TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
Tanrı {i} [din]der Allerbarmer {m}
Tanrı {i} die Allgewalt {f}
Tanrı {s} allgütig {adj}
Tanrı {i} der Allmächtiger {m}
Tanrı {i} der Allvater {m}
Tanrı {s} allverzeihend {adj}
Tanrı {allg} der allmächtige Schöpfer {allg}
Tanrı {allg} der höchste Richter {allg}
Tanrı {i} die Divinitat {f}
Tanrı {i} [din]der Erbarmer {m}
Tanrı {i} [din]der Gott {m}
Tanrı {i} die Gottheit {f}
Tanrı {i} der Gottvater {m}
Tanrı {i} der Herr {m}
Tanrı {i} der Herrgott {m}
Tanrı adına! {allg} um Himmels willen {allg}
tanrı bilimcisi {i} der Theologe {m}
tanrı bilimi {i} die Theologie {f}
tanrı hükmü {i} das Ordal {n}
Tanrı huzurunda {allg} im Angesicht Gottes {allg}
tanrı kararı {i} das Ordal {n}
Tanrı korkusu {i} die Gottesfurcht {f}
Tanrı laneti {s} gottverdammt {adj}
Tanrı laneti {s} gottverflucht {adj}
Tanrı onu çocuklarına bağışlasın! {allg} Gott erhalte ihn seinen Kindern {allg}
tanrı parçacığı {i} [fiz]das Gottesteilchen {n}
Tanrı rahmet eylesin {allg} Gott erbarme sich seiner {allg}
tanrı Satürn ile ilgili {s} saturnisch {adj}
Tanrı seni korusun! {allg} Gott schütze dich {allg}
tanrı sınıfına sokma {i} [din]die Deifikation {f}
tanrı sınıfına sokmak {v} [din]deifizieren {v}
Tanrı üzerine yemin etmek {allg} bei Gott schwören {allg}
Tanrı vergisi {i} die Gottesgabe {f}
tanrı yanına çağrılmak {fi} abberufen {v}
Tanrı' ya şükür {allg} gottlob {allg}
Tanrı'dan gelen {s} gottgegeben {adj}
Tanrı'dan korkan {s} gottesfürchtig {adj}
tanrıbilim {i} die Gottesgelehrtheit {f}
tanrıbilim {i} die Theologie {f}
tanrıça {i} die Göttin {f}
tanrı {i} [tek]der Monotheist {m}
tanrı {i} der Theist {m}
tanrıcılık {i} [tek]der Monotheismus {m}
tanrıcılık {i} der Theismus {m}
tanrıcılıkla ilgili {s} theistisch {adj}
tanrılar tapınağı {i} das Pantheon {n}
tanrılara sunulan kurban {i} das Sühneopfer {n}
tanrılara yemek sunma {i} das Speiseopfer {n}
tanrılaştırma {i} die Apotheose {f}
tanrılaştırma {i} [din]die Deifikation {f}
tanrılaştırmak {v} [din]deifizieren {v}
tanrılaştırmak {v} anhimmeln {v}
tanrı {s} [tek]monotheistisch {adj}
tanrılık {i} die Divinitat {f}
tanrılık {i} die Göttlichkeit {f}
Tanrım! {allg} o mein Herr {allg}
Tanrının gazabı {allg} Gottes Schickung {allg}
Tanrının lütfu {allg} Gnade Gottes {allg}
tanrının rahmeti {allg} Gnade Gottes {allg}
tanrının rahmeti {i} die Gottes Gnade {f}
tanrının varlığına inanan {i} der Theist {m}
tanrının varlığına inanma {i} der Theismus {m}
Tanrının yardımını beklemek {allg} auf Gott hoffen {allg}
Tanrısal {s} göttlich {adj}
Tanrısal {s} gottvoll {adj}
Tanrısal {s} himmlisch {adj}
tanrısal güçler {allg} die himmlischen Mächte {allg}
tanrısal ilhamla vahiyle gaipten haber verme {i} die Theomantie {f}
tanrısal kudret {i} die Allmacht {f}
tanrısal yargı {i} das Gottesurteil {n}
tanrısız {i} [din]der Atheist {m}
tanrısız {s} [din]atheistisch {adj}
tanrısızlık {i} [din]die Asebie {f}
tanrısızlık {i} [din]der Atheismus {m}
tanrıtanımamazlık {i} der Irrglaube {m}
tanrıtanımaz {i} [din]der Atheist {m}
tanrıtanımaz {a} atheistisch {a}
tanrıtanımaz {i} der Häretiker {m}
tanrıtanımaz {s} häretisch {adj}
tanrıtanımazlık {i} [din]die Asebie {f}
Indirekte Treffer
içenlerin ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan tanrı içkisi {i} der Nektar {m}
mitolojideki tanrı Zeus'un takma adı {i} der Olympier {m}
porselen Çin tanrı figürü {i} der Pagode {m}
Tanrı adına! {allg} um Himmels willen {allg}
tanrı bilimcisi {i} der Theologe {m}
tanrı bilimi {i} die Theologie {f}
tanrı hükmü {i} das Ordal {n}
Tanrı huzurunda {allg} im Angesicht Gottes {allg}
tanrı kararı {i} das Ordal {n}
Tanrı korkusu {i} die Gottesfurcht {f}
Tanrı laneti {s} gottverflucht {adj}
Tanrı laneti {s} gottverdammt {adj}
Tanrı onu çocuklarına bağışlasın! {allg} Gott erhalte ihn seinen Kindern {allg}
tanrı parçacığı {i} [fiz]das Gottesteilchen {n}
Tanrı rahmet eylesin {allg} Gott erbarme sich seiner {allg}
tanrı Satürn ile ilgili {s} saturnisch {adj}
Tanrı seni korusun! {allg} Gott schütze dich {allg}
tanrı sınıfına sokma {i} [din]die Deifikation {f}
tanrı sınıfına sokmak {v} [din]deifizieren {v}
Tanrı üzerine yemin etmek {allg} bei Gott schwören {allg}
Tanrı vergisi {i} die Gottesgabe {f}
tanrı yanına çağrılmak {fi} abberufen {v}
Tanrı' ya şükür {allg} gottlob {allg}
Tanrı'dan gelen {s} gottgegeben {adj}
Tanrı'dan korkan {s} gottesfürchtig {adj}
Ulu Tanrı! {allg} Großer Gott {allg}