DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
entwachsen {itr} bir yerden oluşmak {itr}
entwachsen {itr} büyümek {itr}
entwachsen {itr} çıkmak {itr}
entwachsen {itr} eskimek {itr}
entwachsen {itr} yaşı geçmek {itr}
entwachsen {itr} yetişmek {itr}
entwaffnen {v} güçsüz kılmak {v}
entwaffnen {v} kozlarını elinden almak {v}
entwaffnen {v} silahını elinden almak {v}
entwaffnen {v} silahsızlandırmak {v}
entwaffnen {allg} silahsızlanmak {allg}
die Entwaffnung {f} silahlarının elinden alınması {i}
die Entwaffnung {f} silahsızlandırma {i}
entwalden {v} ormanı yok etmek {v}
entwalden {v} ormansızlandırmak {v}
entwarnen {itr} tehlikenin geçmiş olduğunu düdükle bildirmek {itr}
die Entwarnung {f} [mil.]tehlike geçti işareti {i}
entwässern {v} akaçlamak {fi}
entwässern {v} drenaj yapmak {fi}
entwässern {v} drene etmek {fi}
entwässern {v} kurutmak {v}
entwässern {v} suyunu almak {v}
entwässern {v} suyunu boşaltmak {v}
entwässert {a} drene {a}
die Entwässerung {f} akaçlama {i}
die Entwässerung {f} drenaj {i}
die Entwässerung {f} kurutma {i}
die Entwässerung {f} suyun boşaltılması {i}
die Entwässerung {f} suyunu boşaltma {i}
die Entwässerungsanlage {f} drenaj tesisi {i}
das Entwässerungsbecken {n} boşaltma havzası {i}
der Entwässerungshahn {m} süzme musluğu {i}
der Entwässerungskanal {m} su boşaltma kanalı {i}
das Entwässerungsmittel {n} suyu süzüp kurutma aracı {i}
das Entwässerungsrohr {n} su boşaltma borusu {i}
das Entwässerungsrohr {n} su tahliye borusu {i}
entweder {allg} [Sprachw]ya {allg}
entweder ... oder {prp} ya ... ya ... {öt}
das Entweder-oder {n} [Sprachw]ikilem {i}
entweichen {itr} çıkmak {itr}
entweichen {itr} kaçmak {itr}
entweichen {v} sıvınmak {fi}
entweichen {itr} sıvışmak {itr}
entweichen {itr} sızmak {itr}
entweichen {itr} tüymek {itr}
die Entweichung {f} buharlaşma {i}
die Entweichung {f} gaz haline gelme {i}
die Entweichung {f} uçma {i}
das Entweichungsventil {n} buharlaştırma vanası {i}
entweihen {v} [Rel.]kutsallığını bozmak {v}
entweihen {v} [Rel.]kutsallığını gidermek {v}
die Entweihung {f} [Rel.]ibadeti bozma {i}
die Entweihung {f} [Rel.]kutsallığı bozma {i}
entwenden {v} aşırmak {fi}
entwenden {v} çalıp kaçmak {v}
entwenden {v} çalmak {v}
entwenden {v} habersiz almak {v}
entwenden {v} izinsiz almak {v}
entwenden {v} kapıp kaçmak {v}
die Entwendung {f} aşırma {i}
die Entwendung {f} çalma {i}
die Entwendung {f} habersiz alma {i}
die Entwendung {f} izinsiz alma {i}
entweren {v} bırakmak {fi}
entweren {v} terk etmek {fi}
entwerfen {v} çizmek {v}
entwerfen {v} hazırlamak {v}
entwerfen {v} kanun hazırlamak {v}
entwerfen {v} karalamak {v}
entwerfen {v} kompoze etmek {v}
entwerfen {v} krokisini çizmek {fi}
entwerfen {v} kurmak {v}
entwerfen {v} müsvedde yapmak {v}
entwerfen {v} planlamak {v}
entwerfen {v} resmetmek {v}
entwerfen {v} tanzim etmek {v}
entwerfen {v} tasarlamak {v}
entwerfenv {v} taslağını yapmak {fi}
der Entwerfer {m} desinatör {i}
der Entwerfer {m} tasarımcı {i}