TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
masrafları azaltan {s} Kosten senkend {adj}
masrafları gösterir hesap özeti {i} die Kostenrechnung {f}
masrafları hesaplama {allg} Berechnung der Kosten {allg}
masrafları karşılama {i} der Rembours {m}
masrafları karşılamak {fi} Aufkommen {v}
masrafları karşılamak {allg} Kosten decken {allg}
masrafları karşılamak {allg} Kosten tragen {allg}
masrafları karşılamak {allg} Kosten übernehmen {allg}
masrafları karşılamak {v} rückvergüten {v}
masrafları karşılayan {s} Kosten deckend {adj}
masrafları kısma {i} die Kostendämpfung {f}
masrafları ödeme {i} die Kostenerstattung {f}
masrafları ödemek {allg} Auslagen ersetzen {allg}
masrafları ödemek {allg} Auslagen erstatten {allg}
masrafları ödemek {allg} Kosten erstatten {allg}
masrafları ödemek {v} rückvergüten {v}
masrafları ödenecek vergiden düşme {allg} Absetzung von der Steuer {allg}
masrafları ödenecek vergiden indirme {allg} Absetzung von der Steuer {allg}
masrafları reddetmek {allg} Auslagen bestreiten {allg}
masrafları üstlenen {i} der Kostenträger {m}
masrafları üstlenmek {allg} die Kosten tragen {allg}
masrafları üstlenmek {allg} Kosten übernehmen {allg}
masrafları üzerinde bırakılmak şartıyla davayı red {allg} Klage abweisen {allg}
masrafları üzerinde bırakılmak şartıyla davayı reddetmek {allg} Klage abweisen {allg}
masrafları yüklemek {allg} Kosten auferlegen {allg}
masrafların azaltılması {i} die Kostensenkung {f}
masrafların işyeri tarafından ödenmesi {allg} auf Geschäftskosten {allg}
masrafların karşılanması {i} die Aufwandsentschädigung {f}
masrafların karşılanması {i} die Kostendeckung {f}
masrafların kısılması {i} die Minderausgabe {f}
masrafların tayin kararı {i} der Kostenfestsetzungsbeschluss {m}
masrafların tayini {i} die Kostenfestsetzung {f}
masrafların tazminatı {i} der Kostenersatz {m}
masrafların tazmini {i} die Aufwandsentschädigung {f}
masrafların tazmini {allg} Ersatz von Verwendungen {allg}
masrafları karşılama {i} die Bestreitung {f}
masrafları ödemek {fi} freihalten {v}
Indirekte Treffer
ağırlama masrafları {ç} die Bewirtungskosten {pl}
araştırma masrafları {ç} die Forschungskosten {pl}
araştırma masrafları {i} der Forschungsaufwand {m}
avarya masrafları {ç} die Havarieausgaben {pl}
avukat masrafları {ç} die Anwaltskosten {pl}
bakım masrafları {ç} die Unterhaltskosten {pl}
banka masrafları {ç} [tic]die Bankspesen {pl}
boşaltma masrafları {ç} die Löschkosten {pl}
cenaze masrafları {ç} die Beerdigungskosten {pl}
danışma masrafları {ç} die Beratungskosten {pl}
depolama masrafları {ç} die Lagerspesen {pl}
düzenleme masrafları {ç} die Bereitstellungskosten {pl}
düzenleme masrafları {ç} die Bereitschaftskosten {pl}
eğitim masrafları {ç} die Ausbildungskosten {pl}
faaliyet masrafları {ç} die Geschäftsunkosten {pl}
faaliyet masrafları {ç} die Geschäftskosten {pl}
geçim masrafları {ç} die Lebenshaltungskosten {pl}
geçim masrafları {allg} Kosten der Lebenshaltung {allg}
geçim masrafları {ç} die Unterhaltskosten {pl}
geçim masrafları {ç} die Lebensunterhaltungskosten {pl}
