DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
unm {a} etrafında {a}
unmanierlich {adj} görgü kurallarını bilmeyen {s}
unmanierlich {adj} görgüsüz {s}
unmanierlich {adj} kaba {s}
unmanierlich {adj} nezaketsiz {s}
unmännlich {adj} erkekliğe aykırı {s}
unmännlich {adj} erkekliğe yakışmayan {s}
unmännlich {adj} korkak {s}
unmännlich {adj} namert {s}
das Unm {n} abartma {i}
das Unm {n} ahlaksızlık {i}
das Unm {n} aşırılık {i}
das Unm {n} edepsizlik {i}
das Unm {n} mübalağa {i}
das Unm {n} münasebetsizlik {i}
die Unmasse {f} büyük miktar {i}
die Unmasse {f} büyük ölçü {i}
unmaßgeblich {adj} anlamsız {s}
unmaßgeblich {adj} değersiz {s}
unmaßgeblich {adj} manasız {s}
unmaßgeblich {adj} önemsiz {s}
unmäßig {a} aşırı {a}
unmäßig {adj} aşırı derecede {s}
unmäßig {adj} hadsiz {s}
unmäßig {adj} ölçü tanımaz {s}
unmäßig {adj} ölçüsüz {s}
unmäßig {adj} safhasız {s}
die Unmäßigkeit {f} aşırılık {i}
die Unmäßigkeit {f} ölçü tanımazlık {i}
die Unmäßigkeit {f} ölçüsüzlük {i}
die Unmenge {f} büyük miktar {i}
die Unmenge {f} çok büyük miktar {i}
die Unmenge {f} furya {i}
die Unmenge {f} oldukça büyük miktar {i}
der Unmensch {m} canavar {i}
der Unmensch {m} gaddar {i}
der Unmensch {m} görgüsüz kişi {i}
der Unmensch {m} kaba kişi {i}
der Unmensch {m} katı yürekli kişi {i}
unmenschlich {adj} barbarca {s}
unmenschlich {a} gaddar {a}
unmenschlich {a} gayri insani {a}
unmenschlich {adj} hayvanca {s}
unmenschlich {adj} insanlık dışı {s}
unmenschlich {a} kıyıcı {a}
unmenschlich {a} şefkatsiz {a}
die Unmenschlichkeit {f} barbarlık {i}
die Unmenschlichkeit {f} canavarlık {i}
die Unmenschlichkeit {f} insanlık dışı olma {i}
unmerkbar {adj} fark edilemez {s}
unmerkbar {adj} farkına varılamaz {s}
unmerklich {adj} fark edilemez {s}
unmerklich {adj} farkına varılamaz {s}
unmessbar {adj} hesaplanamaz {s}
unmessbar {adj} ölçülemez {s}
unmethodisch {adj} metotsuz {s}
unmethodisch {adj} sistemsiz {s}
unmissverständlich {adj} açık {s}
unmissverständlich {adj} belirgin {s}
unmissverständlich {adj} yanlış anlaşılmalara fırsat vermeyen {s}
unmittelbar {adj} aracısız {s}
unmittelbar {a} direkt {a}
unmittelbar {adj} doğrudan doğruya {s}
unmittelbar {adj} dolaysız {s}
unmittelbar {adj} vasıtasız {s}
unmittelbar bevorstehend {allg} doğrudan doğruya yaklaşan {allg}
unmittelbare Haftung {allg} birinci derecede sorumluluk {allg}
unmittelbare Lohnkosten {allg} direkt işçilik maliyeti {allg}
die unmittelbare Stellvertretung {f} doğrudan doğruya temsil {i}
die unmittelbare Wahl {f} doğrudan doğruya seçim {i}
unmittelbarer Arbeitsaufwand {allg} direkt işçilik {allg}
unmittelbarer Arbeitsaufwand {allg} dolaysız maliyeti {allg}
der unmittelbarer Besitz {m} doğrudan doğruya sahip olma {i}
der unmittelbarer Besitz {m} doğrudan doğruya zilyetlik {i}
unmittelbarer Besitzer {allg} doğrudan doğruya zilyet {allg}
der unmittelbarer Schaden {m} doğrudan doğruya zarar {i}
die Unmittelbarkeit {f} aracısızlık {i}
die Unmittelbarkeit {f} doğrudan doğruyalık {i}
die Unmittelbarkeit {f} dolaysızlık {i}
unmöbliert {adj} döşemesi olmayan {s}