlich {a} gösterişli {a}
ansehnlich {adj} heybetli {s}
ansehnlich {adj} iri yarı {s}
ansehnlich {adj} kayda değer {s}
ansehnlich {adj} kılık kıyafeti düzgün {s}
ansehnlich {adj} mühim {s}
ansehnlich {adj} oturaklı {s}
ansehnlich {adj} saygıdeğer {s}
ansehnlich {adj} görkemli {s}
ansehnlich {adj} hatırı sayılır {s}
die Ansehnlichkeit {f} güzellik {i}
anseilen {v} iple bağlamak {fi}
ansengen {v} ateşe göstermek {fi}
ansengen {v} azıcık yakmak {fi}
ansengen {v} ütülemek {fi}
die Anserine {f} beşparmakotu {i}
die Anserine {f} kaz otu {i}
die Anserine {f} kazotu {i}
ansetzen {v} ateşe koymak {fi}
ansetzen {v} başlamak {fi}
ansetzen {v} [mil.]bir hedefe yöneltmek {fi}
ansetzen {v} bir şeye başlamak {fi}
ansetzen {v} bir şeye kalkışmak {fi}
ansetzen {v} dal budak vermek {fi}
ansetzen {v} dayamak {fi}
ansetzen {v} eklemek {fi}
ansetzen {v} farz etmek {fi}
ansetzen {v} filiz vermek {fi}
ansetzen {v} filizlenmek {fi}
ansetzen {v} hazırlamak {fi}
ansetzen {v} ilave etmek {fi}
ansetzen {v} kararlaştırmak {fi}
ansetzen {v} kıymet biçmek {fi}
ansetzen {v} koymak {fi}
ansetzen {itr} [Bot.]meyve verir hale gelmek {itr}
ansetzen {v} meyvelenmek {fi}