TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
öğreti {i} die Bildung {f}
öğreti {i} die Didaktik {f}
öğreti {i} die Doktrin {f}
öğreti {i} die Lehre {f}
öğreti {i} die Theorie {f}
öğreti {i} die Weisheit {f}
öğretici {s} belehrend {adj}
öğretici {s} bildend {adj}
öğretici {s} didaktisch {adj}
öğretici {adv} instruktiv {adv}
öğretici {s} lehrhaft {adj}
öğretici {s} lehrreich {adj}
öğretici film {i} der Kulturfilm {m}
öğretici oyun {i} das Lernspiel {n}
öğretici söz {i} die Weisheit {f}
öğretilen ders {i} das Lehrfach {n}
öğretilen şey {i} der Lehrstoff {m}
öğretim {i} die Belehrung {f}
öğretim {i} die Lehre {f}
öğretim {i} die Schulung {f}
öğretim {i} der Unterricht {m}
öğretim {i} die Unterrichtung {f}
öğretim {i} die Unterweisung {f}
öğretim {i} das Werden {n}
öğretim bilgisi {i} die Didaktik {f}
öğretim birimi {i} die Lehreinheit {f}
öğretim branşı {i} das Lehrfach {n}
öğretim dalı {i} das Lehrfach {n}
öğretim elemanı {i} die Lehrkraft {f}
öğretim elemanı {i} der Lehrpersonal {m}
öğretim elemanlığı {i} das Lehramt {n}
öğretim görevi {i} der Lehrauftrag {m}
öğretim görevlisi {i} der Dozent {m}
öğretim görevlisi {mf} Lehrbeauftragte {mf}
öğretim görevlisi {i} der Lehrbeauftragter {m}
öğretim kabiliyeti {i} das Lehrgeschick {n}
öğretim kadrosu {i} der Lehrkörper {m}
öğretim kolu {i} das Lehrfach {n}
öğretim kredisi {i} der Ausbildungskredit {m}
öğretim kurulu {i} der Lehrkörper {m}
öğretim kurumu {i} die Lehranstalt {f}
öğretim kurumu {i} die Unterrichtsanstalt {f}
öğretim makinesi {i} die Lehrmaschine {f}
öğretim malzemesi {i} das Lernmittel {n}
öğretim metodu {i} die Lehrmethode {f}
öğretim metodu {i} die Lehrweise {f}
öğretim müfredatı {i} das Kurrikulum {n}
öğretim özgürlüğü {allg} akademische Freiheit {allg}
öğretim özgürlüğü {i} die Lehrfreiheit {f}
öğretim programı {i} das Kurrikulum {n}
öğretim programı {i} der Lehrplan {m}
öğretim tesisi {i} die Ausbildungsstätte {f}
öğretim üyeleri birliği {i} die Dozentenschaft {f}
öğretim üyesi {i} der Hochschullehrer {m}
öğretim yeteneği {i} das Lehrgeschick {n}
öğretim yılı {allg} akademisches Schuljahr {allg}
öğretim yılı {i} das Schuljahr {n}
öğretim yılının her bir yarısı {i} das Semester {n}
öğretim yöntemi {i} die Unterrichtsmethode {f}
öğretimin devlet tarafından parasız olarak verilmesi {i} die Schulgeldfreiheit {f}
öğretimle ilgili {s} unterrichtlich {adj}
Indirekte Treffer
hakim olan öğreti {i} die Herrschende Lehre {f}
tartışılmayan öğreti {i} das Dogma {n}
vatandaşın her konuda özgür olmasını savunan öğreti {i} [pol]der Liberalismus {m}
yanlış öğreti {i} die Irrlehre {f}