TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
öğrenim {i} die Ausbildung {f}
öğrenim {i} die Bildung {f}
öğrenim {i} die Erlernung {f}
öğrenim {i} die Lehre {f}
öğrenim {i} die Schulbildung {f}
öğrenim alanı {i} das Unterrichtsfach {n}
öğrenim amacıyla {adv} studienhalber {adv}
öğrenim amaçlı ziyaret {i} der Studienaufenthalt {m}
öğrenim çevresi {i} das Lernmilieu {n}
öğrenim dalı {i} das Unterrichtsfach {n}
öğrenim diploması {i} der Bildungsabschluss {m}
öğrenim dönemi {i} die Lehre {f}
öğrenim görmek {fi} studieren {v}
öğrenim görmemiş {s} ungelernt {adj}
öğrenim gücü {i} das Lernvermögen {n}
öğrenim konusu {i} der Unterrichtsgegenstand {m}
öğrenim kredisi {i} das BAföG {n}
öğrenim makinesi {i} die Lernmaschine {f}
öğrenim stratejisi {i} die Lernstrategie {f}
öğrenim süresi {i} die Lehrzeit {f}
öğrenim ve öğretim hürriyeti {i} die Lehrfreiheit {f}
öğrenim yardımı {i} das Bundesausbildungsförderungsgesetz {n}
öğrenim yardımı {i} das Stipendium {n}
öğrenim yılı {i} das Studienjahr {n}
öğrenim zamanı {i} die Studienzeit {f}
öğrenime hazır olma {i} die Lernbereitschaft {f}
Indirekte Treffer
bir süre öğrenim görmeyi gerektiren meslek {i} der Lehrberuf {m}
dil öğrenim desteği {i} die Sprachförderung {f}
eğitim-öğrenim dairesi {i} die Schulbehörde {f}
hukuk öğrenim yapmak {allg} [huk]Recht studieren {allg}
idealinden başka bir alanda öğrenim gören öğrenci {i} der Parkstudent {m}
mesleki öğrenim {i} der Werdegang {m}
öğrenim alanı {i} das Unterrichtsfach {n}
öğrenim amacıyla {adv} studienhalber {adv}
öğrenim amaçlı ziyaret {i} der Studienaufenthalt {m}
öğrenim çevresi {i} das Lernmilieu {n}
öğrenim dalı {i} das Unterrichtsfach {n}
öğrenim diploması {i} der Bildungsabschluss {m}
öğrenim dönemi {i} die Lehre {f}
öğrenim görmek {fi} studieren {v}
öğrenim görmemiş {s} ungelernt {adj}
öğrenim gücü {i} das Lernvermögen {n}
öğrenim konusu {i} der Unterrichtsgegenstand {m}
öğrenim kredisi {i} das BAföG {n}
öğrenim makinesi {i} die Lernmaschine {f}
öğrenim stratejisi {i} die Lernstrategie {f}
öğrenim süresi {i} die Lehrzeit {f}
öğrenim ve öğretim hürriyeti {i} die Lehrfreiheit {f}
öğrenim yardımı {i} das Stipendium {n}
öğrenim yardımı {i} das Bundesausbildungsförderungsgesetz {n}
öğrenim yılı {i} das Studienjahr {n}
öğrenim zamanı {i} die Studienzeit {f}
on yarıyıllık bir öğrenim {allg} zehnsemestriges Studium {allg}
orta öğrenim öğrenci yurdu {i} das Schülerheim {n}
sadece geçim sağlayabilmek amacıyla yapılan öğrenim {i} das Brotstudium {n}
temel öğrenim {i} das Grundstudium {n}
üniversite öğrenim belgesi {i} die Studiumsbescheinigung {f}
üniversite öğrenim dalı {i} der Studiengang {m}
üniversite öğrenim dalı {i} das Studienfach {n}
üniversite öğrenim harcı {i} die Studiengebühr {f}
üniversitede öğrenim görmek {itr} studieren {itr}
yaşam boyu öğrenim {allg} lebenslanges Lernen {allg}
yüksek öğrenim {i} das Hochschulstudium {n}
yüksek öğrenim {i} die Hochschulbildung {f}
yüksek öğrenim {allg} akademische Ausbildung {allg}
yüksek öğrenim {i} das Universitätsstudium {n}
yüksek öğrenim {i} das Studium {n}
yüksek öğrenim görme izni {i} die Hochschulreife {f}
yüksek öğrenim görmüş {allg} wissenschaftlich gebildet {allg}
yüksek öğrenim görmüş kişi {i} der Akademiker {m}
Yüksek Öğrenim Hakkı Yasası {i} das Hochschulzulassungsrecht {n}
yüksek öğrenim hazırlık sınıfı {i} das Studienkolleg {n}
yüksek öğrenim türü {i} der Studiengang {m}
yüksek okulda öğrenim yapan {i} die Studierende {f}
yüksek okulda öğrenim yapan {i} der Studierender {m}
yüksek okulda öğrenim yapmak {fi} studieren {v}