TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
esasında {allg} an und für sich {allg}
esasında {adv} eigentlich {adv}
esasında {allg} im Großen und Ganzen {allg}
Indirekte Treffer
ağırlık esası {i} die Gewichtsbasis {f}
altın esası {i} die Goldkurswährung {f}
altın esası {i} die Goldbasis {f}
altın esası {i} die Goldwährung {f}
amortisman esası {i} die Abschreibungsgrundlage {f}
amortisman esası {i} die Abschreibungsbasis {f}
amortisman esası {i} die Abschreibungsausgangsbetrag {f}
bayrak esası {i} das Flaggenprinzip {n}
bir şeyin esası hakkındaki bilgi {i} das Know-how {n}
dava konusu şeyin bulunduğu yer esası {i} der Belegenheitsgrundsatz {m}
eşitlik esası {i} der Gleichheitsgrundsatz {m}
geçim esası {i} die Existenzgrundlage {f}
hesaplama esası {i} die Kalkulationsgrundlage {f}
hesaplama esası {i} die Bemessungsgrundlage {f}
iddianın esası {i} [huk]der Anklagepunkt {m}
iki ülke arasındaki ticaret esası {i} [pol]die Bilateralität {f}
karşılık esası üzerine kurulu ortaklık {allg} Gesellschaft auf Gegenseitigkeit {allg}
karşılıklılık esası {allg} Grundsatz der Gegenseitigkeit {allg}
kemiğin esası {i} die Diaphyse {f}
olayın esası {i} der Sachverhalt {m}
ölçü esası {i} die Bemessungsgrundlage {f}
rapor sunma esası {i} der Berichterstattungsgrundsatz {m}
resmi soruşturma esası {i} das Amtsermittlungsgrundsatz {n}
sancak esası {i} das Flaggenprinzip {n}
temelden sarsılma esası {i} das Zerrüttungsprinzip {n}
temsil esası {i} das Repräsentationsprinzip {n}
toprak esası {i} das Bodenrecht {n}
toprak esası {i} das Bodenprinzip {n}
vergide edim esası {allg} Grundsatz der Leistungsfähigkeit {allg}
vergide edim esası {allg} Grundsatz der steuerlichen Leistungsfähigkeit {allg}
vergide eşitlik esası {allg} Grundsatz der steuerlichen Gleichbehandlung {allg}