geçim masrafları {ç} die Lebensunterhaltskosten {pl}
geliştirme masrafları {ç} die Entwicklungskosten {pl}
geliştirme masrafları {i} der Entwicklungsaufwand {m}
gidiş masrafları {ç} die Fahrtkosten {pl}
gönderme masrafları {ç} die Versandkosten {pl}
hastalık masrafları {ç} die Krankheitskosten {pl}
hastane masrafları {ç} die Krankenhauskosten {pl}
idare masrafları {ç} die Verwaltungskosten {pl}
ihtar masrafları {ç} die Mahnspesen {pl}
inşaat masrafları {ç} die Baukosten {pl}
masrafları {ç} die Geschäftsunkosten {pl}
işçilik masrafları {ç} die Bearbeitungskosten {pl}
iskonto masrafları {ç} die Diskontspesen {pl}
işlem masrafları {ç} die Abwicklungskosten {pl}
işlem masrafları {ç} die Bearbeitungskosten {pl}
işleme masrafları {ç} die Verarbeitungskosten {pl}
işletme masrafları {ç} [tic]die Betriebskosten {pl}
işletme masrafları {ç} die Betriebsausgaben {pl}
ısıtma masrafları {ç} die Heizkosten {pl}
ısıtma masrafları düzenlemesi {i} die Heizkostenverordnung {f}
ısıtma masrafları yardımı {i} die Heizkostenbeihilfe {f}
kalorifer masrafları {ç} die Heizkosten {pl}
kargo masrafları {ç} die Versandkosten {pl}
kredi bulma masrafları {ç} die Kreditbeschaffungskosten {pl}
kredi masrafları {ç} die Kreditkosten {pl}
kredi masrafları {ç} die Darlehenskosten {pl}
kredi sağlama masrafları {ç} die Kreditbeschaffungskosten {pl}
kredi temini masrafları {ç} die Kreditbeschaffungskosten {pl}
kurtarma masrafları {ç} die Bergungskosten {pl}
kuruluş masrafları {ç} die Gründungskosten {pl}
kuruluş masrafları {i} der Gründungsaufwand {m}
kurutma masrafları {ç} die Trocknungskosten {pl}
mahkeme masrafları {ç} die Prozesskosten {pl}
mahkeme masrafları {i} [huk]die Gerichtskosten {f}
maliyet masrafları {ç} [tic]die Gestehungskosten {pl}
malzeme masrafları {i} der Materialaufwand {m}
malzeme masrafları {ç} die Materialkosten {pl}
masrafları azaltan {s} Kosten senkend {adj}
masrafları gösterir hesap özeti {i} die Kostenrechnung {f}
masrafları hesaplama {allg} Berechnung der Kosten {allg}
masrafları karşılama {i} der Rembours {m}
masrafları karşılamak {allg} Kosten übernehmen {allg}
masrafları karşılamak {allg} Kosten tragen {allg}
masrafları karşılamak {allg} Kosten decken {allg}
masrafları karşılamak {fi} Aufkommen {v}
masrafları karşılamak {v} rückvergüten {v}
masrafları karşılayan {s} Kosten deckend {adj}
masrafları kısma {i} die Kostendämpfung {f}
masrafları ödeme {i} die Kostenerstattung {f}
masrafları ödemek {allg} Auslagen ersetzen {allg}
masrafları ödemek {v} rückvergüten {v}
masrafları ödemek {allg} Kosten erstatten {allg}
masrafları ödemek {allg} Auslagen erstatten {allg}
masrafları ödenecek vergiden düşme {allg} Absetzung von der Steuer {allg}
masrafları ödenecek vergiden indirme {allg} Absetzung von der Steuer {allg}
masrafları reddetmek {allg} Auslagen bestreiten {allg}
masrafları üstlenen {i} der Kostenträger {m}
masrafları üstlenmek {allg} Kosten übernehmen {allg}
masrafları üstlenmek {allg} die Kosten tragen {allg}
masrafları üzerinde bırakılmak şartıyla davayı red {allg} Klage abweisen {allg}