DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Studie {f} bilimsel araştırma {i}
die Studie {f} bilimsel inceleme {i}
die Studie {f} etüt {i}
die Studie {f} inceleme {i}
die Studie {f} ön araştırma {i}
die Studie {f} tasarım {i}
die Studie {f} taslak {i}
der Studienabbrecher {m} yüksek öğrenimini yarıda bırakan {i}
der Studienabschluss {m} yüksekokul mezuniyeti {i}
der Studienassessor {m} lise öğretmen adayı {i}
der Studienaufenthalt {m} öğrenim amaçlı ziyaret {i}
die Studienberatung {f} öğrenci danışmanlığı {i}
Studienbescheinigung {nom} Öğrenci belgesi {i}
der Studienbewerber {m} üniversite adayı {i}
das Studienbewerbervisum {n} öğrenci aday vizesi {i}
das Studienbuch {n} Transkript {i}
der Studiendirektor {m} meslek okulu müdürü {i}
der Studiendirektor {m} ortaöğretim müdür yardımcısı {i}
das Studienfach {n} bilimdalı {i}
das Studienfach {n} üniversite öğrenim dalı {i}
der Studienfreund {m} okul arkadaşı {i}
der Studiengang {m} üniversite öğrenim dalı {i}
der Studiengang {m} yüksek öğrenim türü {i}
die Studiengebühr {f} üniversite öğrenim harcı {i}
die Studiengebühren {pl} yüksekokul harçları {ç}
studienhalber {adv} öğrenim amacıyla {adv}
studienhalber {adv} okuma amacıyla {adv}
das Studienjahr {n} akademik yıl {i}
das Studienjahr {n} öğrenim yılı {i}
das Studienkolleg {n} yüksek öğrenim hazırlık sınıfı {i}
die Studienordnung {f} üniversite eğitimini düzenleyen kurallar {i}
der Studienplatz {m} üniversite adayının amaçladığı imkan {i}
der Studienrat {m} lise öğretmeni {i}
der Studienreferendar {m} stajyer öğretmen {i}
die Studienreise {f} kültür gezisi {i}
die Studienreise {f} kültür turu {i}
die Studienreise {f} inceleme gezisi {i}
die Studienreise {f} kültürel gezi {i}
die Studienzeit {f} eğitim zamanı {i}
die Studienzeit {f} öğrenim zamanı {i}
studieren {v} araştırmak {fi}
studieren {itr} bilimsel araştırma yapmak {itr}
studieren {v} çalışmak {fi}
studieren {itr} derinlemesine araştırmak {itr}
studieren {v} etüt etmek {fi}
studieren {v} incelemek {fi}
studieren {itr} iyice incelemek {itr}
studieren {v} öğrenim görmek {fi}
studieren {v} okumak {fi}
studieren {v} tahsil etmek {fi}
studieren {itr} üniversitede öğrenim görmek {itr}
studieren {itr} üniversitede öğrenmek {itr}
studieren {itr} üniversitede okumak {itr}
studieren {v} yüksek okulda öğrenim yapmak {fi}
Studierende {mf} üniversite öğrencisi {mf}
die Studierende {f} yüksek okulda öğrenim yapan {i}
der Studierender {m} yüksek okulda öğrenim yapan {i}
die Studierstube {f} çalışma odası {i}
Studierte {mf} üniversite bitirmiş kimse {mf}
studierte Frau {allg} üniversite mezunu kadın {allg}
das Studierzimmer {n} çalışma odası {i}
das Studio {n} sanatsal çalışma mekanı {i}
das Studio {n} stüdyo {i}
die Studiobühne {f} deneysel sahne {i}
die Studiobühne {f} [Theat]oda tiyatrosu {i}
die Studiobühne {f} uygulama sahnesi {i}
das Studium {n} araştırma {i}
das Studium {n} bilimsel araştırma {i}
das Studium {n} bilimsel inceleme {i}
das Studium {n} inceleme {i}
das Studium {n} tahsil {i}
das Studium {n} üniversite eğitimi {i}
das Studium {n} yüksek öğrenim {i}
das Studiumgenerale {n} genel kültür dersi {i}
das Studiumgenerale {n} genel kültür kurumu {i}
die Studiumsbescheinigung {f} üniversite öğrenim belgesi {i}